Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Komunikat

Data

Tagi

komunikat sadowniczy, Komunikaty, jabłonie, grusze, komunikaty sadownicze, mszyce, sady, uprawy sadownicze, sadownictwo

Komunikat sadowniczy 19 maja 2020

Obecne warunki pogodowe różnią się od tych, które w ubiegłym roku oraz dwa lata temu sprzyjały szybkiemu rozwojowi kolonii szkodników. Obecnie chłodne noce oraz umiarkowane temperatury w ciągu dnia spowalniają procesy życiowe owadów, czego efektem są na razie mniej liczne populacje mszyc, głównie jabłoniowej, jabłoniowo-babkowej. 

Obserwując kolonie bawełnicy korówki, które dobrze przezimowały w koronach drzew - możemy zauważyć początek migracji pierwszego pokolenia młodych larw na nowe przyrosty. Wiele jednak zależy od sadu i tego jaka była presja ze strony szkodników przed okresem kwitnienia i jakie zabiegi zwalczające w sadach zostały zrobione. Tam gdzie nie wykonano wcześniejszego zabiegu presja ze strony mszyc, również miodówki gruszowej plamistej jest zdecydowanie większa w porównaniu do kwater chronionych produktami o długim okresie działania. Nic nie może jednak wiecznie trwać – skuteczność insektycydów w dużym stopniu zależy od warunków pogodowych oraz tempa rozwoju szkodników. Gwałtowne ochłodzenia z licznymi nocnymi przymrozkami mogły wpłynąć negatywnie zarówno na efektywność prowadzonej ochrony, która choć wykazała się początkowo zadowalającym poziomem skuteczności, nie osiągnęła tak dobrych wyników jak w ubiegłych latach. 

Warunki pogodowe

Dobranie optymalnego terminu zabiegu jest niezmiernie trudne dlatego do zabiegów powinniśmy podejść mocno zachowawczo. W kolejnym tygodniu spodziewane jest ocieplenie. 

W sadach 


gdzie populacja szkodników zaczyna się dopiero odbudowywać, a zależy nam na zwalczeniu nie tylko mszycy jabłoniowej, mszycy jabłoniowo-babkowej czy bawełnicy korówki również innych agrofagów jak miodówki, pryszczarki, pordzewiacze i przędziorki – zarówno na gruszach jak i na jabłoniach -  warto sięgnąć po preparat Movento 100 SC. 

Zalety tego produktu to szerokie spektrum zwalczanych organizmów szkodliwych oraz unikalna cecha aktywnego transportowania substancji aktywnej do stale rosnących przyrostów, do miejsc gdzie szkodniki m.in. mszyce oraz miodówki czy pryszczarki bardzo chętnie zakładają nowe kolonie. Jest to niezwykle istotne w ochronie przed miodówką gruszową plamistą, kiedy okres wylęgania larw jest mocno rozciągnięty w czasie w okresie umiarkowanie chłodnej pogody. W 2018 roku w Sadowniczej Stacji Badawczej prowadziliśmy badania oceniające skuteczność produktu Movento w zwalczaniu mszycy jabłoniowej na drzewach traktowanych regulatorami wzrostu. 

Udowodniliśmy, że ograniczanie wzrostu nowych przyrostów po zastosowaniu proheksadionu wapnia nie wpływa ograniczająco na transport substancji aktywnej produktu Movento do młodych pędów, a tym samym nie powoduje spadku jego skuteczności. Inną kwestią jest natomiast zły stan fizjologiczny drzew wywołany suszą, kiedy dochodzi realnie do ograniczenia w transporcie substancji odżywczych oraz wody. Efekty tych zaburzeń były widoczne np. w ubiegłym roku kiedy w czerwcu obserwowaliśmy spadek skuteczności produktów systemicznych. 

Przy aktualnych warunkach  pogody

Zabieg produktem Movento powinien być wykonany w optymalnych warunkach pogodowych - wysoka wilgotnośc powietrza oraz tempertura w okolicach 150C. Do cieczy roboczej nie należy dodawać żadnych adjuwantów – nie zalecamy również mieszania produktu Movento z żadnymi 
nawozami czy fungicydami. Nie zalecamy odkładania zabiegu Movento na późniejszy termin, gdyż ewentualny brak opadów i wysokie temperatury mogą ograniczyć skuteczność zabiegu. 

Ekspert radzi

Należy bardzo szczegółowo przeglądać szczeliny między ogonkiem liściowym, a pędem. Moment migracji młodych larw bawełnicy korówki jest optymalny do zastosowania preparatu Movento 100 SC.

