Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

zboża ozime, przezimowanie, pleśń śniegowa, wyleganie, zabieg T1, objawy chorób zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy, septorioza plew, rdza brunatna

Zboża ozime są w dobrej sytuacji wyjściowej

Miniona zima była raczej łagodna dla zbóż ozimych, ale nie wszystkie plantacje przetrwały ją bez strat. Teraz wszystkie stanowiska czekają na odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne.

Przezimowanie zbóż ozimych w tym roku najczęściej ocenia się jako dobre do bardzo dobrego. Podczas największych spadków temperatury pola niemal w całym kraju były przykryte przynajmniej kilkunastocentymetrową warstwą śniegu, która doskonale ochroniła rośliny. Niestety, w niektórych rejonach śnieg spadł na niezamarznięty grunt i zboża zaatakowała pleśń śniegowa.


Sposób na pleśń śniegową

Choroba rozwinęła się zwłaszcza w bardzo zaawansowanych, a nawet wybujałych łanach pszenżyta, żyta i jęczmienia. Ponieważ nie ma żadnych zaleceń zwalczania pleśni śniegowej za pomocą fungicydów do opryskiwania roślin, jedynym środkiem zaradczym pozostaje bronowanie plantacji poprzecznie do kierunku siewu broną lekką lub chwastownikiem. Naruszenie warstwy obumarłych liści i grzybni oraz natlenienie podłoża powinno przerwać rozwój choroby i pomóc roślinom pozostałym przy życiu wznowić wegetację. Natomiast na przyszłość warto pamiętać, żeby ziarno przeznaczone do siewu zabezpieczać przed pleśnią śniegową zaprawami, np. Redigo Pro, Scenic czy Bariton Super.


Dobre warunki pogodowe i glebowe sprzyjały dotrzymaniu zalecanych terminów siewu oraz jesiennej wegetacji zbóż ozimych. Na większości pól obecny stan roślin rokuje bardzo wysokie plonowanie, które jednak może zostać zakłócone przez wyleganie i choroby grzybowe. Po stopnieniu śniegu na pozornie zdrowych roślinach można było znaleźć jesienne objawy chorób, takich jak plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy, septorioza plew i rdza brunatna. Te patogeny trzeba będzie uwzględnić wykonując zabieg T1.


Wybiegnięte i nadmiernie rozkrzewione łany będą wymagały przede wszystkim racjonalnego dozowania azotu. Po zastosowaniu umiarkowanej dawki startowej z wniesieniem drugiej lepiej poczekać, aż rośliny zakończą fazę krzewienia i pojawi się pierwsze kolanko. Zastosowany wówczas azot pozwoli utrzymać pożądaną obsadę źdźbeł oraz przyczyni się do odpowiedniego wyżywienia zawiązka kłosa. Będzie to także dogodny moment na przeprowadzenie zabiegu ograniczającego wyleganie za pomocą regulatora wzrostu Cerone, który jest zalecany we wszystkich zbożach ozimych.


Stymulować tworzenie pędów bocznych

Pszenica z późnych siewów w licznych sytuacjach wykształciła przez zimą tylko pojedynczy liść lub wschodziła pod śniegiem. W celu stymulacji tworzenia źdźbeł bocznych takie stanowiska wymagają zastosowania wysokiej pierwszej dawki azotu oraz przyspieszenia drugiej na połowę fazy krzewienia. Ponadto rośliny można dodatkowo prowokować do budowania pędów bocznych poprzez wczesne stosowanie regulatorów wzrostu opartych na chlorku chloromekwatu (CCC).


Przezimowanie zbóż ozimych

Dobre przezimowanie zbóż potwierdza szybkie wznowienie wegetacji objawiające się znacznym przyrostem nowych korzeni i liści

Polecane produkty