Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

bayer, rzepak, szkodniki rzepaku, insektycydy, D-ACT, słodyszek, słodyszek rzepakowy, Decis, Kestrel, chowacz, pryszczarek, acetamipryd

Jakie możliwości zwalczania szkodników rzepaku oferuje nowa technologia insektycydowa D-ACT?

Technologia insektycydowa D-ACT łączy w sobie wielowariantową strategię zwalczania licznych szkodników rzepaku oraz wpisuje się w program zapobiegania powstawania odporności na insektycydy.

Dopływ nowych rozwiązań do zwalczania szkodników upraw jest w ostatnich latach bardzo mały. Wycofywane z użycia substancje czynne nie zawsze są zastępowane nowymi dlatego w tym sezonie wprowadziliśmy na rynek technologię D-ACT. Tworzą ją dwa insektycydy Decis Mega 50 EW i Kestrel 200 SL. Substancją czynną pierwszego z nich jest deltametryna z grupy pyretroidów – 50 g/l, a drugi zawiera acetamipryd z grupy neonikotynoidów – 200 g/l. Technologia jest oferowana w dwóch rodzajach gotowych paków:
* Decis Mega 50 EW – 0,25 l + Kestrel 200 SL – 0,5 l;
* Decis Mega 50 EW – 1,0 l + Kestrel 200 SL – 2x 1,0 l.


Każdy z insektycydów reprezentuje inny mechanizm działania, co umożliwia ich wykorzystanie do zwalczania szkodników obu form rzepaku oraz ziemniaka i jabłoni. Jednak najwięcej możliwości istnieje w rzepaku ozimym. Technologia D-ACT pozwala dopasować odpowiedni wariant ochrony do zagrożenia powodowanego przez poszczególne szkodniki. Chronologiczną kolejność ich pojawiania się na plantacji prezentuje tabela.


Chemiczne zwalczanie ważniejszych wiosennych szkodników rzepaku ozimego

Szkodnik

Próg ekonomicznej szkodliwości

Rozwiązania

Dawka (l/ha)

Słodyszek
rzepakowy

1-2 chrząszcze na 1 roślinie w fazie
zwartego kwiatostanu lub 3-5
chrząszczy w fazie luźnego
kwiatostanu na 1 roślinie

Kestrel 200 SL

0,18-0,3

Decis Mega 50 EW
+ Kestrel 200 SL

0,1 +
0,18-0,3

Chowacz
podobnik

1 chrząszcz na 1 roślinie

Kestrel 200 SL

0,15-0,3

Decis Mega 50 EW
+ Kestrel 200 SL

0,1 +
0,18-0,3

Pryszczarek
kapustnik

1 muchówka na 1 roślinie.
Przy nasileniu występowania
chowacza podobnika próg obniża się
do 1 muchówki na 3-4 rośliny

Kestrel 200 SL

0,15-0,3

Decis Mega 50 EW
+ Kestrel 200 SL

0,1 +
0,18-0,3


Technologia insektycydowa D-ACT przewiduje możliwość trzykrotnego użycia środka Decis Mega do zwalczania szkodników rzepaku ozimego, w tym raz jesienią i dwukrotnie w wiosennej części wegetacji. Kestrel 200 SL wiosną również może być wykorzystany dwukrotnie. Stwarza to możliwość sporządzenia mieszaniny tych środków szczególnie przydatnej do zwalczania słodyszka rzepakowego w fazie luźnego pąka lub na początku kwitnienia oraz kilkanaście dni później przeciwko szkodnikom łuszczyn (chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik).Zapobiega powstawaniu odporności

Warto pamiętać, że użycie mieszaniny Decis Mega i Kestrel obok dużej skuteczności owadobójczej, wpisuje się też w strategię zapobiegania odporności szkodników roślin na substancje czynne. Odnosi się to zwłaszcza do powszechnie występującej odporności słodyszka rzepakowego na insektycydy z grupy pyretroidów. Korzystanie z technologii D-ACT ogranicza to ryzyko.
Różne mechanizmy działania insektycydów niejako osaczają szkodniki. Deltametryna zawarta w Decisie Mega ma działanie kontaktowe i żołądkowe, które objawia się natychmiastowym przerwaniem żerowania. Natomiast acetamipryd niesiony przez Kestrel działa powierzchniowo, wgłębnie i układowo. Dzięki temu niszczy stadia szkodników żerujących wewnątrz roślin.
Płynna formulacja pozwala osiągnąć maksymalną skuteczność acetamiprydu. Wynika to zarówno z odporności na wysoką temperaturę otoczenia, jak i lepsze osiadanie na organach rośliny oraz wnikanie do jej tkanek. Działanie ochronne na powierzchni może się utrzymywać do 10 dni, natomiast w roślinie nawet do dwóch tygodni po zabiegu.


Szkodniki rzepaku 

Technologię insektycydową D-ACT wyróżnia możliwość elastycznego doboru rozwiązania do rodzaju zagrożenia i warunków panujących na plantacji.

Polecane produkty