Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Szkodnik

Tag

bawełnica topolowo-sałatowa, pluskwiaki równoskrzydłe, bawełnicowate, mszyce, galasy, sałata, więdnięcie roślin, karłowacenie, woskowy nalot

Bawełnica topolowo-sałatowa

Nazwa łacińska: Pemphigus bursarius

Osobniki tego gatunku rozwijają się na topoli i sałacie. Początkowy rozwój przebiega na topolach, gdzie na ogonkach liściowych powodują powstawanie wyrośli (galasów). Następnie mszyca zasiedla sałatę. W warunkach w Polsce występuje głównie na sałacie uprawianej w polu. Zasiedla korzenie sałaty. Pokrywa je białym woskowym nalotem przypominającym strzępki waty, pod którym ukryte są małe (do 1,8 mm) mszyce. Zaatakowana roślina słabo rośnie, główka karłowacieje i czasami przy dużym nasłonecznieniu może więdnąć.

Produkty zwalczające