Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Komunikat

Data

Tagi

komunikat sadowniczy, Komunikaty, sadownictwo, środki ochrony roślin, Choroby drzew owocowych, jabłonie, mszyce, sady, uprawy sadownicze

Komunikat sadowniczy 17 maja 2019

Prognozy pogody na najbliższe dni wskazują na możliwość wystąpienia kolejnych, często nieznacznych opadów deszczu. Powinniśmy nadal kontynuować działania oparte na zabiegach zapobiegawczych oraz w razie pogorszenia warunków wykonywać tzw. stop-spray.

Choroby jabłoni

 

Jeden z najtrudniejszych momentów ochrony przed parchem jabłoni w tym sezonie nadal trwa. Z racji dość długiego czasu jaki upłynął od zapoczątkowania pierwszej infekcji (w wielu rejonach miało to miejsca już z niedzieli na poniedziałek, tzn. z 12 na 13 maja) w dniu wczorajszym (tj. 16 maj) w wielu sadach wykonywano zabieg produktem o działaniu interwencyjnym. Najczęściej sięgano po fungicydy oparte na difenokonazolu bądź tebukonazolu w mieszaninie z produktem kontaktowym, bądź gotowe mieszanki triazoli i SDHI np. Luna Experience 400 SC. Tam gdzie pogoda uniemożliwiła wykonanie takiego zabiegu, w dniu dzisiejszym (tj. 17 maj) z racji upływającego czasu należy wykonać zabieg jednym z preparatów na bazie difenokonazolu. Jeśli opady deszczu rozpoczęły się dopiero we wtorek/środę i od tego czasu liczymy początek infekcji, nadal możemy zastosować preparat Luna Experience.

Warto wiedzieć

Dodatkowym atutem strobiluryn jest hamowanie wytwarzania zarodników przez rozrastającą się grzybnie mączniaka, co dodatkowo podnosi efektywność ochrony
Pomimo silnego zagrożenia ze strony sprawcy parcha jabłoni, nie zapominajmy o drugiej równie istotnej chorobie – mączniaku jabłoni, która będąc w tym tygodniu w cieniu swojego konkurenta, może mniej dynamicznie, ale sukcesywnie kontynuowała swój rozwój, czego efektem będą pierwsze bielące się plamy na liściach wyrastających na nowych przyrostach.

W celu ochrony przed mączniakiem powinniśmy również dbać o prawidłową strategie zapobiegawczą w postaci m.in. zabiegów produktami z grupy strobiluryn. Wielokrotnie podkreślaliśmy ogromną rolę tej grupy fungicydów w skutecznej walce ze sprawcą mączniaka. Stosując m.in. Zato 50 WG czy Flint Plus 64 WG tworzymy solidną barierę ochronną na nowych przyrostach, chroniącą przed kiełkowaniem zarodników konidialnych dokonujących infekcji wtórnych.

Ekspert radzi

Zabiegi ochronne przeciwko mączniakowi powinniśmy wykonywać po przejściu deszczowego okresu

Tam gdzie zależy Nam na szczególnie szczelnej ochronie przed mączniakiem, oprócz strobiluryn warto włączyć do ochrony preparat Luna Experience, który wykazuje działanie zapobiegawcze oraz interwencyjne w stosunku do sprawcy tej choroby. Wyniki badań prowadzonych w Stacji Badawczej w Kozietułach Nowych potwierdzają wysoką skuteczność programów opartych na Zato oraz Luna.

 

Kozietuły Nowe k. Mogielnicy - model chorobowy RIMpro

Kozietuły Nowe (k. Mogielnicy), model chorobowy RIMpro wskazuje na możliwość wystąpienia kolejnych wysiewów w ciągu kilku najbliższych dni. Jednak ich skala nie będzie już tak duża, jak ta z początku tygodnia

Szkodniki jabłoni

Obserwacje prowadzone w wielu sadach wskazują na spore zagrożenie ze strony mszyc, przede wszystkim mszycy jabłoniowo-babkowej oraz bawełnicy korówki. Pamiętając o tym, że szkodniki powinniśmy zwalczać przede wszystkim wiosną, warto zastanowić się nad wyborem produkty do kolejnego zabiegu. Ostateczna decyzja zawsze leży po stronie sadownika, warto jednak poznać zalety wszystkich dostępnych produktów i dopasować je do panującego aktualnie w Naszym sadzie zagrożenia.

