Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

nawożenie, rolnictwo zrównoważone, dobór odmian, inwestycje rolnicze, organizacja gospodarstwa

Czy w zimie farma zapada w sen?

Prace w gospodarstwie nie ustają nigdy, jedynie zmieniają swój charakter. Dobra organizacja pracy wymaga analizy osiągnięć i niepowodzeń, potrzeb rynku oraz możliwie trafnego planowania, uwzględniającego różne perspektywy czasowe.

Zima w gospodarstwie rolnym

Gospodarstwo Kaszewy jest charakterystycznym gospodarstwem dla regionów Mazowsza, Zachodniej Wielkopolski oraz Kujaw i Pojezierza. Zarówno uprawiane rośliny, jaki i metody uprawy gleby, są typowe dla tych regionów, a uzyskiwane wyniki gospodarowania możliwe dla większości rolników w centralnej części Polski.

 

 

Późne zbiory tuż przed zimą

Zbiory w Gospodarstwie Kaszewy nie kończą sierpniu, ale w listopadzie, lub nawet w grudniu. Późna jesień, to także zbiór kukurydzy na ziarno, buraków cukrowych i późnych odmian ziemniaków. Największym problemem w tym czasie bywa zbyt wilgotna gleba dla ciężkich maszyn – kombajnów – i transportu plonów.

 

„Nośność gleby znacząco się poprawia wraz z polepszaniem jej struktury, wzbogacaniem w materię organiczną i usuwaniem zagęszczeń gleby i podglebia, bo wszystkie te czynniki poprawiają przesiąk i podsiąk wody, zapobiegając jej nadmiernemu zaleganiu w glebie. Resztki pozbiorowe (liście, słoma itd.) to cenny nawóz organiczny, który należy wymieszać z glebą w sposób odpowiadający sposobowi jej przygotowania dla następnej uprawy.”

 

 

Co zrobić z zagnieceniami gleby?

Maszyny w rolnictwie są niezbędne ale nie pozostają bez wpływu na glebę, którą zgniatają swoim ciężarem. Co zrobić z glebą nadmiernie „zajeżdżoną” maszynami? Okres jesieni i zimy, gdy na części pól nie mamy uprawianych roślin, jest najlepszym czasem na prace poprawiające gospodarkę wodną. W Gospodarstwie Kaszewy jest to najlepszy czas na głęboszowanie zagnieceń podglebia spowodowanych przejazdami ciągników i maszyn, tworzących się zwłaszcza w miejscach ścieżek technologicznych, na uwrociach oraz w sąsiedztwie wjazdów na pole.

Brak upraw i innych roślin pozwala także na przeprowadzenie napraw urządzeń melioracyjnych, sączków, poprawę rowów, przepustów, a także na rozprowadzanie pod ziemią rur instalacji nawadniających.

 

 

Czas podsumowań i analiz

Zima daje rolnikowi dostatek czasu na pogłębioną analizę pozytywnych i negatywnych zdarzeń z całego sezonu uprawy wszystkich roślin. To bardzo dobry czas na poszerzenie wiedzy umożliwiającej w następnych sezonach trafniejsze decyzje uprawowe, nawożeniowe, ochroniarskie, finansowe, rynkowe etc. Można wtedy porównać plonowanie różnych odmian, wartość sprzedaży, zasięgnąć informacji o możliwościach zbytu w nadchodzącym sezonie i na ich podstawie szybko zawierać umowy z odbiorcami płodów rolnych, aby zapewnić możliwie najwyższy zysk z produkcji. Gospodarstwo Kaszewy w wynikach roku 2020 jednoznacznie stwierdziło, że najwyższe plony ziarna kukurydzy dały odmiany Dekalb. Potwierdziły się w wynikach produkcyjnych przyjęte zasady nawożenia mineralnego roślin i będą kontynuowane w następnym roku. Przeanalizowane wyniki ochrony roślin wskazały na pozytywne różnice miedzy standardowym systemem odchwaszczania buraków cukrowych a wprowadzanym systemem Conviso. Zidentyfikowane zostały też niedostatki ochrony roślin. Potwierdziły się też oczekiwania bardzo dobrej ochrony fungicydowej preparatami Delaro i Ascra.

 

 

Co kupić na następny sezon?

Najszybszym i bezpośrednim skutkiem oceny wyników badań wysokości i jakości plonów, stosowanego systemu nawożenia i stosowanej koncepcji ochrony roślin w minionym sezonie są decyzje zakupowe. Co siać? Jak nawozić? Jak chronić? Dla każdego rolnika są to pytania podstawowe, decydujące o sukcesie jego pracy, a tym samym trwałości gospodarstwa. Gospodarstwo Kaszewy mając najwyższe plony ziarna kukurydzy z odmiany (Dekalb) DKC3609 planuje całkowite przejście na tę odmianę. Potwierdziła się także przydatność odmian buraka tolerantnych na nicienie, zaprawionych przeciwko szkodnikom – i takie zostaną zakupione. Dobre wyniki ochrony fungicydowej zbóż w trudnym sezonie 2020 skłoniły do ponownego zakupu już sprawdzonych preparatów.

 

 

W co zainwestować?

Jesień i zima to zawsze najlepszy czas na podsumowanie, co się udało zrealizować zgodnie z planem, a co nie zadziałało – i dlaczego. To jest trudny czas prawdy, ale wnioski z tego płynące są najlepszą bazą dla podstawowych decyzji finansowych gospodarstwa, jakimi są inwestycje - z własnych środków jak również w wypadku planowania zaciągnięcia kredytów na dalszą, być może rozszerzoną działalność.

Inwestycje są pochodną oceny minionych sezonów/lat, biorąc pod uwagę prognozy klimatyczne, planowania regulacyjne i dostępne informacje o rynkach sprzedaży w przyszłości. Gospodarstwo Kaszewy w poprzednich latach modernizowało swój park maszynowy i inwestowało w zakup ziemi. W tym roku postanowiło zainwestować w budowę studni głębinowej i instalacji nawadniającej pobliskie pola.

 

 

Prace w gospodarstwie nie ustają nigdy, jedynie zmieniają swój charakter.

Okres późnej jesieni i zimy, aż do początku marca, to czas konsultacji, wytężonej pracy analitycznej, organizacyjnej i rynkowej oraz czynności niezbędnych dla dobrych warunków wyjściowych w następnym sezonie uprawy. Sukces rolnika nie jest dziełem przypadku – to wynik niewidocznej z zewnątrz pracy przy podejmowaniu decyzji, mających po wielu miesiącach widoczne skutki.

dr Jerzy Próchnicki

niezależny ekspert rolniczy
Autor