Crop Science Polska

Centrum Badania Odporności

Struktura upraw gospodarstwa: rzepak ok.550ha, pszenica ozima - ok.1100ha, pszenżyto ozime - ok.30ha, bobik – 100 ha.

Komunikaty

Paluzy – Polska północno–wschodnia

Warunki pogodowe w rejonie nadal negatywne – obserwuje się duże wahania dobowe temperatur wraz z lokalnymi  przymrozkami i brak znaczących opadów (Paluzy 1,2 mm).  
Pszenice ozime osiągnęły stadium 2 kolanka (BBCH 32) a rzepaki są w fazie końcowego etapu pąkowania i żółtego pąka (BBCH 57 - 59) - wkrótce rozpoczną okres kwitnienia.
Rośliny rzepaku na ogół są zdrowe i nie obserwuje się znaczących objawów spowodowanych wystąpieniem suchej zgnilizny kapustnych i szarej pleśni ,niemniej można zaobserwować pochylenie pędu głównego i nieliczne pęknięcia łodyg wywołane przez przymrozki. Siew kukurydzy  osiągnął półmetek  i wkrótce rolnicy przystąpią do wykonywania zabiegów herbicydowych.

Rzepak ozimy tuż przed kwitnieniem BBCH 57-59
Rzepak ozimy tuż przed kwitnieniem (BBCH 57-59)

Ekspert radzi

To już zdecydowanie  ostatni moment na wykonanie pierwszego zabiegu fungicydowego T1 w zbożach ozimych. Warto także  zasilić zboża ozime w sposób dolistny makro i mikro - elementami  ze względu na ograniczone  pobieranie składników mineralnych z gleby - powodowane obecną suszą.

W rzepaku  ozimym ,  po osiągnięciu  stadium pełni  kwitnienia (BBCH 65) i zauważeniu pierwszych opadających płatków kwiatowych  należy rozważyć wykonanie zabiegu  fungicydowego przed najgroźniejszą chorobą w kwitnieniu tj. zgnilizną twardzikową – rekomendowanym produktem jest Propulse 250 SE w dawce 1l/ha.

Należy także pamiętać o monitoringu plantacji pod kątem występowania szkodników, między innymi ostatnich nalotów słodyszka rzepakowego. Dla bezpieczeństwa zabiegi insektycydowe w rzepaku wykonujemy po wieczornym oblocie pszczół. Zalecanym insektycydem jest Proteus 110 OD w dawce 0,5 l/ha.

Dotychczasowy (24.03-05.04) przebieg warunków pogodowych nie sprzyjał zabiegom chemizacyjnym. Temperatury w ciągu dnia były dodatnie i wahały się w granicach 5-10 stopni C, a nocą spadki sięgały -5 stopni C (niekiedy nawet więcej, do – 10 stopni C). Skutkiem tego jest spowolnienie tempa wzrostu, a na plantacjach na których pomimo tak niekorzystnych warunków - wykonano zabiegi z użyciem regulatorów wzrostu obserwowano silne objawy fitotoksyczności. Zboża ozime wchodzą w fazę pierwszego kolanka (BBCH 31), w tym  pszenżyta - drugiego kolanka (BBCH 32); w przypadku zbóż jarych obserwuje się fazę wschodów. Główne patogeny to mączniak prawdziwy i septorioza liści. Ciekawostką jest fakt wystąpienia w zbożach  przed przymrozkami) mszyc, a także pojedynczych dorosłych skrzypionek.

 

Ekspert radzi
Wysokie temperatury w granicach 15-18 stopni C, które wg. prognoz  utrzymają się przez najbliższy czas, będą wpływały korzystnie na wysoką skuteczność zabiegów chemizacyjnych, szczególnie herbicydowych. W przypadku konieczności zwalczania miotły zbożowej (na plantacjach nie chronionych jesienią)  i chwastów dwuliściennych w tym fiołka polnego i chabra bławatka, zalecamy zastosowanie herbicydu Huzar Activ Plus.
Zalecane jest także, wykonanie zabiegu fungicydowego wraz z regulacją 1-2 międzywęźla. Dobierając produkt do zabiegu fungicydowego T1 (BBCH 31-32) w zbożach ozimych powinniśmy zwrócić uwagę na skuteczność zwalczania chorób: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzyjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw oraz septoriozy. Zastosowanie fungicydu Delano 325 SC w dawce 1l/ha, pozwala w pełni kontrolować wskazane choroby a także zabezpieczy plantację na długi czas. W rzepakach niewątpliwie będzie to dobry okres na wykonanie zapobiegawczo zabiegów regenerujących rzepak po fali przymrozków z użyciem  fungicydów i odżywek dolistnych.

rzepak

Opiekun Centrum

Chcesz odwiedzić naszą plantację pokazową? Skontaktuj się z opiekunem Centrum Doradztwa Technicznego.
;