Crop Science Polska
Grunt to zrównoważenie | Bayer

Grunt to zrównoważenie

Grunt to zrównoważenie

Ochrona roślin jest konieczna, by produkować żywność w sposób wydajny, przewidywalny i stały. Jednocześnie powinna być prowadzona tak, by chronić użytkowników, konsumentów i środowisko naturalne. Praca nad bezpieczeństwem produktu trwa cały jego „cykl życiowy” – od momentu opracowania substancji czynnej, poprzez produkcję, magazynowanie i transport środków, aż do utylizacji zużytych opakowań.

W 2011 roku Bayer rozpoczął kampanię społeczną „Grunt to zrównoważenie”.  Promujemy w niej wiedzę o stosowaniu środków ochrony roślin – bezpiecznym dla rolnika i upraw, ale także dla bioróżnorodności, środowiska naturalnego i nas: konsumentów żywności.

Każdego roku kampania porusza nowy temat, wśród nich znalazły się już:
•    środki ochrony osobistej dla rolnika
•    jak ustrzec się fałszowanych produktów
•    jakość plonu i pozostałości
•    ochrona gleby
•    ochrona wód w gospodarstwie
•    ochrona owadów pożytecznych, w tym zapylaczy

Materiały edukacyjne opracowujemy z najlepszymi specjalistami w Polsce, z uniwersytetów i instytutów zajmujących się rolnictwem, ogrodnictwem i techniką ochrony roślin.  W naszych szkoleniach biorą udział nie tylko rolnicy czy sadownicy, ale także uczniowie rolniczych szkół ponadpodstawowych oraz studenci. W kampanii „Grunt to zrównoważenie” współpracujemy z KRUS i na bieżąco informujemy o naszych działaniach media – tylko w ten sposób możemy dostarczyć wiedzę i umiejętności jak najszerszemu gronu odbiorców.

Tematy kampanii Grunt to Zrównoważenie

Jednym ze składników zrównoważonego rolnictwa jest chemiczna ochrona roślin. By móc nazwać ją zrównoważoną, należy stosować tylko tyle środków ochrony roślin, ile to konieczne, dostosować liczbę i rodzaj zabiegów do typu uprawy (konwencjonalnej, uproszczonej) a także aktywnie zapobiegać powstawaniu odporności chwastów, grzybów chorobotwórczych i szkodników na środki ochrony roślin.
Rolnictwo potrzebuje coraz więcej wody, lecz jednocześnie może stwarzać ryzyko pogorszenia jej jakości. Dlatego tak ważne jest dbanie w gospodarstwie o unikanie zanieczyszczeń wody i gleby środkami ochrony roślin. Zwyczajna ostrożność oraz proste środki zaradcze obniżają ryzyko zanieczyszczeń nawet o 95%. To ważne, by chronić środowisko, ale także by nadal dysponować szeroką paletą środków ochrony roślin.
Dbanie o żyzność gleby jest podstawowym warunkiem dobrego rolnictwa i pozwala gospodarstwu prosperować przez długie lata. W skali całego globu ziemskiego żyzność jest jeszcze ważniejsza. Kiedy w 2050 roku populacja ludzi na świecie przekroczy 9,6 miliarda, będziemy wiedzieć, czy przez ubiegłe lata dobrze gospodarowaliśmy glebą. Ani powierzchnia ziemi uprawnej, ani gleba nie są nieograniczonymi zasobami: chcąc zapewnić żywność dla rosnącej liczby ludzi na świecie, w pierwszej kolejności trzeba zadbać o żyzność.
Prawie 80% wszystkich występujących na naszej planecie gatunków roślin do prawidłowego wydania nasion potrzebuje obecności pszczół. Plony wielu upraw rolniczych są częściowo lub całkowicie zależne od pracy owadów zapylających: drzew owocowych, warzyw uprawianych na nasiona czy rzepaku. Jednak owady pożyteczne to nie tylko zapylacze. To także owady drapieżne, które atakują szkodniki roślin uprawnych. To sprzymierzeńcy ochrony roślin, dlatego warto o nie dbać.
By zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, na wyposażeniu każdego gospodarstwa powinny znaleźć się kombinezony ochronne, rękawice, maski chroniące twarz i układ oddechowy, oraz ochronne gogle. Środki ochrony roślin są preparatami o wysokim stężeniu substancji organicznych, mogących nieść ryzyko dla zdrowia użytkownika przy rozlaniu, ubrudzeniu odsłoniętej skóry, oczu, czy wdychaniu pyłów i oparów.
Zapraszamy na stronę bezpiecznie.org , stworzonej przez Polskie Stowarzyszenie Środków Ochrony Roślin, gdzie zapoznasz się ze środkami ochrony osobistej używanymi podczas korzystania z chemicznych preparatów do ochrony roślin.
Mówiąc o podróbkach, najczęściej myślimy o fałszowanych produktach znanych marek, np.: ubraniach, butach czy zegarkach. Rynek środków ochrony roślin również jest na celowniku fałszerzy, ale tutaj sytuacja jest wyjątkowa: podrobione produkty mogą być zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi. Kusząco niska cena, brak polskiej etykiety  („preparat taki tani, bo ze Wschodu”) czy preparat rozlewany do opakowań zastępczych może świadczyć o fałszerstwie. To pułapka, która skończy się nieskutecznym zabiegiem w najlepszym przypadku, lub stratą całej uprawy, a także zdrowia – w najgorszym. Przeczytaj załączone materiały, by ustrzec się przed podróbkami.
Michał Krysiak

Dr Michał Krysiak

Manager ds Zrównoważonego Rolnictwa
Polska, Kraje Bałtyckie, Czechy i Słowacja

Autor