Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Komunikat

Data

Tagi

komunikat sadowniczy, choroby gruszek, sadownictwo

Komunikat sadowniczy 6 maja 2019

GRUSZA – Miodówka gruszowa

 

Szkodliwość miodówek to nie tylko produkcja rosy miodowej, na której rozwijają się grzyby sadzakowe. Duża presja tego szkodnika prowadzi do ograniczenia wzrostu i zdrowotności drzew co skutkuje gorszym zawiązywaniem pąków kwiatowych na rok następny i przyczynia się do obniżenia mrozoodporności. Miodówki są również wektorem groźnej choroby – fitoplazmatycznego zamierania grusz

 

Efekt kilkuletniej, nieskutecznej ochrony przed miodówką gruszową

Efekt kilkuletniej, nieskutecznej ochrony przed miodówką gruszową

 

Przed Nami najważniejszy okres w ochronie grusz przed miodówkami.
Strategia ochrony jaką obierzemy na najbliższe kilka tygodni będzie kluczowa w skutecznej walce z tym agrofagiem. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy teraz wykonać to rzetelna i szczegółowa lustracja sadów gruszowych. Zwróćmy uwagę na nowe przyrosty, w tym miejsca „stykania się” ogonków liściowych z pędem. Przeglądajmy nowo powstałe liście oraz zawiązki. To tam najczęściej przebywają larwy miodówki. Jeżeli zaobserwujemy ich obecność (jaja i larwy na co najmniej 3-5 pędach w próbie 25 pędów pobranych losowo po jednym z 25 drzew), nie powinniśmy zbyt długo zwlekać z decyzją o wyborze metody ochrony.

Do zabiegu zwalczającego miodówkę gruszową po kwitnieniu możemy wykorzystać produkty na bazie abamektyny oraz preparat Movento 100 SC na bazie spirotetramatu. Na który z nich teraz się zdecydować? Obie substancje aktywne posiadają wiele zalet, jednak z praktycznego punktu widzenia obecnie o wiele lepiej wykonać zabieg Movento, a środki na bazie abamektyny zostawić na dalsza część sezonu.

 

Substancja aktywna Movento wykazuje bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu młodszych stadiów rozwojowych miodówki, które obecnie dominują w populacji. Po wykonaniu zabiegu substancja czynna Movento zostaje pobrana przez roślinę i jest aktywnie transportowana do wszystkich jej części, w szczególności do nowych przyrostów będących w okresie intensywnego wzrostu. To głównie tam po okresie kwitnienia żerują i rozwijają się miodówki. Wraz z rozwojem pędów substancja czynna Movento będzie do nich transportowana wraz z asymilatami, co pozwoli zwalczać larwy miodówek żerujące nawet w tych miejscach na roślinie, które pojawiły się po zabiegu.

 

Najważniejszą jednak zaletą produktu Movento jest jego długość działania, w sprzyjających warunkach dochodząca nawet do 30 dni po zabiegu! To czyni z tego produktu idealne rozwiązania na pierwszy pokwitnieniowy zabieg przeciwko miodówkom.

Uwaga!

Nie zalecamy (wręcz odradzamy) stosowania produktów nieselektywnych z racji obecności w sadach wielu gatunków organizmów pożytecznych.

Jeśli zależy nam na wykorzystaniu w pełni efektów działania Movento i długotrwałej ochronie, wykonajmy zabieg tym produktem w pierwszej kolejności. Zdecydowanie odradzam traktowania tego preparatu jako wyjście awaryjne. Szkodniki powinniśmy zwalczać zanim ich populacja mocno się rozbuduje.

 

Jeżeli pozwolimy rozbudować się populacji i dojdzie do wymieszania pokoleń, zwalczanie miodówki będzie bardzo trudne

Jeżeli pozwolimy rozbudować się populacji i dojdzie do wymieszania pokoleń, zwalczanie miodówki będzie bardzo trudne

 

Movento przez długi czas będzie chronić drzewa i skutecznie zablokuje odbudowanie się populacji. Natomiast środki oparte na abamektynie będą pomocne do dalszych zabiegów (jeżeli będzie istniała taka potrzeba) w celu przedłużenia skuteczności prowadzonego programu ochrony.

 

Skuteczna walka z miodówkami to w dużej mierze pomoc naturalnych sprzymierzeńców: biedronek, złotooków, skorków, dziubałków. Często niezauważeni efektywnie ograniczają populację tego szkodnika. W sadach gdzie stosowane są produkty selektywne, tj. bezpieczne dla organizmów pożytecznych (np. Movento 100 SC) o wiele łatwiej utrzymać populację miodówki na bezpiecznym, nie zagrażającym uprawom poziomie.

Uwaga!

Sivanto Prime również możemy stosować na gruszach po okresie kwitnienia - w dawce 0,9 L/ha jest on zarejestrowany do zwalczania mszyc na drzewach owocowych (grusza, jabłoń). Jednocześnie zwalczy w tym czasie również miodówki. Produkt stosować zgodnie z etykietą rejestracyjną.

Tam gdzie przed okresem kwitnienia zdecydowano się na wykonanie zabiegu zwalczającego miodówkę preparatem Sivanto Prime obserwujemy bardzo dobre efekty jego skuteczności.

 

Efekt działania preparatu Sivanto Prime. Nawet przy dużej presji szkodnika, substancja czynna tego produktu (flupyradifuron) skutecznie zwalczyła wylęgające się po zabiegu larwy miodówki

Efekt działania preparatu Sivanto Prime. Nawet przy dużej presji szkodnika, substancja czynna tego produktu (flupyradifuron) skutecznie zwalczyła wylęgające się po zabiegu larwy miodówki

 

Dzięki wprowadzeniu na rynek tego insektycydu możemy budować wartościowy i kompleksowy program ochrony przed miodówkami już od okresu wczesnej wiosny.

PODSUMOWUJĄC

 

w pierwszej kolejności wykonajmy lustrację i oceńmy w jakiej fazie rozwojowej znajduje się populacja miodówki. Tam gdzie obserwujemy występowanie młodych osobników larwalnych wykonajmy w najbliższym możliwym terminie (sprzyjające warunki pogodowe – temp. powietrza min. 15oC w czasie zabiegu i 2-3h po, wysoka wilgotność powietrza) zabieg preparatem Movento 100 SC. W sadach gdzie nie prowadzono ochrony przeciwko miodówkom przed kwitnieniem lub ochrona ta zawiodła i obecnie w populacji dominują starsze osobniki larwalne, w pierwszej kolejności zastosujmy preparat o działaniu mechanicznym, a w dostępie 5-10 dni zastosujmy Movento.
W kwaterach gdzie po szczegółowej lustracji nie stwierdziliśmy obecności miodówki, zalecamy bardzo częste monitorowanie sytuacji aby nie przeoczyć optymalnego terminu na wykonanie zabiegu, po wystąpieniu zagrożenia


Polecane Produkty

Szymon Jabłoński

Szymon Jabłoński

Opiekun Sadowniczej Stacji Badawczej w Kozietułach
Autor

Dowiedz się więcej