Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Komunikat

Data

Tagi

komunikat jagodowy, jagodniki, uprawa, uprawy jagodowe, szara pleśń, mszyce, przędziorek chmielowiec, fungicyd

Komunikat jagodowy (borówka, porzeczka) z dnia 10 maja 2021

Borówka

Plantacje borówki niezależnie od odmiany znajdują się w różnej fazie rozwoju przed kwitnieniem. Ocena fazy fenologicznej borówki została przeprowadzona na czterech odmianach o różnej wczesności: ‘Patriot’ (wczesna), ‘Valor’ i ‘Bluecrop’ (średnia) oraz ‘Aurora’ (późna) na plantacji zlokalizowanej w województwie lubelskim.
W zależności od wczesności odmiany krzewy borówki znajdują się obecnie w fazie różowego pąka – BBCH 54 (odmiany wczesne np. ‘Patriot’) lub w fazie pąków skupionych w kwiatostanie – BBCH 53 (odmiany średnie i późne) (fot. 1-4). 

Aktualnie zwrócić uwagę na:

W ubiegłym tygodniu w wielu rejonach Polski wystąpiły przymrozki. Na Lubelszczyźnie termometry wskazywały lokalnie -4,9˚C na wysokości 2m. Po tych spadkach temperatury obserwuje się na niektórych plantacjach objawy zamierania pędów. Chorobę powoduje grzyb Phomopsis vaccinii. Aktualnie występuje na pędach w postaci brązowych nekroz obejmujących wierzchołki na różnej długości. Patogen ten może się przemieszczać systemicznie powodując rozszerzanie się objawów. W celu ograniczenia występowania choroby należy wycinać i usuwać z plantacji zmienione chorobowo pędy.

W najbliższym czasie zwrócić uwagę na antraknozę i szarą pleśń

Na plantacjach należy prowadzić lustracje pod kątem występowania chorób grzybowych. Nadchodzące ocieplenie w połączeniu z zapowiadanymi opadami deszczu będzie sprzyjało rozwojowi tych patogenów. W ramach lustracji na próbie 100 losowo wybranych pędów pochodzących z różnych części plantacji, należy notować liczbę pędów porażonych. W przypadku szarej pleśni porażenie powyżej 5% świadczy o dużym zagrożeniu infekcją dla rozwijających się kwiatów. Natomiast w przypadku antraknozy porażenie powyżej 10% pędów stanowi próg zagrożenia i konieczne jest wykonanie zabiegów chemicznych kwiatów. Lustrację należy również prowadzić pod kątem pojawiania się szkodników: mszyc, przędziorka chmielowca, zwójek.

 

Proponowane zabiegi w fazie przed kwitnieniem borówki

Antraknoza, szara pleśń – Luna Sensation 500 SC w dawce 0,8 l/ha. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy oddzielania się pierwszego pąka kwiatowego w gronie do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 57-87),

Zamieranie pędów - fungicydy oparte o tiofanat metylu w dawce 1,5 l/ha lub fungicydy, których substancjami czynnymi są cyprodynil, fludioksonil w dawce 0,8-1,0 l/ha,

Mszyce – FiTTER – w dawce 10 l/ha (stężenie 1 %). Środek stosować niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników, od fazy rozwoju liści, do fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 10-89). Oprysk wykonać po trzy zabiegi w odstępach 7-dniowych. Odstęp pomiędzy blokiem trzech zabiegów wynosi 28 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 9.

Mszyce i zwójki - Decis Mega 50 EW - w przypadku stwierdzenia obecności mszyc lub zwójek wykonać zabieg w dawce 0,25 l/ha lub środki oparte acetamipryd np. w dawce 0,2 kg/ha (stosować łącznie z adiuwantem Slippa w dawce 0,2 l/ha),

Przędziorki – środki oparte na milbemektynie - w dawce 1,25 l/ha.

