Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

kukurydza, kukurydza w Polsce, siew kukurydzy, odmiany kukurydzy, Kukurydza na ziarno, Dekalb

Najważniejsze czynniki wpływające na opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno

Zainteresowanie kukurydzą wciąż rośnie. Systematycznie też powiększa się areał jej uprawy. Dziesięć lat temu powierzchnia uprawy tego gatunku w naszym kraju przekroczyła milion hektarów. Szacuje się, iż możliwości uprawy kukurydzy w Polsce są dwukrotnie wyższe. W ubiegłym roku pod jej zasiewy przeznaczono 1,7 miliona hektarów.

Opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno - kukurydza Dekalb

Rolnik ma decydujący wpływ na kształtowanie poziomu plonowania kukurydzy. 


Rynek kukurydzy w Polsce jest najprężniej rozwijającym się rynkiem branżowym. Jego szybki rozkwit to rezultat wszechstronności zastosowania tej rośliny. Wykorzystuje się ją nie tylko do celów spożywczych, paszowych, energetycznych, ale także i przemysłowych. 


Kukurydza ma umiarkowane wymagania glebowe, dobrze toleruje uproszczenia uprawowe, można ją uprawiać w monokulturze i w pełni zmechanizować jej produkcję. Dobrze wykorzystuje nawozy organiczne. To gatunek o relatywnie małych potrzebach wodnych w przeliczeniu na kilogram suchej masy. Szkodniki najczęściej nie wyrządzają zbyt wielu szkód, choć coraz częściej, szczególnie na południu kraju, lokalnie plantacje atakuje omacnica prosowianka i stonka kukurydziana.

 

Kształtowanie wysokiego plonu kukurydzy na ziarno

Każdego roku wzrasta zainteresowanie producentów kukurydzą na ziarno. Jej uprawa jest najbardziej rentowna. To sprzyja szybkiemu rozwojowi tego segmentu rynku i zwiększa konkurencyjność. 

Wśród czynników wpływających na maksymalny plon tej rośliny wymienia się trzy najważniejsze: warunki pogodowe, zabiegi uprawowe takie jak siew i nawożenie oraz wybór odpowiedniej odmiany kukurydzy. Jedynie pogoda pozostaje poza kontrolą producenta rolnego.

Dlaczego warto uprawiać kukurydzę?

// Mała reakcja na gorsze stanowisko w zmianowaniu 
// Wysokie plony ziarna i biomasy 
// Dobrze znosi uproszczenia w uprawie roli 
// Możliwość pełnej mechanizacji uprawy 
// Dobrze wykorzystuje nawozy organiczne 
// Roślina ciepłolubna, o relatywnie małych potrzebach wodnych

Kryteria wyboru odmian kukurydzy 

Kluczowe znaczenie ma wysokie oraz stabilne plonowanie kukurydzy w różnych warunkach uprawowych. Osiągnięcie tego celu to jedno z najważniejszych wyzwań dla marki DEKALB. Tylko odmiany o wysokim poziomie tolerancji na zmienne warunki pogodowe, glebowe i agrotechniczne są w stanie zapewnić odpowiednio wysoki poziom plonowania kukurydzy bez względu na okoliczności.


  KRYTERIUM 1    Wczesność odmiany

Potencjał plonowania odmian kukurydzy na ziarno jest silnie skorelowany z ich wczesnością. Odmiany z grupy wczesnej zasadniczo plonują niżej niż odmiany z grupy średniowczesnej, które z kolei z reguły ustępują odmianom z grupy średniopóźnej. Odmiany późniejsze dzięki dłuższemu okresowi wegetacji mają więcej czasu na akumulację składników pokarmo wych i dlatego charakteryzują się wyższym potencjałem plonowania. 


Wczesność odmiany musi być dobrana do rejonu uprawy tak, aby zbiór nie nastąpił ani za szybko, ani za późno. Najwcześniejsze odmiany marki DEKALB to DKC2972, DKC3079 i DKC3201. Przykładem odmiany średniowczesnej jest DKC3595 oraz DKC3609, a średniopóźnej – DKC3888 lub DKC4098.


  KRYTERIUM 2   Typ ziarna - flint czy dent?

