Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Serwis

Data

Tagi

Inova Farm, Pordenowo, Strzeszkowice, plantacja pokazowa, poletka

Z warsztatu doświadczalnika, czyli kilka słów o plantacjach pokazowych

Czym różnią się żniwa na poletkach doświadczalnych od typowych żniw? Jak sprawnie zaprezentować gościom aż 4000 poletek pokazowych? Kto najczęściej odwiedza plantacje pokazowe i czego tam szuka? Na te i inne pytania odpowiadają fachowcy: Wojciech Karaś z Pordenowa i Agnieszka Kotwica ze Strzeszkowic.

Bayer Inova Farm logo

 

 

JAK WYGLĄDA PROCES PRZYGOTOWANIA PLANTACJI POD DOŚWIADCZENIA POKAZOWE?

 

Wojciech Karaś (Pordenowo): Przygotowanie plantacji pokazowej to złożony proces. Obejmuje on wiele elementów, o których należy pamiętać przed rozplanowaniem doświadczeń. Na przykład – już w momencie siewu musimy przewidzieć, w jaki sposób oprowadzimy zwiedzających! Po co? By prezentacja przebiegała bez zakłóceń i tracenia czasu na szukanie doświadczeń, ktore chcemy pokazać. W tym roku miałem do dyspozycji ok. 4000 poletek pokazowych, każde z nich o wymiarach 2,5 m x 10 m.

Agnieszka Kotwica (Strzeszkowice): Trzeba zwrócić też uwagę na odpowiedni dobór stanowisk np. pod kątem chwastów. Mam tu na myśli konkretne gatunki chwastów, które na danym polu występują.

 

JAK MAJĄ SIĘ PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE PLANTACJI POKAZOWEJ DO PRAKTYK STOSOWANYCH PRZEZ OKOLICZNYCH ROLNIKÓW? WIĘCEJ JEST PODOBIEŃSTW CZY RÓŻNIC?

 

A.K.: To zależy od celu doświadczeń. Niektóre mają na celu zasymulowanie sytuacji, które są zupełnie inne niż te, które stosują rolnicy. Inne z kolei „pokrywają się”, ale różnią, czasem pozornym, szczegółem. Wiele doświadczeń odbywa się na polach produkcyjnych właśnie po to, aby warunki i stosowane praktyki były jak najbardziej zbliżone do panujących na polu. Oczywiście z pominięciem np. zabiegów herbicydowych (w przypadku doświadczeń herbicydowych).

W.K.: Prowadzenie i przygotowanie plantacji nie odbiegają od sposobu uprawy ziemi w danym regionie i u okolicznych rolników. Czasem jednak wprowadzamy zmienne, różniące się od klasycznego sposobu uprawy. Zawsze jednak taka zmiana ma na celu wykazanie pewnych cech, które okażą się pozytywne lub negatywne w danym procesie produkcji lub uprawy. Chodzi nam o to, żeby wyciągać wnioski i opowiedzieć o nich później gościom odwiedzającym daną plantację.

 

 

plantacje pokazowe

Goście odwiedzający plantacje pokazowe

 

 

Warto wiedzieć

W sezonie 2017/2018 klienci będą mieli możliwość odwiedzenia najnowszej placówki doświadczalnej – Centrum Monitorowania Odporności w Paluzach, gdzie od kilku lat przeprowadzane są doświadczenia związane z badaniem odporności najpopularniejszych i zarazem najtrudniejszych do zwalczenia chwastów w zbożach – miotły zbożowej i wyczyńca polnego.

CO BIERZECIE POD UWAGĘ, PODEJMUJĄC DECYZJĘ O ZASTOSOWANIU OCHRONY W DANYM MOMENCIE?

 

A.K.: Najczęściej fazy rozwoju rośliny uprawnej lub chwastów. Czasem robimy to w tym samym czasie co okoliczni rolnicy, aby warunki były jak najbardziej zbliżone do lokalnych. Innym razem zabiegi są celowo przyspieszone lub opóźnione, aby zasymulować okoliczności, które wykażą „co by było, gdyby…”. W przypadku fungicydów, zależy to od wystąpienia danej choroby – w przypadku interwencyjnych zabiegów lub przed jej wystąpieniem, w przypadku zabiegów zapobiegawczych.

W.K.: Podejmując decyzję o wykonaniu zabiegu, zawsze kierujemy się progiem szkodliwości. Rozumiemy przez to stopień, w jakim roślina została porażona przez patogen. Zabiegi są także uzasadnione wynikiem ekonomicznym, który też jest bardzo ważnym czynnikiem w procesie produkcji.

 

KIM BYLI GOŚCIE, KTÓRZY W OSTATNIM SEZONIE ODWIEDZILI PLANTACJE BAYER?

 

W.K.: Plantację pokazową w Pordenowie, którą się opiekuję, odwiedziło ok. 1000 osób. W większości byli to producenci rolni, posiadający gospodarstwa od 50‑2000 ha, ale gościliśmy także przedstawicieli handlowych firm z branży rolniczej.

