Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Chwast

Tag

rzepak, samosiewy, osypywanie się łuszczyn, nierównomierne dojrzewanie

Samosiewy rzepaku

Nazwa łacińska: Brassica napus L. var. napus

Samosiewy rzepaku, rozwijające się na ściernisku po zbiorach, nie są niczym pożądanym i traktowane są na równi z rozpoznawalnymi chwastami. Niestety, nie da się ich w stu procentach wyeliminować, gdyż naturalną cechą rzepaku jest nierównomierne dojrzewanie i osypywanie się łuszczyn. Niektóre zaczynają kiełkować od razu po osypaniu, inne mogą pozostać w uśpieniu nawet przez kilka lat, powodując problemy z zachwaszczeniem w kolejnych sezonach. Okres uśpienia może trwać nawet do 10 lat.

Produkty zwalczające