Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

herbicydy, plantacja pokazowa, centrum badania odporności chwastów, chwasty w zbożu, jesienne odchwaszczenie, miotła zbożowa, zachwaszczenie, zwalczanie chwastow

Powiązane strony

Centrum Badania Odporności w Paluzach

Rutynowe działania oznaczają kłopoty z odpornością

Często powielanym błędem ochroniarskim jest przyzwyczajenie się do korzystania z jednego herbicydu o początkowo znakomitej skuteczności. Satysfakcja z uzyskiwanego efektu skłania do rutynowego stosowania go rokrocznie. Po kilku sezonach okazuje się, że jego skuteczność maleje.

W pierwszym odruchu winą za obniżony efekt chwastobójczy obarczany jest producent preparatu, następnie składane jest to na karb niesprzyjających warunków meteorologicznych w momencie wykonywania oprysku czy błędów w technice przeprowadzania zabiegu. A tymczasem w rzeczywistości może to oznaczać narastanie uodpornienia się chwastów, a zarazem początek naszych kłopotów.

 

Odporność oznacza brak wrażliwości niektórych osobników danego gatunku chwastu na taką dawkę herbicydu, która stosowana w normalnych warunkach niszczy całą jego populację na odchwaszczanej plantacji. W warunkach naturalnych biotypy odporne stanowią znikomy odsetek w populacji. Po aplikacji herbicydu większość osobników wrażliwych ginie, a ta niewielka liczba biotypów odpornych kwitnie i wydaje nasiona.

 

W przypadku stosowania tego samego herbicydu (dokładniej mówiąc substancji czynnej) przez wiele lat następuje znaczący wzrost liczebności osobników odpornych w danej populacji.

Warto wiedzieć

W Polsce u aż 25 gatunków chwastów potwierdzono odporność na herbicydy.

Brak rotacji

 

Każda substancja czynna ma własny mechanizm działania, dzięki któremu giną chwasty. Stosowanie w gospodarstwie przez dłuższy czas tych samych herbicydów prowadzi właśnie do wspomnianego zjawiska uodparniania się chwastów. Często zdarza się także, iż przez kilka lat (np. w zmianowaniu: burak cukrowy – pszenica ozima – rzepak ozimy) stosowane są herbicydy oparte na różnych substancjach czynnych, ale o takim samym mechanizmie działania, co także skutkuje narastającym problemem z uodparnianiem się chwastów.

 

Bardzo groźnym chwastem jest miotła zbożowa. Nabyła ona odporność na herbicydy oparte na substancjach czynnych z grupy sulfonylomoczników (grupa B wg klasyfikacji międzynarodowej organizacji Herbicide Resistance Action Commitee – HRAC). Z badań wynika, że obecnie w Polsce 90 proc. badanych odpornych biotypów miotły zbożowej odznacza się odpornością metaboliczną, a 33 proc. z nich ma już różne mutacje genetyczne z odpornością na związki sulfonylomocznikowe. Z tej przyczyny badaniami nad odpornością miotły zbożowej (jak też innych gatunków) zajmują się naukowcy i firmy chemiczne.

Expert radzi

W celu jednoczesnego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych zalecane jest stosowanie środka Puma Uniwersal 069 EW w mieszaninie zbiornikowej z herbicydem Sekator 125 OD.

Badania nad odpornością

 

W Paluzach na Warmii, na powierzchni 3 ha, firma Bayer prowadzi od jesieni 2016 r. doświadczenie łanowe, w którym porównywana jest skuteczność różnych metod zwalczania miotły zbożowej. Pole doświadczalne podzielone jest na 42 poletka, każde o powierzchni 504 m2. To jedyna taka plantacja w Polsce, gdzie w jednej lokalizacji można porównać skuteczność poszczególnych elementów agrotechniki uprawy w przeciwdziałaniu narastania odporności. W doświadczeniu uwzględniono:

  • zmianowanie upraw,
  • metodę uprawy gleby (tradycyjna i bezorkowa),
  • dobór i rotację herbicydów o różnych mechanizmach działania oraz nowe rozwiązania Bayer.

 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że działaniem skutecznie zapobiegającym ryzyku powstawania odporności miotły zbożowej jest stosowanie tradycyjnej agrotechniki, z uwzględnieniem odpowiedniego zmianowania.  Orka siewna i przedsiewne uprawki mechaniczne skutecznie eliminują kiełkujące chwasty. Do siewu należy używać kwalifikowanego, pozbawionego nasion chwastów, materiału siewnego.

 

Wczesne siewy zbóż oraz długa i dość ciepła jesień, z umiarkowanymi opadami i uwilgotnioną glebą, sprzyjają masowym wschodom miotły zbożowej w tym okresie. Mimo że miotła może wschodzić jesienią (nawet w temperaturze ok. 3 ℃), jak również wczesną wiosną, to okres jesienny jest optymalny do jej zwalczania. Obecnie jednym z najlepszych rozwiązań wykorzystywanym do jesiennego zwalczania miotły zbożowej odpornej na grupę herbicydów sulfonylomocznikowych jest stosowanie flufenacetu z diflufenikanem (Komplet® 560 SC) lub metrybuzyną (Expert® Met 56 WG). Natomiast do ewentualnej wiosennej poprawki – herbicydu Puma® Uniwersal 69 EW zawierającego fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów).

Polecane produkty