Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Uprawy

Data

Tagi

komunikat warzywniczy, uprawa warzywna, sadownictwo, ogrodnictwo, choroby warzyw, szkodniki warzyw

Komunikat warzywniczy z dnia 17 kwietnia 2018 roku

Od trzech tygodni wiosna zagościła w Polsce na dobre. Sezon warzywniczy powoli rusza, na polach pojawiają się m.in. wczesne nasadzenia warzyw kapustnych, rozpoczęto siewy cebuli, buraków ćwikłowych oraz marchwi. W związku z tym zapraszam do zapoznania się z pierwszym w tym roku, komunikatem o zagrożeniach w ochronie upraw warzywniczych.

Cebula ozima

Na plantacjach cebuli ozimej wraz z nadejściem wiosny wzrasta zagrożenie wystąpienia mączniaka rzekomego. W ostatnich dniach w całej Polsce wystąpiły opady deszczu, które wraz z wysoką temperaturą dobową sprzyjają rozwojowi mączniaka. Zaleca się dokładne lustrowanie plantacji. Profilaktycznie lub w przypadku zauważenia pierwszych objawów choroby – grafitowo - szary nalot grzybni na blaszce liściowej (Fot. 1 i 2), zaleca się wykonanie zabiegu ochrony.

Ochrona

Infinito 687,5 SC w dawce 1,6 l/ha, w sezonie wykonać maksymalnie 3 zabiegi tym   środkiem. 
W późniejszym okresie wzrostu - od momentu formowania się cebul zaleca się zastosowanie środka Fandango 200 EC w dawce 1,0 -1,25 l/ha, który zapewnia ochronę przed mączniakiem rzekomym,  zgnilizną szyjki cebuli oraz ogranicza rozwój Stemphylium . Maksymalna ilość zabiegów w sezonie 4, zalecana ilość wody 200- 400 l/ha.

 

Zabiegi ochrony należy wykonać w odstępie co 7–10 dni. Długość odstępów 
i dawkowanie zależą od nasilenia choroby i warunków pogodowych. W trakcie sezonu preparaty należy stosować przemiennie aby uniknąć stosowania fungicydów z tych samych grup chemicznych.


Monitorowanie szkodników

Śmietka kapuściana

Wiosenna pogoda sprzyja rozwojowi szkodników. Fenologicznym sygnałem  o wylocie pierwszego pokolenia śmietki kapuścianej jest moment kwitnienia forsycji. Aby monitorować rozwój szkodników zalecamy wystawienie pułapek zapachowych [ Fot. 3]

Ustawianie pułapek:

 • na plantacjach wczesnych warzyw kapustnych pułapki powinny być już ustawione. Nalot śmietki kontrolowany jest przez około 4 tygodnie, 
 • na plantacji, niezależnie od jej powierzchni ustawia się 2 pułapki,
 • w ustalonych terminach, np. dwa razy w tygodniu, notuje się ilość odłowionych much w naczyniu [ Fot. 4]
 • Progiem zagrożenia jest odłowienie minimum 2 samic śmietki kapuścianej dziennie w okresie 2 kolejnych dni (średnia z dwóch pułapek).
 • Termin wykonania zabiegu - jeśli temperatura powietrza wynosi powyżej 20oC to zabieg wykonuje się po 3 dniach, a przy temperaturach niższych po 5 dniach. Jeżeli po zabiegu w dalszym ciągu odławiają się samice to zabieg należy 2-3 krotne powtórzyć.
 • Zamiast monitorowania nalotu przy pomocy pułapek zapachowych można prowadzić obserwacje nad składaniem jaj. Jaja są białe, podłużne, długości do 1,2 mm. Znalezienie w pobliżu szyjki korzeniowej 10 jaj na 10-ciu kolejnych roślinach jest sygnałem do wykonania zabiegu opryskiwania.

Ochrona

 • Opryskiwanie insektycydem należy wykonać w okresie lotu muchówek. Optymalny termin ustala się przy pomocy pułapek zapachowych odławiających tylko ciężarne samice (Fot. 3 i 4 ). Przypominamy, że rejestrację w warzywach kapustnych m.in. do zwalczania śmietki kapuścianej ma insektycyd Proteus 110 OD. Stosowany w dawce 0,75 l/ha działa na szkodniki kontaktowo w trakcie oprysku i systemicznie w roślinie.  

