Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Szkodnik

Tagi

chrząszcze skrzypionki, skrzypionka, chrząszcze skrzypionek, larwy skrzypionek, skrzypionki w zbożu, zwalczanie skrzypionki, pasy na liściach zbóż, uprawa zbóż, szkodniki zbóż, środki na skrzypionki, skrzypionki w pszenicy

Skrzypionka zbożowa

Nazwa łacińska: Oulema melanopa

Chrząszcze są długości 5-6 mm, pokrywy skrzydeł z podłużnie lekko punktowanymi dołkami o barwie niebiesko-zielonej i metalicznym połyskiem. Przedplecze i odnóża pomarańczowe, głowa i stopy czarne.

Objawy

Uszkodzenia górnej skórki i tkanki miękiszowej liści flagowych i podflagowych, pozostająca dolna skórka zasycha i bieleje.

Warunki rozwoju

Chrząszcze zimują w ściółce, darni lub między korzeniami roślin. Przepoczwarczenie następuje w glebie. Po przepoczwarczeniu chrząszcze żerują na trawach i samosiewach, po czym kryją się na zimowanie.

Próg zagrożenia

0,5-1,5 larwy na jednym źdźble

Ochrona, zwalczanie

Ochrona chemiczna

Produkty zwalczające