Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Chwast

Tagi

jednoliścienne, wiechlinowate

Życica roczna

Nazwa łacińska: Lolium temulentum L.