Crop Science Polska

Komunikat sadowniczy z dnia 22 września 2018 roku

SADOWNICZE WIEŚCI – II połowa września


Kolejny miesiąc mija pod znakiem wysokich temperatur powietrza i prawie bezdeszczowej aury. W centralnej Polsce, we wrześniu słupki rtęci pokazały maksymalnie 28,9oC, a średnie temperatura dobowa wyniosła 16,3oC (*dane ze stacji meteorologicznej zlokalizowanej w Kozietułach Nowych, za okres od 1 do 21 września). Trwające od wiosny upały spowodowały szybki rozwój wegetacyjny drzew owocowych, a finalnie przyspieszone dojrzewanie owoców wszystkich gatunków, średnio o 14-20 dni dla owoców pestkowych oraz 10-14 dni dla owoców ziarnkowych.  

 

JABŁOŃ: Obecnie oraz w przeciągu kilku dni rozpocznie się (lub trwa) zbiór takich  odmian jak: Szampion, Mutsu, Golden Delicious , Red Jonaprince (grupa Jonagoldów), Ligol.  Najlepszą i najprostszą metodą oceny stopnia dojrzałości jabłek jest pomiar jędrności, stopnia rozkładu skrobi oraz zawartości ekstraktu (oBrixa). Dzięki systematycznemu sprawdzaniu tych parametrów możemy zebrać owoce w odpowiednim czasie co korzystnie wpłynie na długość ich przechowywania. 

 

Uwaga: Anomalie pogodowe (wysokie temperatury oraz susza) występujące w tym sezonie źle wpłynęły na stan fizjologiczny owoców. Widoczne już na dużą skalę oparzenia słoneczne czy zaburzenia w pobieraniu wapnia w postaci gorzkiej plamistości podskórnej pokazują jak ciężki może być sezon przechowalniczy. Dodatkowo (fot.3, fot.4.) obserwujemy nierównomierne dojrzewanie owoców w obrębie tej samej kwatery, z różnych stron drzew – spowodowane prawdopodobnie różnicą w operacji promieni słonecznych i stopniem nagrzewania owoców w trakcie sezonu. Konieczne będzie stałe monitorowanie jakości owoców w komorach przechowalniczych.

 

GRUSZE: Zakończył się zbiór gruszek odmiany Konferencja. Parametry dojrzałości zbiorczej wskazywały na wczesne wejście tej odmiany w fazę dojrzałości zbiorczej (koniec sierpnia). Jeżeli zbiór był opóźniony należy liczyć się z większymi stratami w okresie przechowywania !

 

Choroby przechowalnicze jabłek i gruszek: na ostatni tydzień września/początek października zapowiadane jest spore ochłodzenie w całym kraju, któremu towarzyszyć mają silne porywy wiatru i opady deszczu. Warunki te będą sprzyjać infekcjom ze strony sprawców chorób m.in. gorzkiej zgnilizny czy szarej pleśni, brunatnej zgnilizny. Warto zabezpieczyć owoce stosując produkt o najszerszym spektrum zwalczanych chorób przechowalniczych, czyli Luna Experience 400 SC w dawce 0,75 L/ha (karencja 14 dni). Dla odmian, których zbiór odbędzie już za kilka dni można wybrać preparaty o krótszym okresie karencji. 


Szymon Jabłoński

Szymon Jabłoński

Opiekun Sadowniczej Stacji Badawczej w Kozietułach
Autor