   

Porzeczki

Plantacje porzeczek czarnych i czerwonych w zależności od odmiany znajdują w różnej fazie kwitnienia. Porzeczka czarna: odmiany wczesne (‘Tisel’) – pełnia kwitnienia, BBCH 65, odmiany średniowczesne (‘Ruben’) – początek kwitnienia ok. 10% kwiatów otwartych, BBCH 61. Porzeczka czerwona: odmiany średniowczesne (‘Rolan’) i późne (‘Rondom’) – pełnia kwitnienia, BBCH 65.

Szkodniki

  •  Wielkopąkowiec porzeczkowy – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, gdzie stwierdzono obecność szkodnika, w fazie od początku do pełni kwitnienia (BBCH 60-65) wykonać zabieg akarycydem zawierającym fenpiroksymat, natomiast na plantacjach porzeczki czarnej w okresie pod koniec kwitnienia (od BBCH 69) zabieg praparatem Envidor 240 SC (środek zwalcza przędziorka i ogranicza wielkopąkowca),
  •  Zwójka różóweczka (obecnie brak zagrożenia) – od początku kwitnienia do zbioru owoców co 2 tygodnie wykonywać lustrację prowadzić lustracje - próg zagrożenia wynosi 10% wierzchołków pędów z uszkodzonymi liśćmi spośród próby 200 wierzchołków pędów. Po przekroczeniu progu zagrożenia zabieg jednym ze środków opartych na acetamiprydzie (łącznie z adjuwantem Slippa) – (porzeczka czarna i czerwona),
  •  Przędziorek chmielowiec (obecnie brak zagrożenia) - wykonać pierwszą lustrację i powtarzać je co 1-2 tygodnie, próg zagrożenia przed kwitnieniem porzeczki to 1-2 sztuki form ruchomych na liść z próby 200 losowo zebranych liści. Po przekroczeniu progu zagrożenia zabieg – Ortus, w fazie BBCH 60-65 (zarejestrowny w porzeczce czarnej i czerwonej), Envidor 240 SC od BBCH 69 (zarejestrowny w porzeczce czarnej). Na plantacjach konwencjonalnych i ekologicznych niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników, od fazy rozwoju liści, do fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 10-89) na plantacjach porzeczki czarnej i czerwonej można zastosować preparat FiTTER w stężeniu 1%. Oprysk należy wykonać po trzy zabiegi w odstępach 7-dniowych.
  •  Mszyce (obecnie brak zagrożenia) – Od początku kwitnienia do zbioru owoców co 2 tygodnie wykonywać lustrację - próg zagrożenia wynosi 10% zasiedlonych pędów z próby 200 sztuk. Po przekroczeniu progu zagrożenia zastosować jeden ze środków opartych na acetamiprydzie (łącznie z adiuwantem Slippa) (porzeczka czarna i czerwona). Natomiast niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników BBCH 10-89 na plantacjach porzeczki czarnej i czerwonej można zastosować preparat FiTTER (1%). Oprysk należy wykonać po trzy zabiegi w odstępach 7-dniowych.

Ekspert radzi

Na plantacjach należy wywiesić pułapki lepowe do odłowu przeziernika porzeczkowca.

Choroby

  •  Antraknoza (opadzina liści) porzeczki, amerykański mączniak agrestu (obecnie nie stwierdzono objawów) – w fazie kwitnienia Zato 50 WG (w dawce 0,2 kg/ha), Luna Sensation 500 SC w dawce 0,6-0,8 l/ha lub środki oparte na mankozebie lub tiofanacie metylu (porzeczka czarna i czerwona)
  •  Szara pleśńLuna Sensation 500 SC - stosować zapobiegawczo lub od pierwszych objawów choroby, od początku kwitnienia do zbiorów owoców (BBCH 39-87), w dawce 0,6-0,8 l/ha, Serenade ASO - stosować zapobiegawczo od fazy przed kwitnieniem do końca fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 51-85), w dawce 8 l/ha, lub środki oparte na cyprodynilu i fludioksonilu w dawce 0,8-1,0 l/ha.
   

Polecane produkty