W sadach 

Populacje szkodników, głównie mszyc przekroczyła znacznie progi szkodliwości w najblizszym możliwym terminie warto zastosować produkt o szybkim działaniu, którego wysoka skuteczność zostaje osiagnięta już w 3 dobie po zabiegu – co pokazują wyniki badań prowadzonych w Sadowniczej Stacji Badawczej. Produkt Sivanto Prime w dawce 0,9 L/ha efektywnie zwalcza większość gatunków mszyc żerujących na jabłoniach i gruszach, w szczególności tą najgroźniejszą – mszycę jabłoniowo-babkową, będzie również ograniczał kolonie bawełnicy korówki. Sivanto Prime jest produktem zdecydowanie „silniejszym” od popularnie stosowanych środków z grup neonikotynoidów. 

Substancja aktywna preparatu Sivanto Prime w roślinie przemieszcza się systemicznie, trafiając do tych miejsc gdzie aktualnie żerują szkodniki. Dodatkową cechą tego produktu jest również działanie o charakterze kontaktowym co jest zauważalne już po ok 24 godzinach od zabiegu w postaci osypywania się kolonii szkodników. Zakres optymalnej temperatury do stosowania tego insektycydu  to ok. 12-200C. 

 

UWAGA!

W sadach gdzie przed kwitnieniem wykonywano zabieg produtem Sivanto Prime nie powinniśmy, zgodnie z zapisem  etykietowym stosować go ponownie aby nie przekroczyć dopuszczalnej, maksymalnej dawki substancji w sezonie (patrz etykieta).

Wyniki badań prowadzonych w Sadowniczej Stacji Badawczej w 2019 roku. 

 

Wyniki badań prowadzonych w Sadowniczej Stacji Badawczej w 2019 roku

Celem doświadczenia było zwalczanie mszyca jabłoniowo-babkowej w czasie silnej presji. Potwierdziliśmy wysoką skuteczność Sivanto Prime. 

W tabeli ponizej zamieściliśmy przebadane pod kątem selektywności dla rośliny i braku wpływu na skuteczność insektycydu mieszaniny zbiornikowe Sivanto Prime. Poniższe mieszaniny zbiornikowe były bezpieczne dla odmiany Szampion oraz Golden Delicious, w określonych warunkach pogodowych: 

Sivanto Prime 200 SL w mieszaninach zbiornikowych

Szampion BBCH 71 – 100%   (zawiązki o średnicy do 10 mm)
Sivanto Prime 200 SL (0,9 L/ha) + Luna Experience 400 SC (fluopyram + tebukonazol)  0,75 L/ha
Sivanto Prime 200 SL (0,9 L/ha) + Fontelis 200 SC (pentiopyrad)  0,75 l/ha
Sivanto Prime 200 SL (0,9 L/ha) + Mythos 300 SC (pirymetanil) 1,5 l/ha
Sivanto Prime 200 SL (0,9 L/ha) + Faban 500 SC (ditianon + pirymetanil) 1,2 l/ha
Flint Plus 64 WG (trifloksystrobina + kaptan) 1,85 kg/ha + Sivanto Prime 200 SL (0,9 L/ha)
Luna Care 71,6 WG (fluopyram + fosetyl glinu) 2 kg/ha + Sivanto Prime 200 SL (0,9 L/ha)
Captan 80 WG (kaptan) 1,9 kg/ha + Sivanto Prime 200 SL (0,9 L/ha) + Score 250 EC (difenokonazol) 0,2 l/ha
Golden Delicious BBCH 71 – 100%  (zawiązki o średnicy do 10 mm)
Captan 80 WG (kaptan) w dawce 1,9 kg/ha + Sivanto Prime 200 SL (0,9L/ha)  
Delan 700 WG (ditianon) w dawce 0,75 kg/ha + Sivanto Prime 200 SL (0,9L/ha)  
Sivanto Prime 200 SL (0,9 L/ha) + Luna Experience 400 SC (fluopyram + tebukonazol) 0,75 L/ha
Zato 50 WG (trifloksystrobina) 0,15 kg/ha + Sivanto Prime 200 SL (0,9 L/ha) 
Sivanto Prime 200 SL (0,9 L/ha) + Mocznik 5 kg/ha

 

Polecane produkty

Szymon Jabłoński

Szymon Jabłoński

Opiekun Sadowniczej Stacji Badawczej w Kozietułach
Autor