Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Szkodnik

Tag

muchówki, śmietkowate, śmietka

Śmietka glebowa

Nazwa łacińska: Delia platura

Dorosła muchówka jest koloru szarego, długości 4–6 mm. Samce Śmietki kiełkówki na stopach drugiej pary odnóży mają rząd długich, cienkich włosków od strony zewnętrznej, które nie występują u samca drugiego gatunku. Jaja są białe, długości około 1 mm. Larwy są beznogie, biało-żółtego koloru, długości 6–8 mm.

 

Objawy

Larwy wgryzają się do wnętrza kiełkujących nasion, żerują także na wschodzących roślinach drążąc chodniki w części podliścieniowej oraz w liścieniach.

Warunki rozwoju

Zimują w stadium bobówki w ziemi, na głębokości do 5 cm. Wiosną (kwiecień, maj) wylatują muchy pierwszego pokolenia. Wylęgające się larwy żerują początkowo w szczątkach organicznych, a później przechodzą na pokarm roślinny. Rozwój larw trwa przeciętnie 12–26 dni. Po tym okresie przepoczwarczają się w ziemi. Po 7–14 dniach, w lipcu pojawiają się muchówki drugiego pokolenia. Od sierpnia do października występuje trzecie pokolenie, a przy przedłużającym się lecie może pokazać się również czwarte.

Próg zagrożenia

1 larwa na roślinę w poprzednim roku

Ochrona, zwalczanie

przyorywanie nawozów naturalnych, ochrona chemiczna

Produkty zwalczające