Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Szkodnik

Tag

miniarka kapuścianka, miniarkowate, muchówki

Miniarka kapuścianka

Nazwa łacińska: Phytomyza rufipes

Muchówka osiąga 3 mm długości, ma popielatoszare zabarwienie, a część czołowa pokryta jest szczecinkami. Larwy natomiast osiągają długość do 6 mm. Są białe lub biało-kremowe, bez odnóży i wyodrębnionej głowy. Na całym ciele znajdują się drobne kolce, a w ostatnim segmencie dwa wyrostki.

 

Objawy

Larwy żerują w liściach, wyjadając miękisz pomiędzy skórkami blaszki liściowej. W kolejnym etapie wgryzają się w ogonki liściowe, gdzie żerują do późnej jesieni. Zaatakowane rośliny są osłabione, żółkną a przy dużych uszkodzeniach zamiera cała roślina.

Warunki rozwoju

W ciągu roku występuje 2-3 pokolenia szkodnika. Zimuje poczwarka w glebie lub w dolnych częściach rośliny. Wylot muchówek rozpoczyna się wraz z końcem kwietnia bądź na początku maja. Później następuje przepoczwarzenie larw w glebie. Wylot ostatniego pokolenia następuje na przełomie sierpnia i września. Samice składają jaja, natomiast larwy żerują do jesieni, po czym przepoczwarzają się na zimowanie.

Ochrona, zwalczanie

Zabiegi ochronne: głęboka orka, usuwanie roślin żywicielskich, izolacja przestrzenna z innymi roślinami kapustowatymi, możliwie wczesny siew nasion. Zaleca się również stosowanie chemicznej ochrony roślin.