 

Rozpoczyna się okres zakładania kolonii mszyc na nowych przyrostach. Jest to optymalny termin do zwalczania tych szkodników, z racji obecności w populacji głównie młodszych stadiów rozwojowych, najbardziej podatnych na działania insektycydów

Dlaczego warto zastosować Sivanto Prime?

  • brak występowania ras odpornych mszyc na substancje aktywną tego preparatu,
  • działanie kontaktowe oraz systemiczne zapewnia komfort w pierwszych godzinach po zabiegu oraz przez okres co najmniej 2 tygodni,
  • wysoka klasa bezpieczeństwa dla pszczół oraz organizmów pożytecznych,
  • potwierdzona w tym sezonie efektywna kontrola mszyc w zabiegach przed kwitnieniem.

Pamiętaj

Do zwalczania mszyc w jabłoniach zarejestrowanych jest wiele produktów na bazie tej samej substancji aktywnej (generyki), co w przypadku nieuwagi może prowadzić do nadużywania pewnych grup chemicznych, czego efektem będzie selekcjonowanie ras odpornych

Sivanto Prime na jabłoniach, po okresie kwitnienia stosujemy w dawce 0,9 L/ha. W tym okresie skutecznie ochronimy drzewa przed mszycą jabłoniową, mszycą jabłoniowo-babkową oraz owocnicą.

Odnosząc się do zapisu w etykiecie rejestracyjnej, wymóg zachowania 1,5 rocznego odstępu między zabiegami w dawce 0,9 L/ha dotyczy tylko i wyłącznie bezpieczeństwa organizmów wodnych, wrażliwych na metabolity mogące kumulować się w glebie i spływać do zbiorników wodnych.

Drugą opcją jest coraz bardziej doceniany za efektywność, szerokie spektrum zwalczanych gatunków szkodliwych organizmów oraz długi okres trwania skuteczności – preparat Movento 100 SC.

Movento to klucz do właściwej, racjonalnej ochrony przed szkodnikami. Stosując ten preparat otrzymujemy olbrzymi komfort, dzięki długiej, wynoszącej często nawet do 30 dni skuteczności przeciwko: mszycy jabłoniowej, mszycy jabłoniowo-babkowej, bawełnicy korówki, skorupikowi oraz pryszczarkom. Co więcej – wyniki prowadzonych badań wskazują na silne ograniczanie szkodliwych roztoczy (przędziorków oraz pordzewiaczy) przez ten produkt.
Preparat Movento powinien być zastosowany na początku tworzenia kolonii przez mszyce, w szczególności bawełnicę korkówkę. Obecnie trwa optymalny moment na wykonywanie takiego zabiegów. Substancja aktywna Movento przez cały czas trwania skuteczności będzie aktywnie transportowana do nowych przyrostów, dzięki czemu żadna tkanka nie pozostanie bez ochrony, nawet długi czas po zabiegu.

Movento 100 SC a regulatory wzrostu

Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne doświadczenia prowadzone w Stacji Badawczej w Kozietułach Nowych, można stwierdzić, że zabiegi regulujące/hamujące wzrost drzew nie mają negatywnego wpływu na skuteczność i długość działania produktu Movento. Co więcej wyniki badań wskazują na wyższą koncentrację substancji aktywnej Movento w skróconych przyrostach co może przekładać się na efektywność ochrony. Nie wpływa to jednocześnie na czas rozkładu substancji aktywnej.

 

Terminy aplikacji:
A – proheksadion wapnia (faza balona)
B – proheksadion wapnia (koniec kwitnienia)
C – proheksadion wapnia (zawiązki o średnicy do 1 cm)
D – Movento 100 SC (zawiązki o średnicy do 2 cm)

Terminy ocen:
7DAD – ocena wykonana 7 dni po aplikacji Movento
14 DAD – ocena wykonana 14 dni po aplikacji Movento
21 DAD – ocena wykonana 21 dni po aplikacji Movento

 

Wpływ działania regulatorów wzrostu na skuteczność Movento 100 SC w zwalczaniu mszycy jabłoniowej

Wpływ działania regulatorów wzrostu na skuteczność Movento 100 SC w zwalczaniu mszycy jabłoniowej

Polecane produkty

Szymon Jabłoński

Szymon Jabłoński

Opiekun Sadowniczej Stacji Badawczej w Kozietułach
Autor