Crop Science Polska

Informacje

Data

Tagi

Komunikaty, pszenica, rzepak, środki ochrony roślin, zboża, choroby zbóż, ochrona rzepaku, siew ozimin, uprawa pszenicy, uprawy rzepaku, zwalczanie chorób zbóż

Sytuacja na polach w Centrum Doradztwa Technicznego Chechło

Tegoroczna jesień cechuje się wyższą średnią temperaturą dobową w porównaniu do lat poprzednich. Opady atmosferyczne, jakie zanotowano w Centrum Doradztwa Technicznego Chechło, to 57,8 mm w miesiącu październiku, a w listopadzie 7,8 mm. Takie warunki pogodowe są bardzo dogodne zarówno dla szkodników jak i dla chorób występujących zarówno na zbożach jak i na rzepakach ozimych.

 

Mączniak prawdziwy zaczął zasiedlać również pszenice ozime, które zostały zasiane dopiero w październiku (w terminie opóźnionym), ale cechują się niższym progiem odporności na ten patogen. Dla pszenicy ozimej próg ekonomicznej szkodliwości wynosi 50 % z objawami porażenia i w przypadku niektórych odmian zasianych na CDT Chechło, został już w tym roku przekroczony.

 

Mączniak prawdziwy w uprawie zbóż

Mączniak prawdziwy na liściu jęczmienia ozimego                  Pszenica ozima porażona mączniakiem prawdziwym

 

Jęczmień ozimy w CDT Chechło zasiany prowokacyjnie 05.09. 2018 został pokryty praktycznie w całości przez mączniaka prawdziwego (próg ekonomicznej szkodliwości dla tego gatunku, to 25-30 % roślin z pierwszymi objawami). W piątek (9.11.2018) wykonano zabieg fungicydowym preparatem zawierającym w swym składzie morfolinę.

 

Rolnicy coraz częściej pytają o zabieg skracający zboża ozime jesienią i zastanawiają się nad jego sensownością. Należy pamiętać, że rośliny nie przeszły jeszcze jarowizacji i ich wzrost nie wynika z nastania początku fazy strzelania w źdźbło, a raczej jest związany tylko z nadmiernym rozwojem (rozrostem) liści.
Na chwilę obecną zauważono również bardzo duży nalot skoczków w zbożach, które mogą przyczynić się do przeniesienia wirusa żółtej karłowatości liści jęczmienia w dużo większej mierze jak mszyce, które występują w zbożach w tym roku sporadycznie (przez co mogą uśpić czujność rolników). Należy pamiętać, że problem wystąpienia tego wirusa dotyczy innych gatunków zbóż ozimych w równym stopniu jak jęczmienia ozimego.
Rzepak ozimy rośnie i rozwija się a plantacje, które wyglądają jakby szykowały się do spoczynku zimowego zawdzięczają swoją słabszą kondycję wyczerpaniem składników odżywczych lub dużą ilością mszyc, która przez swoje żerowanie osłabia ich kondycję.

 

Plantacja rzepaku ozimego z objawami początku głodowania

Plantacja rzepaku ozimego z objawami początku głodowania

 

Jeżeli któryś z rolników będzie się decydował o tej porze roku na jakiekolwiek zabiegi ochronne na plantacjach roślin ozimych, należy się liczyć z wystąpieniem fitotoksyczności w roślinach uprawnych. Należy to robić ze szczególną starannością unikając mieszania większej ilości komponentów gdyż jest to obarczone dużym ryzykiem.

 

Rzepak ozimy uszkodzony na skutek zbyt dużej ilości produktów wymieszanych jednocześnie

Rzepak ozimy uszkodzony na skutek zbyt dużej ilości produktów wymieszanych jednocześnie

 

Na chwilę obecną rolnicy w rejonie kończą zbiory zarówno kukurydzy jak i buraków cukrowych oraz rozpoczęli wykonywanie zimowych orek (tzw. ziębli). Opryskiwacze w większości gospodarstw zostały przygotowane do okresu zimowego, choć należy liczyć się z tym, że jeśli pogoda w dalszym ciągu będzie miała taki przebieg, to zostaną jeszcze uruchomione w tym roku.

 

 

Polecane produkty