Ochrona rozsady warzyw przed chorobami odglebowymi

W produkcji rozsady występuje zagrożenie patogenami występującymi w podłożu: 

 • Zgnilizna pierścieniowa powodowana przez Phytophthora nicotianae var. Parasitica, 
 • Zgorzel siewek powodowany przez Pythium spp. i Phytophtora spp. 

Pomidor lub ogórek na podłożu organicznym

Ochrona 

 • Przygotowanie podłoża (substratu lub ziemi kompostowej). Zabieg odkażania polega na dokładnym polaniu pryzmy przeznaczonej na podłoże środkiem Previcur Energy 840 SL w dawce 250 ml + 20 l wody na 1000 litrów podłoża i  dokładnym wymieszaniu.
 • Faza siewek lub roślin w stadium rozsady do wysadzenia, gdy podłoże nie było wcześniej odkażane lub widać pojedyncze przewrócone rośliny z przewężeniem na szyjce korzeniowej, porażone patogenami  z rodziny Pythium spp. i Phytophtora spp, zaleca się podlanie roślin środkiem Previcur Energy 840 SL w stężeniu: 0,15 % (150 ml środka w 100 litrach wody). Na 1 m2 powierzchni należy zużyć 2-3 l roztworu cieczy użytkowej w zależności od wielkości roślin. 
 • Po wysadzeniu na miejsce stałe. Objawy -  przewężenie łodygi na wysokości około 5-15 cm od podłoża. Zaleca się użycie środka Previcur Energy 840 SL 
  w stężeniu: 0,1 %-0,15 % (100-150 ml środka w 100 litrach wody). Na 4-5 roślin zużyć 1 l roztworu.  

Pomidor lub ogórek na podłożu z wełny mineralnej

 • Profilaktycznie lub po zauważeniu pierwszych objawów zaleca się zastosowanie środka Previcur Energy 840 SL w stężeniu 0,015 %-0,03 % (15-30 ml środka w 100 litrach wody). Można także Previcur Energy 840 SL dozować  poprzez system nawadniania kroplowego w dawce: 1-2 l środka na 25000 roślin. Podlewanie roślin wykonać 1-2 razy w odstępach, co 2-3 tygodnie.

Papryka

W uprawie papryki dużym problemem jest zgorzel siewek i fytoftoroza powodowane przez  Pythium spp. i Phytophtora spp.

 

Ochrona

 • Przygotowanie podłoża. Do odkażania podłoża zaleca się użycie środka Previcur Energy 840 SL w dawce: 250 ml środka + 20 l wody na 1000 litrów podłoża. Zabieg wykonać na 2-3 dni przed siewem lub pikowaniem rozsady.
 • Podlewanie siewek lub rozsady lub po wysadzeniu roślin na miejsce stałe. Zalecane stężenie środka Previcur Energy 840 SL - 0,1 %-0,15 % (100-150 ml środka w 100 litrach wody).  Zalecana ilość cieczy użytkowej w fazie siewek 2-3 litry na 1 m2 w zależności od wieku siewek; po posadzeniu roślin na miejsce stałe 1l cieczy na 4-5 roślin.

W przypadku zwiększonego zagrożenia roślin chorobami, na przykład, jeśli w tym samym podłożu w poprzednim roku były problemy ze zgorzelą siewek powinno się zastosować wyższe stężenie.

 

Rozsada kapusty

Przy produkcji rozsady kapusty także duże straty powodują organizmy patogeniczne  Pythium spp. i Phytophtora spp., powodując zgorzel siewek.

 

Ochrona

 • Odkażanie podłoża środkiem Previcur Energy 840 SL, który stosuje się do ziemi kompostowej i innych substratów używanych do produkcji rozsady  w  dawce: 250 ml środka + 20 l wody na 1000 litrów podłoża. Pryzmę powinno się dokładnie polać cieczą użytkową i wymieszać na 2-3 dni przed użyciem podłoża do siewu lub pikowania
 • Faza siewki lub rozsady - podlewanie  środkiem Previcur Energy 840 SL w stężeniu: 0,1 % - 0,15 % stosując 2-3 litry na 1 m2 cieczy użytkowej w zależności od fazy siewek.  Wyższe stężenie stosować w przypadku zwiększonego zagrożenia roślin chorobami. Z licznych obserwacji wynika też, że rośliny podlane  środkiem Previcur Energy 840 SL większa odporność na mączniaka rzekomego.
Katarzyna Gładka-Kubiak

Katarzyna Gładka–Kubiak

Opiekun Warzywniczego Centrum Doradztwa Technicznego w Bedlnie

Autor