Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

uprawy rzepaku, szkodniki rzepaku, pryszczarek, chowacz, słodyszek rzepakowy

Sivanto Energy panuje nad szkodnikami rzepaku

Od insektycydów przeznaczonych do zwalczania szkodników rzepaku rolnicy oczekują szerokiego, szybkiego i długotrwałego działania. Wysokiej skuteczności - także w odniesieniu do populacji szkodników uodpornionych na działanie innych środków. Wszystkie te warunki spełnia Sivanto Energy.

Szkodniki rzepaku w żółtym naczyniu

Sivanto Energy w tym sezonie ze względu na wydłużony okres nalotów jest szczególnie polecane do zwalczania chowaczy łodygowych.

Naloty wiosennych szkodników rzepaku w tym roku mogą się bardzo wydłużyć. Przyczyną są znaczne wahania temperatury w następujących po sobie dniach. Zatem zamiast jednego, kulminacyjnego lotu chowaczy łodygowych (brukwiaczka i czterozębnego), można się spodziewać kilku, ale mniej intensywnych. W tej sytuacji trudno opierać się na środkach, których działanie jest krótkotrwałe. Natomiast po zabiegu insektycydem Sivanto Energy można liczyć na działanie ochronne przez 10 dni, a niekiedy dłużej.

Sivanto Energy - podwójne uderzenie w szkodniki

Wydłużone działanie i wysoka skuteczność Sivanto Energy wynika z jego składu chemicznego. Środek ten zawiera dwie substancje czynne deltametrynę z grupy pyretroidów (10 g/l) oraz wprowadzony niedawno na rynek flupyradifuron z grupy chemicznej butenoloidów (75 g/l). Połączenie tych substancji sprawia, że uderzenie w szkodniki jest podwójne i odbywa się z różnych kierunków.

Deltameryna działa natychmiast w sposób kontaktowy paraliżując układ nerwowy owadów. Natomiast flupyradifuron oprócz tego, że oddziałuje na układ nerwowy szkodników już po 2 godzinach od zabiegu, to także wnika do tkanek roślinnych i działa w sposób długotrwały. Jego wysokie stężenie w soku komórkowym może się utrzymywać nawet przez 14 dni. Do organizmu szkodnika trafia także z pokarmem, nie podlega jednak trawieniu, tylko przenika do układu nerwowego prowadząc do jego blokady i w konsekwencji śmierci szkodnika.  

Masowy wylot chowaczy łodygowych ma miejsce wówczas, gdy temperatura powietrza przez kilka kolejnych dni stabilizuje się na poziomie 8-10°C. Deltametryna działa bardzo szybko wywołując tzw. efect knock down , natomiast aktywacja flupyradifuronu rośnie wraz z temperaturą otoczenia – im cieplej, tym silniej. Można powiedzieć, że substancja ta potrafi poczekać nawet kilkanaście dni na wzrost aktywności szkodników.

Sivanto Energy użyj dwa razy w sezonie

Podczas wiosennej wegetacji istotne zagrożenie dla plonowania rzepaku stwarzają: chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik. Ich zwalczanie należy podjąć po przekroczeniu progów ekonomicznej szkodliwości (tabela).

 

Zastosowanie Sivanto Energy do zwalczania wiosennych szkodników rzepaku ozimego

Szkodnik Próg ekonomicznej szkodliwości  Dawka Sivanto Energy 
Chowacz brukwiaczek 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni albo 2-4 chrząszcze na 25 roślinach

 0,75 l/ha

 

 

Chowacz czterozębny 20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni albo 6 chrząszczy na 25 roślinach
Chowacz podobnik 1 chrząszcz na 1 roślinie

 0,5 l/ha

 

 

Pryszczarek kapustnik 1 muchówka na 1 roślinie. W sytuacji licznego wystąpienia chowacza podobnika próg obniża się do 1 muchówki na 3-4 rośliny
 

Zalecenia stosowania Sivanto Energy obejmują   dwukrotne użycie insektycydu w sezonie wegetacyjnym. Pierwszy przedział czasowy przypada od fazy początku wzrostu wydłużeniowego pędu głównego do początku rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 30-49). W tym okresie na rzepak intensywnie nalatują chrząszcze chowaczy łodygowych (brukwiaczka i czterozębnego), które po krótkim żerowaniu składają jaja do wnętrza łodyg roślin rzepaku. Jeśli w tym okresie ich się nie zwalczy, to larw żerujących wewnątrz łodyg nie można już unieszkodliwić.

 

Szkodniki łuszczynowe rzepaku

Przeciwko szkodnikom łuszczyn należy użyć insektycydu działającego w temperaturze sięgającej 20°C. Ten warunek spełnia Sivanto Energy.

 

Sivanto Energy może być użyte ponownie, kiedy rzepak osiągnie fazę wykształcania łuszczyn. Wówczas mogą mu zagrozić chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik. Oba te szkodniki specjalizują się w składaniu jaj do łuszczyn. Wylęgające się larwy zjadają nasiona. Zabieg Sivanto Energy w fazie wykształcania łuszczyn (BBCH 71-79) pozwala uniknąć tego zagrożenia nawet wówczas, gdy temperatura powietrza utrzymuje się na poziomie 20°C.

 

Rzepak to się opłaci

Polecane produkty