Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

chwasty, herbicydy, Inova Farm, plantacja pokazowa, pszenica, środki ochrony roślin, uprawa bezorkowa, uproszczenia uprawowe, chwasty w pszenicy, zwalczanie chwastow

Powiązane strony

Centrum Badania Odporności w Paluzach

Odporność chwastów – miotła zbożowa

Odporność miotły zbożowej na niektóre substancje czynne to fakt. Niestety, coraz trudniej jest wprowadzić na rynek herbicydy z nową substancją i tym bardziej o nowym mechanizmie działania. Dlatego podpowiadamy, jak bazując na tych dostępnych, radzić sobie z tym problemem.
Odporne biotypy miotły zbożowej na początku występowały najczęściej w regionach Polski północnej, tam gdzie są gospodarstwa wielkoobszarowe o ubogim płodozmianie, nastawione głównie na uprawę zbóż. Dotyczyło to zatem województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, a z południa – dolnośląskiego. Rzadziej problem ten występował np. na Mazowszu czy na Lubelszczyźnie. Obecnie jednak pogłębia się i „rozlewa” na całą Polskę, dlatego tak ważne jest propagowanie wiedzy, w jaki sposób radzić sobie z tym zjawiskiem.

Odporność

to zdolność chwastu do przeżycia po podaniu konkretnego herbicydu, która teoretycznie powinna go zwalczyć. Co ciekawe, jest ona dziedziczona, a chwasty przeżywają i dalej się rozmnażają.

Aby skutecznie przeciwdziałać odporności, należy kierować się kilkoma podstawowymi zasadami.:

 

  • rotacyjne stosowanie środków ochrony roślin o różnych mechanizmach działania,
  • aplikację herbicydów bazujących na kilku substancjach czynnych,
  • odpowiednie stosowanie środków ochrony roślin – dawki, temperatury,
  • prawidłowe zmianowanie upraw, co pozwoli co roku na innym polu aplikować inne preparaty,
  • uprawę orkową, która pozwala zmniejszyć bank nasion w glebie.
Jak zwalczyć odporność chwastów

Jak zwalczyć odporność chwastów – rotacja herbicydów

 

W skutecznej strategii ograniczania zjawiska odporności miotły zbożowej konieczne jest przestrzeganie kilku podstawowych zasad. Czynnikami minimalizującymi pojawianie się biotypów odpornych na herbicydy są: zmianowanie roślin, orka oraz rotacja herbicydów.

Warto wiedzieć, że odporność miotły wykazano najpierw na herbicydy, które działają jako inhibitory syntetazy acetylomleczanowej (ALS), która w klasyfikacji HRAC oznaczona jest literą B. Odznaczają się one bowiem dużą aktywnością biologiczną w niskich dawkach, a dodatkowo dość powszechnie stosowano je, ponieważ były po prostu relatywnie tanie. Pierwsze przypadki takie w naszym kraju zgłoszono w 2005 r. Następnie pięć lat później, bo w 2010 r. pojawiły się informacje o uodpornieniu się miotły zbożowej na herbicydy wchodzące w skład grupy A, czyli inhibitory karboksylazy acetylokoenzymu (ACCazy). Natomiast w 2012 r. zgłoszono odporność na pochodne mocznikowe i amidowe z grupy C2.

Jakie preparaty polecane?

 

Proponowanym preparatem do walki z tak trudnym chwastem, jakim jest niewątpliwie miotła zbożowa, jest herbicyd Komplet 560 SC, który opiera się na dwóch substancjach czynnych z różnych grup chemicznych. Jedną z nich jest diflufenikan – związek z grupy fenoksynikotynoanilidów (w klasyfikacji HRAC, czyli mechanizmu działania F1 – inhibicja biosyntezy karotenoidów na poziomie funkcjonowania desaturazy fytonowej [PDS]), drugą flufenacet – z grupy oksyacetamidów (K3 - inhibicja biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach [VLCFA]). Pierwsza substancja pobierana jest przez korzenie kiełkujących chwastów, a preparat zastosowany po wschodach chwastów wchłaniany jest także przez ich liście. Druga pobierana jest głównie prze korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów. Substancje te pozostają aktywne w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, co wpływa na utrzymanie skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Stosuje się go do jesiennego zwalczania właśnie miotły i chwastów dwuliściennych we wszystkich zbożach ozimych. Polecanych terminem jest czas od fazy szpilkowania do końca wegetacji jesiennej zbóż (BBCH 10-25). Dawka to 0,4-0,5 l/ha.

Kolejnym produktem jest Expert Met 56 WG, który zawiera wspomniany wyżej flufenacet, ale też i metrybuzynę (związek z grupy triazynonów – C1 – inhibicja fotosyntezy na poziomie fotosystemu II – pobierany głównie przez system korzeniowy, a w znacznie mniejszym stopniu przez liście). Aplikuje się go we wszystkich zbożach w fazie 1-3 liści zbóż, we wczesnych fazach rozwojowych chwastów. Zalecana dawka to 0,35 kg/ha.

 

Miotła wschodzi również wiosną i do jej zwalczania firma poleca herbicyd Puma Uniwersal 069 EW. Zawiera ona fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów – A – inhibitory funkcjonowania karboksylazy acetylo-CoA (ACCazy), a także substancje niebezpieczne, ale niebędące substancją czynną. Środek działa systemicznie. Pobierany jest przez zielone części roślin, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, do stożków wzrostu pędów i korzeni. Środek w uprawie pszenicy ozimej można stosować solo, ale również w celu jednoczesnego zniszczenia miotły i chwastów dwuliściennych zaleca się stosować w mieszaninie z Sekator 125 OD. Wówczas zabieg należy wykonać nie później niż w fazie 4-6 liści właściwych miotły zbożowej – na wiosnę po ruszeniu wegetacji pszenicy, od fazy gdy widoczne są dwa rozkrzewienia do końca trzeciego kolanka. Z kolei w uprawie jęczmienia jarego i pszenicy jarej Pumę można podawać z Sekatorem. Termin jego aplikacji to początek fazy krzewienia do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 21-31).

Polecane produkty