A.K.: W Strzeszkowicach byli głównie rolnicy, jednak naszą plantacją interesowali się przedstawiciele i klienci od dystrybutorów, pracownicy sklepów oraz doradcy. Jeden dzień przeznaczyliśmy dla doradców i zorganizowaliśmy wówczas warsztaty z elementami diagnostyki chorób i szkodników oraz przedstawiliśmy ofertę naszych produktów, w tym nowości na następny sezon.

 

 

plantacje pokazowe

Goście odwiedzający plantacje pokazowe

 

 

 

JAKIE DOŚWIADCZENIA W SEZONIE 2016/2017 WZBUDZAŁY NAJWIĘKSZE ZAINTERESOWANIE KLIENTÓW? O CO PYTALI? NA JAKIE PROBLEMY W SWOICH GOSPODARSTWACH ODWIEDZAJĄCY PLANTACJE BAYER ZWRACALI UWAGĘ?

 

A.K.: W tym roku dużo pytań dotyczyło chorób grzybowych atakujących zboża. Pytano również o konkretne gatunki chwastów oraz sposoby ich zwalczania.

W.K.: Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się doświadczenia skutecznościowe w uprawie pszenicy, buraków oraz doświadczenia odmianowe w rzepaku. Ogromna liczba pytań dotyczyła programów herbicydowych i fungicydowych, np. jak zwalczać Fusarium na kłosie (z racji tego, że to poważna choroba ograniczająca plonowanie oraz obniżająca parametry jakościowe zboża). Rolnicy chcieli znać też najlepszy moment zastosowania preparatu i, oczywiście, szukali informacji, który preparat będzie najskuteczniejszy. Największym problemem plantatorów, odwiedzających Centrum Doradztwa, jest zmniejszająca się skuteczność niektórych produktów, wynikająca z coraz większej rezystencji chwastów i grzybów. Powtarzały się także pytania dotyczące zwalczania wyczyńca i stokłosy w zbożach oraz terminu jesiennej aplikacji herbicydów. Nowoczesne technologie dla rolnictwa Podejmując decyzję o zabiegach ochronnych, warto wziąć pod uwagę wskazania serwisu wczesnego ostrzegania – Inova Alert. Dzięki programowi podjęcie właściwych działań na polu staje się łatwiejsze. Dlaczego? Program zawiera codziennie aktualizowaną mapę zagrożeń w uprawie zbóż, rzepaku i ziemniaków. Można z łatwością określić poziom ryzyka infekcji patogenów chorobotwórczych w zależności od warunków pogodowych. Inova Alert pozwala również przewidzieć początek, pełnię i rozwój nalotów szkodników w rzepaku ozimym oraz chorób zbóż.

 

ŻNIWA – CZY SĄ TRUDNIEJSZE NIŻ ZBIORY ROLNIKÓW Z UWAGI NA MNOGOŚĆ DOŚWIADCZEŃ? JAK WYGLĄDAJĄ ŻNIWA DOŚWIADCZALNIKA?

 

A.K.: Niestety są trudniejsze. Każde z poletek trzeba zebrać oddzielnie, czyli skosić małym kombajnem poletkowym. Następnie plony z każdego poletka muszą zostać zważone oraz zbadane pod kątem wilgotności, masy hektolitra oraz masy tysiąca ziaren. W zależności od doświadczenia, określa się także parametry, takie jak: zawartość białka, mykotoksyn, zdolność kiełkowania itp. Potem wszystkie dane są zbierane i wpisywane do specjalnego programu, w którym można je porównywać i zestawiać z wynikami z rożnych miejsc, gdzie wykonano te same doświadczenia (nie tylko w Polsce, ale też na świecie).

W.K.: U mnie jest podobnie… Żniwa doświadczalnika zaczynają się z reguły tak samo jak u okolicznych rolników i tu niestety podobieństwa się kończą. Ze względu na wielkość poletek, jak i konieczność rozlosowania kombinacji, do zbioru potrzebny jest kombajn o niewielkich rozmiarach. Najważniejszą informacją interesującą klienta jest plon, ale w wielu doświadczeniach potrzebna jest też analiza jakościowa młoconego materiału. Dlatego też z każdego poletka trzeba zebrać próbę reprezentacyjną, którą wysyłamy do akredytowanego laboratorium. Tam określamy parametry jakościowe zbóż, takie jak: białko, masę tysiąca ziaren, zawartość mykotoksyn, gęstość ziarna itp. Według nich właśnie podejmuje się decyzje o przeznaczeniu zboża, a większość preparatów z grupy SDHI może mieć na nie wpływ. Te dane również bardzo interesują rolników.

 

Dziękuję za bardzo inspirującą rozmowę i cenne wskazówki. Życzę powodzenia na nowej plantacji i wielu pomysłów na kolejne, pouczające doświadczenia.

 

 

LOKALIZACJE ROLNICZYCH CENTRÓW DORADZTWA TECHNICZNEGO BAYER

LOKALIZACJE ROLNICZYCH CENTRÓW DORADZTWA TECHNICZNEGO BAYER

Beata Ptaszyńska

Beata Ptaszyńska

Bayer

Autor