Wyróżniamy dwa podstawowe typy ziarna: flint i dent. Różnią się budową bielma kukurydzy. Bielmo mączyste zbudowane jest z dużych ziaren skrobi, w których przestrzenie pomiędzy cząsteczkami wypełnione są powietrzem. Z kolei bielmo szkliste zbudowane jest ze ściśle upakowanych ziaren skrobi. Ziarno typu dent, w porównaniu z typem flint, zawiera mniej bielma szklistego. Jest ono wklęsłe i pomarszczone, stąd nazwa „koński ząb”. Ziarno typu flint jest wypukłe i szkliste, ma większą gęstość i twardość. W porównaniu z typem dent odmiany o ziarnie typu flint cechują się wyższą masą tysiąca ziaren oraz często silniejszym efektem Stay-Green.


Przykładem odmiany o ziarnie typu dent jest średniopóźny mieszaniec przeznaczony do zbioru na ziarno DKC4098, natomiast o ziarnie typu flint – DKC3201, odmiana kukurydzy na kiszonkę.


Typy  ziarna kukurydzy: flint i dent.

Dwa podstawowe typy ziarna: flint i dent.

Kolba typu fix czy flex?

Mieszańce o kolbach typu fix tolerują większy zakres zagęszczenia roślin niż mieszańce o kolbach typu flex, oznacza to mniejsze konsekwencje błędów agrotechnicznych w trakcie siewu.

  KRYTERIUM 3   Rodzaj kolby - flex czy fix?

Wyróżnia się dwa typy kolb:

// Flex. W zależności od warunków uprawowych mie szańce tworzą kolby o zmiennej wielkości (różna ilość rzędów ziaren oraz różna ilość ziaren w rzędzie). Cecha ta nabiera znaczenia np. w sytuacji obniżonej obsady roślin. Wówczas braki w obsadzie rekompensuje zazwy czaj większa i dłuższa kolba, co poprawia końcowy efekt plonotwórczy.

// Fix. Odmiany tego typu wytwarzają kolby o stałej wielkości bez względu na obsadę roślin. W ich przypadku zbyt rzadki siew obniża potencjał plonowania. Odmiany tego typu lepiej znoszą zagęszczenie roślin.


DKC3595 to odmiana o kolbach typu flex. Wyróżnia się ona bardzo wysokim i stabilnym poziomem plonowania oraz bardzo dobrą tolerancją na wyleganie. Z kolei odmiana DKC3201 posiada kolby typu fix. To mieszaniec o bardzo silnym wigorze początkowym przeznaczony do uprawy na ziarno i kiszonkę na wszystkich typach gleb.

 

  KRYTERIUM 4   Rozwój początkowy i tolerancja na chłody wiosenne

Odmiany typu flint: 
// charakteryzują się szybkim rozwojem początkowym i dobrą tolerancją na chłody wiosenne, 
// można je wysiewać w mniej ogrzaną glebę (8-9°C), 
// doskonale radzą sobie podczas chłodnej i opóźnionej wiosny, 
// wcześnie kwitną i dojrzewają (szczególnie polecane do uprawy w północnych rejonach kraju o stosunkowo niższych temperaturach i krótkim okresie wegetacji), 
// relatywnie wolno oddają wodę podczas dojrzewania. 

 

Odmiany o ziarnie typu dent: 
// charakteryzują się wolniejszym rozwojem początkowym oraz niższą tolerancją na chłody, dlatego też nie należy wysiewać ich w zimną glebę. Musi ona osiągnąć temperaturę 10-12°C.

 

Rozpoczynamy więc siewy od odmian o lepszym początkowym wigorze i lepszej tolerancji na chłody wiosenne (np. DKC3201), a następnie przechodzimy do odmian o wyższych wymaganiach termicznych (np. DKC3787).

 

Dynamika rozwoju upraw kukurydzy wg przeznaczenia uprawy


  KRYTERIUM 5    Tolerancja na warunki stresowe, w tym okresowe niedobory wody

Coraz częściej występujące anomalia pogodowe negatywnie wpływają na wysokość i jakość plonu. Największym zagrożeniem w uprawie kukurydzy jest stres suszy. Dlatego też współczesne programy hodowlane ukierunkowane są na tworzenie odmian posiadających podwyższoną tolerancję na stresowe warunki, w tym na wysoką temperaturę i okresowe niedobory wody w glebie.
 
