Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Szkodnik

Tag

muchówki, pryszczarek, pryszczarkowate

Pryszczarek zbożowiec

Nazwa łacińska: Haplodiplosis equestris

Dorosła muchówka ma długość 2 mm, lśniąco-czarne ciało, czerwone oczy i brązowo-żółte odnóża. Larwy smukłe, lśniące, białe, do 5 mm, bez nóg.

 

Objawy

W wyniku uszkodzeń tworzą się na źdźbłach galasy. Rośliny słabo rosną i często nie kłoszą się. Zmniejszenie liczby ziaren w kłosie i zmniejszenie ich masy.

Warunki rozwoju

Zimuje stadium larwy, które już od końca czerwca zakopują się na głębokości od 6 do 8 cm w glebie, przepoczwarczenie następuje na wiosnę.

Próg zagrożenia

Zboża ozime: 15 jaj na jednym źdźble; zboża jare: 5 jaj na jednym źdźble

Ochrona, zwalczanie

Płodozmian, dobór odmian, ochrona chemiczna.

Produkty zwalczające