Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Chwast

Tag

komosa

Łoboda rozłożysta

Nazwa łacińska: Atriplex patula

Silny konkurent roślin uprawnych w pozyskiwaniu składników odżywczych oraz wody. Wysoka produkcja nasion oraz długa żywotność nasion w glebie (nawet do 100 lat) powoduje, że Łoboda rozłożysta jest bardzo trudnym chwastem do zwalczenia. Przy dużym zachwaszczeniu znacząco wpływa na redukcję plonów.