Takie mieszańce: 
// charakteryzują się zwiększonym potencjałem plonowania w standardowych i stresowych warunkach uprawowych, 
// posiadają dobrze rozbudowany system korze niowy i optymalną synchronizację kwitnienia,
// cechują się wydajniejszą fotosyntezą, 
// posiadają silne łodygi o wysokiej tolerancji na złamania spowodowane działaniem wiatru i innych czynników zewnętrznych. 

 

Z uwagi na to, iż warunki pogodowe wskazywane są przez producentów kukurydzy jako główne zagrożenie uprawowe, specjaliści marki DEKALB opracowali kompleksowe rozwiązanie zmniejszające to ryzyko. Łączy ono wysoką wydajność odmian i ich wysoką genetyczną tolerancję na suszę oraz wysoką temperaturę. Filarem tych systemów jest hodowla nowoczesnych, tolerancyjnych na stresy biotyczne i środowiskowe mieszańców. Do tej pory odmiany tego typu oznaczano symbolem HD, teraz zaś – Field Shield

 

Przykładami takich odmian są: DKC2972, DKC3595, DKC3888 czy DKC4098.

 

Kryteria wyboru odmian kukurydzy - kukurydza Dekalb

Odmiany DEKALB to odpowiedź na wyzwanie stabilności plonowania. 

Nasz priorytet

Priorytetem hodowców stosujących markę DEKALB jest uniezależnienie wysokości plonowania od zmiennych warunków atmosferycznych.

  KRYTERIUM 6   Oddawanie wody w końcowej fazie dojrzewania 

O rentowności uprawy kukurydzy na ziarno bardzo często decydują koszty suszenia ziaren kukurydzy. Odmiany cechujące się efektem Dry-Down zapewniają szybkie dosychanie ziarna na polu. Jest to cecha szczególnie pożądana w uprawie kukurydzy na ziarno, gdyż nie tylko pozwala na przyśpieszenie terminu zbioru i obniżenie kosztów suszenia, ale także na zredukowanie strat powodowanych przez zwierzynę i choroby fuzaryjne kolb. Uprawa odmian tego typu daje też rolnikom więcej czasu na wykonanie zabiegów przygotowujących pola pod następne uprawy. 


Odmiany takie jak: DKC3079, DKC3595 czy DKC3888, dzięki bardzo szybkiemu oddawaniu wody w końcowej fazie dojrzewania (silny efekt Dry-Down), wyróżniają się niską wilgotnością ziarna w czasie zbioru, co znacząco ogranicza nakłady poniesione na dosuszanie ziarna.


  KRYTERIUM 7   Wyleganie łodygowe kukurydzy

Wyleganie łodygowe jest w dużej mierze cechą odmianową. Należy więc wybierać odmiany kukurydzy wysoce tolerancyjne na wyleganie, ponieważ umożliwiają one uzyskanie wysokich plonów również w trudnych warunkach uprawowych. Cecha ta zapewnia też większe bezpieczeństwo uprawy nawet przy opóźnionych zbiorach i stwarza możliwość lepszego rozplanowania żniw. 

 

DKC3609 to jedna z najlepszych pod tym względem odmian na rynku. Co ważne, w przypadku tej odmiany wysoka tolerancja na wyleganie utrzymuje się również w warunkach opóźnionego terminu zbioru.

 

Kryteria wyboru odmian kukurydzy - kukurydza Dekalb

Dobrze wybrany materiał siewny daje największe szanse na osiągnięcie satysfakcjonujących plonów.

Sam wybór odmiany kukurydzy oraz zastosowanie odpowiedniej normy wysiewu nasion kukurydzy w blisko 30% determinuje opłacalność produkcji. Przed podjęciem decyzji zakupowych warto przeanalizować dostępną ofertę i wybrać materiał siewny, dający największe szanse na osiągnięcie satysfakcjonujących plonów.


DEKALB - sklep internetowy

Nasiona kukurydzy Dekalb już teraz można kupić w naszym sklepie internetowym. Oferujemy szeroki wybór odmian kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, bioetanol, CCM, czy biogaz. 
Odbierz 5% zniżki na kukurydzę Dekalb w naszym sklepie internetowym

Polecane produkty