Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

komunikat warzywniczy, ogrodnictwo, ochrona, plantacja pokazowa, środki ochrony roślin, uprawa warzywna, choroby warzyw, szkodniki warzyw, warunki pogodowe

Komunikat warzywniczy 10 maja 2019

Sezon wegetacyjny w tym roku jest trudny. Główne problemy to niedobór wody w większości  rejonów Polski, silne wiatry, zmienne temperatury i przymrozki. Po dość cieplej drugiej połowie kwietnia, maj przywitał nas chłodem, przymrozkami, silnym wiatrem i opadami. Opady deszczu bardzo potrzebne jednak w niektórych rejonach Polski niewystarczające aby uzupełnić niedobór wody.  Od 9 maja synoptycy zapowiadają ocieplenie oraz opady deszczu w całej Polsce może to spowodować nalot szkodników oraz stworzyć sprzyjające warunki do rozwoju chorób.

Cebula ozima, dymka, z siewu wiosennego

W rejonach Polski gdzie wystąpiły opady deszczu wraz z nadchodzącym ociepleniem wzrośnie zagrożenie ze strony mączniaka rzekomego. Zaleca się dokładne lustrowanie plantacji. Profilaktycznie lub w przypadku zauważenia pierwszych objawów choroby – grafitowo-szary nalot grzybni na blaszce liściowej, zaleca się wykonanie zabiegu ochrony.

Infinito 687,5 SC w dawce 1,6 l/ha, w sezonie wykonać maksymalnie 3 zabiegi tym środkiem.

W późniejszym okresie wzrostu - od momentu formowania się cebul zaleca się zastosowanie środka Fandango 200 EC w dawce 1,0 -1,25 l/ha, który zapewnia ochronę przed mączniakiem rzekomym, zgnilizną szyjki cebuli oraz ogranicza rozwój Stemphylium. Maksymalna ilość zabiegów w sezonie 4, zalecana ilość wody 200- 400 l/ha. 

Zabiegi ochrony należy wykonać w odstępie co 7 – 10 dni. Długość odstępów i dawkowanie zależą od nasilenia choroby i warunków pogodowych.

 

Początki infekcji mączniakiem rzekomym

Charakterystyczne „zażółcenie” tkanek (po lewej) – początki infekcji mączniakiem rzekomym. Szary nalot grzybni (po prawej) – infekcja mączniakiem w pełni

Ekspert radzi

W rejonach Polski gdzie nadal jest sucho wraz z nadejściem ocieplenia wzrośnie zagrożenie Stemphylium vesicarium. Zaleca się monitorowanie plantacji i wykonanie zabiegów profilaktycznych.

Stemphylium vesicarium


Rozwojowi choroby sprzyja wysoka temperatura. Objawy to początkowo jasnobrązowe eliptyczne plamy na starszych na zewnętrznych najstarszych liściach. W miarę rozwoju choroby liść zasycha.

 

Szczypior porażony Stemphylium

Szczypior porażony Stemphylium

Warto wiedzieć

W trakcie sezonu preparaty należy stosować przemiennie aby uniknąć stosowania fungicydów  z tych samych grup chemicznych.

Ochrona

Luna Experience 400 SC  w dawce 0,5 l/ha, zabieg należy wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów. Oprysk tym preparatem  zapewnia ochronę przed Stemphylium, Zgnilizną szyjki cebuli, alternariozą, rdzą oraz białą plamistością. Maksymalna ilość zabiegów w sezonie 2.

 

Fandango 200 EC w dawce 1,0 -1,25 l/ha, który zapewnia ochronę przed mączniakiem rzekomym,  zgnilizną szyjki cebuli oraz ogranicza rozwój Stemphylium . Maksymalna ilość zabiegów w sezonie 4, zalecana ilość wody 200- 400 l/ha  

Zabiegi ochrony należy wykonać w odstępie co 7 – 10 dni. Długość odstępów i dawkowanie zależą od nasilenia choroby i warunków  pogodowych. W trakcie sezonu preparaty należy stosować przemiennie aby uniknąć stosowania fungicydów  z tych samych grup chemicznych.

Warto wiedzieć

W celu skutecznej ochrony należy rozpocząć zabiegi chemiczne wcześnie aby uniknąć namnożenia się szkodnika

Monitorowanie szkodników

 

Mączlik warzywny (Aleyrodes proletella)

W rejonach Polski gdzie szkodnik wystąpił masowo w roku 2018 zaleca się monitorowanie rozwoju pierwszego pokolenia. Szkodnik ten zimuje przeważnie na glistniku jaskółcze ziele oraz na rzepaku. Wiosną na żywicielu zimowym rozwija się pierwsze pokolenie mączlika, a osobniki dorosłe tego pokolenia przelatują na warzywa kapustne, na których rozwija się do 5 pokoleń.

Do zwalczania mączlika zalecamy preparat Movento 100 SC w dawce 0,75 l/ha. Zabieg powinien być wykonany w momencie składania jaj. Preparat Movento najskuteczniej zwalcza larwy L1 dlatego oprysk powinien być wykonany wcześniej. Zalecana ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2. Odstęp miedzy zabiegami minimum 14 dni.  Preparat Movento zwalcza również mszyce, których nalotu na plantacje warzywach kapustnych możemy spodziewać się w najbliższych dniach.

Śmietka kapuściana

 

Ocieplenie sprzyja rozwojowi szkodników. W centralnej Polsce w pułapki łapią się nieliczne sztuki nie przekracza to progu zagrożenia ze strony szkodnika. Aby monitorować rozwój szkodników zalecamy wystawienie pułapek zapachowych.               

 

Ustawianie pułapek:

  • Na plantacjach wczesnych warzyw kapustnych pułapki powinny być już ustawione. Nalot śmietki kontrolowany jest przez około 4 tygodnie.
  • Na plantacji, niezależnie od jej powierzchni ustawia się 2 pułapki.
  • W ustalonych terminach, np. dwa razy w tygodniu, notuje się ilość odłowionych much w naczyniu.
  • Progiem zagrożenia jest odłowienie minimum 2 samic śmietki kapuścianej dziennie w okresie 2 kolejnych dni (średnia z dwóch pułapek).
  • Termin wykonania zabiegu - jeśli temperatura powietrza wynosi powyżej 20 °C to zabieg wykonuje się po 3 dniach a przy temperaturach niższych po 5 dniach. Jeżeli po zabiegu w dalszym ciągu odławiają się samice, to zabieg należy 2-3 krotne powtórzyć.
  • Zamiast monitorowania nalotu przy pomocy pułapek zapachowych można prowadzić obserwacje nad składaniem jaj. Jaja są białe, podłużne, długości do 1,2 mm. Znalezienie w pobliżu szyjki korzeniowej 10 jaj na 10-ciu kolejnych roślinach jest sygnałem do wykonania zabiegu opryskiwania. Opryskiwanie insektycydem należy wykonać w okresie lotu muchówek. Optymalny termin ustala się przy pomocy pułapek zapachowych odławiających tylko ciężarne samice. Przypominamy, że rejestrację w warzywach kapustnych m.in. do zwalczania śmietki kapuścianej ma insektycyd Proteus 110 OD. Stosowany w dawce 0,75 l/ha działa na szkodniki kontaktowo w trakcie oprysku i systemicznie w roślinie.

 

Polecane produkty

Katarzyna Gładka-Kubiak

Katarzyna Gładka–Kubiak

Opiekun Warzywniczego Centrum Doradztwa Technicznego w Bedlnie

Autor