Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Choroba

Tag

ziemniak, parch, uprawa ziemniaków, plamy na ziemniakach, parch srebrzysty ziemniaka

Parch zwykły ziemniaka

Nazwa łacińska: common scab

 

Choroba rozwija się tylko na rosnących bulwach ziemniaka. Starsze bulwy są odporne.

 

Biologia

Źródłem infekcji jest zakażona gleba lub porażone sadzeniaki. Zarodniki bakterii przenoszone są przez wiatr.

Objawy

Na porażonych bulwach tworzą się brunatne, skorkowaciałe spękania.

Warunki rozwoju

Silnemu porażeniu bulw sprzyjają: odczyn obojętny lub alkaliczny i niedobór wody w glebie.

Szkodliwość

Choroba obniża głównie jakość bulw ziemniaka.

Produkty zwalczające