Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

FieldView, rolnictwo cyfrowe, rolnictwo zrównoważone, organizacja gospodarstwa, inwestycje rolnicze

Powiązane strony

FieldView Yield Kit – obfity plon korzyści

Profity wynikające z możliwości pozyskiwania danych na temat przebiegu każdego etapu produkcji rolniczej z pewnością doceni każdy  rolnik. Duże znaczenie dla farmerów mają również informacje dotyczące przestrzennego zróżnicowania plonów roślin na danym polu, które można pozyskać w trakcie zbioru kombajnem zbożowym. 

Żniwa 2023

Przełącz swój kombajn na tryb cyfrowy i zbieraj dane dotyczące plonów z pomocą FieldView Yield Kit 

FieldView™ Yield Kit można zamontować niemal w każdym kombajnie zbożowym.

 

Funkcjonalność FieldView™ Yield Kit

Mapy plonów pozyskane z kombajnu stanowią podstawę do podejmowania decyzji dotyczących optymalizacji agrotechniki, nawożenia i siewu, dzięki którym rolnicy oszczędzają na środkach do produkcji. Funkcja mapowania plonów jest dostępna w nowoczesnych kombajnach zbożowych – jednak ze względu na wysoką cenę – często może być poza zasięgiem dla wielu rolników.

Zatem, czy właściciele gospodarstw dysponujących starszymi kombajnami pozbawieni są możliwości mapowania plonów na swoich polach? Okazuje się, że nie.

 

Rozwiązaniem przystępnym cenowo jest system mapowania plonów o nazwie FieldView™ Yield Kit, który można zamontować niemal w każdym kombajnie zbożowym.

 

Mapy plonów – ważny element w cyfrowym rolnictwie

Mapowanie wielkości uzyskanych plonów polegające na przypisywaniu informacji o plonie z każdego fragmentu pola do jej lokalizacji umożliwia identyfikację zróżnicowania plonowaniaw obrębie poszczególnych pól. Dzięki uzyskanym informacjom można ocenić skuteczność zabiegów agrotechnicznych, np. nawożenia mineralnego, wydajności odmian, efektywności ochrony chemicznej.

 

System mapowania plonów jest też podstawą do oceny, w jaki sposób plony na danym fragmencie pola zależą od przebiegu pogody w danym roku. Bywa tak, że na piaszczystych glebach w latach suchych plony są niskie z wyjątkiem lat o wyjątkowo korzystnych opadach. Na glebach ciężkich bądź nisko położonych, plony będą niskie czy nawet zerowe w latach wilgotnych, natomiast mogą być wysokie w latach suchych. Jednakże strefowe zróżnicowanie plonów może wynikać z innych przyczyn.

Mapy plonów, pokazując różnorodność w obrębie danego pola, dostarczają tym samym informacji na potrzeby wszelakich analiz oraz planowania zabiegów agrotechnicznychz wykorzystaniem technik satelitarnych.

 

Zestaw Field View Yield Kit

W skład zestawu Yield Kit wchodzi odbiornik GPS, optyczne czujniki mierzące wielkość i wilgotność plonu, rejestrator danych FieldView Drive a także przewody kablowe.

 

Wykorzystanie map plonów z lat poprzednich pozwala dostrzec nie tylko przestrzenne, ale i czasowe zmienności w plonowaniu upraw na danym polu. Taka wiedza może być przydatna w celu doboru odpowiedniej agrotechniki i programów nawożenia.


Kombajn zbożowy wyposażony w system pomiaru ilości zebranego ziarna jest pierwszym i podstawowym elementemw systemie Precyzyjnego Rolnictwa.

Dzięki rozwiązaniu proponowanemu przez firmę Bayer monitoring plonów jest możliwy również w gospodarstwach, których nie stać na zakup drogich, nowoczesnych kombajnów. Powstały we współpracy z firmą Farm TRX system o nazwie Yield Kit można zamontować praktycznie na dowolnym kombajnie bez względu na jego rok produkcji, markę oraz model. 

 

A przystępna cena zachęca rolników do zakupu zestawu, by na bieżąco, podczas pracy kombajnu śledzić plon z uprawy – metr po metrze.

 

Czujniki mierzące ilość ziarna oraz jego wilgotność są montowane na przenośniku ziarnowym. Sensor do pomiaru wielkości plonu tworzą dwa czujniki optyczne, które do pomiaru ilości ziarna w przenośniku wykorzystują wiązkę światła. Za pomocą Bluetootha należy zsynchronizować rejestrator FieldView™ Drive z tabletem lub smartfonem (pełniącym jednocześnie funkcję monitora w kabinie kombajnu), które poprzez internet łączą się z platformą FieldView™ i kontem rolnika. Za pomocą aplikacji FieldView™ Cab, przetwarzającej dane z rejestratora Drive, użytkownik ma bezpośredni podgląd wielkości zbioru podczas koszenia kombajnem.

Zestaw FieldView™ Yield Kit jest prosty w montażu. Rolnik zdoła zrobić to samodzielnie. Producent do dostarczonych urządzeń dołącza zestaw montażowy tak, aby farmer nie szukał niezbędnych narzędzi. Instalacja wymaga od użytkownika posiadania jedynie wiertarki i szlifierki kątowej oraz poświęcenia na montaż około 2-3 godzin. Kolejnym działaniem jest zainstalowanie aplikacji FieldView™ Cab na urządzeniu mobilnym z systemem iOS (np. iPhone) lub Android (np. Samsung), po to, by dane z urządzenia Yield Kit były eksportowane do platformy FieldView™ oraz na konto użytkownika.

 

Aplikacja mobilna FieldView Yield Kit

Dane z rejestratora są widoczne na ekranie urządzenia mobilnego dzięki aplikacji FieldView™ Cab. 

 
W celu efektywnego określenia strefy pola na potrzeby zmiennego 
nawożenia zaleca się wykorzystanie map plonów z poprzednich lat, porównanie 
ich między sobą oraz zestawienie ich z innymi mapami, np. skanowania 
elektromagnetycznego gleby czy wskaźników biomasy (NDVI )*. 
 

Dokładna analiza pola

 

Zamontowany w kombajnie zestaw FieldView™ Yield Kit dostarcza danych, na podstawie których można precyzyjnie określić wydajność każdego pola. Dzięki funkcjom użytkowym platformy Climate FieldView™ można także ocenić trafność podjętych decyzji agronomicznych, przybliżających rolników do bardziej zrównoważonych i zyskowniejszych praktyk rolniczych w kolejnych latach.

 

Zestaw jest do nabycia w sklepie internetowym: Yield Kit | Nik.bg (nik-agro.com)
Serwis w tym zakresie świadczy zespół specjalistów Climate FieldView Polska: climatefieldview.com.pl, tel. 22 124 42 65

 

Dr inż. Jacek Skudlarski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Autor