Crop Science Polska

Plantacja pokazowa Bayer w  Strzeszkowicach

Gospodarstwo zajmuje powierzchnię około 90 ha i specjalizuje się w uprawie warzyw oraz roślin rolniczych. W gospodarstwie prowadzi się uprawę orkową. Uprawy: rzepak ozimy, buraki cukrowe, pszenica ozima, jęczmień ozimy, brokuły, agrest, porzeczka czerwona, porzeczka czarna.

Komunikaty

Strzeszkowice  – rejon Polski południowo–wschodniej

Jak w większości obszarów naszego kraju, również na Lubelszczyźnie występuje problem z suszą. Buraki cukrowe zostały już zasiane, jednak kiełkowanie i wschody są dość słabe i nierównomierne. Roślinom buraka cukrowego zagraża szarek komośnik, który pojawił się w dużym nasileniu. Trwają siewy kukurydzy, która również potrzebuje dobrego uwilgotnienia gleby do rozpoczęcia kiełkowania i wschodów. Rzepaki (zależnie od odmiany) znajdują się w stadium: od końca rozwoju pąków kwiatowych do początku kwitnienia
Plantacja buraków cukrowych tuz po zasiewie

Plantacja buraków cukrowych tuż po zasiewie  

Rzepak ozimy w fazie początku kwitnienia BBCH 60
Rzepak ozimy w fazie początku kwitnienia (BBCH 60)  

Ekspert radzi

W celu monitoringu pojawu szarka komośnika na plantacjach  buraków cukrowych warto zastosować pułapki feromonowe. W rzepaku ozimym, po osiągnięciu stadium pełni  kwitnienia (BBCH 65) i zauważeniu pierwszych opadających płatków kwiatowych należy rozważyć wykonanie zabiegu fungicydowego przed najgroźniejszą chorobą w kwitnieniu tj. zgnilizną twardzikową – rekomendowanym produktem jest Propulse 250 SE w dawce 1l/ha. Warto także zasilić zboża ozime w sposób dolistny makro i mikro - elementami ze względu na ograniczone pobieranie składników mineralnych z gleby - powodowane obecną suszą.

Niemalże letnia aura ciągle sprzyja pracom polowym i wschodom zbóż. Obecnie panująca temperatura sprzyja także niestety wschodzącym chwastom, które często teraz są w fazie siewek lub kilku pierwszych liści. Zwarzywszy na fazę rozwojową i panującą temperaturę jest to najlepszy czas na ich zwalczanie. W tym celu możemy zastosować Komplet 560 SC (0,4-0,5l/ha), który stosowany doglebowo lub nalistnie bardzo skutecznie zwalcza miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Warto zabieg zastosować teraz, kiedy zboża już wzeszły i wyraźnie widać będzie ścieżki technologiczne na polach. Komplet można stosować od fazy szpilkowania do końca wegetacji jesiennej (BBCH 10-25). Zabieg należy wykonać na chwastach znajdujących się we wczesnych fazach rozwojowych, tj. w okresie kiełkowania lub krótko po ich wschodach (w fazie siewek), na dobrze uprawianej (bez grud) glebie.

Chwasty w zbożach w fazie siewek
 
Chwasty w zbożach w fazie siewek to najlepszy czas na ich zwalczanie.

Jeśli chcemy podnieść skuteczność jesiennego zwalczania trudniejszych traw na polach, to w tym celu możemy do Komplet dodać Expert Met. Mieszanina taka jest ekonomiczna i przynosi bardzo dobre efekty zwalczania.

Na terenie południowo-wschodniej Polski trwają zbiory buraków cukrowych.

Zbiory buraków cukrowych
Trwają zbiory buraków cukrowych.

Dzięki ciepłej i słonecznej pogodzie mamy teraz „złotą polską jesień”. Spowodowało to przyspieszenie wzrostu posianych już wcześniej zbóż. Równocześnie niektórzy rolnicy sieją jeszcze pszenice, ale przy obecnie panującej temperaturze powinny one wzejść jeszcze przed upływem tego miesiąca.

Siew pszenicy ozimej
  Trwają ostatnie siewy pszenic na Lubelszczyźnie

Pszenica ozima
Pszenica zasiana w drugiej połowie września w okolicach Lublina

Pszenica ozima październik
Pszenica zasiana na początku października w okolicach Lublina

Pogoda sprzyja zbiorom buraka cukrowego, ponieważ w większości terenów południowo-wschodniej Polski jest raczej sucho. Niestety tegoroczne plony szacowane są na nieco niższe niż w zeszłym roku, co jest spowodowane wystąpieniem suszy w momencie ich wzrostu i budowania masy korzenia. Rzepaki zasiane już kilka tygodni temu mają obecnie na większości plantacji od 6 do 8 liści. Ich wzrost także może być teraz nie co przyspieszony, dlatego warto pomyśleć o zabiegu skracającym. W tym celu można zastosować Tilmor 240 EC, który jest optymalną kombinacją fungicydu i harmonijnie działającego regulatora wzrostu. Zapobiega przedwczesnemu wyrastaniu pędu głównego rzepaku, pobudzając jednocześnie do wzrostu pędy boczne. W rzepaku ozimym stosujemy go w stadium 4–8 liści rzepaku (BBCH 14 – 18).

Na terenie południowo – wschodniej Polski zboża siane pod koniec września, pomimo ochłodzenia, już wzeszły i są właśnie w fazie pierwszego liścia. W dalszym ciągu trwają jeszcze siewy pszenicy ozimej, której w wielu miejscach ze względu na pogodę nie udało się jeszcze zasiać.

Trwają zbiory kukurydzy zarówno na kiszonkę jak i na ziarno. Na plantacjach, które w tym roku musiały radzić sobie z warunkami suszy obserwuje się w wielu miejscach bardzo dużą presję chorób - szczególnie głowni (zarówno pylącej i guzowatej).

Głownia kukurydzy

Aby odpowiednio określić termin zbioru kukurydzy, musimy obserwować czy na ziarnie, od wewnętrznej strony nie pojawiła się tzw. „czarna plamka”, która świadczy o gotowości do zbioru. Jeśli to możliwe – nie można tego terminu przeciągać, ponieważ rośnie wtedy zagrożenia ze strony fuzariozy kolb tam, gdzie są one już dobrze wykształcone i gotowe do zbioru.

 

Nad dużą częścią kraju przeszły w tym tygodniu groźne wichury, które w niektórych rejonach poczyniły zniszczenia. Dodatkowo oprócz wiatru doświadczyliśmy ochłodzenia oraz lokalnych opadów deszczu, które spowolniły nieco jesienne prace polowe. W większości regionu trwają teraz orki jesienne oraz siew pszenicy ozimej. Obniżenie temperatury wpłynęło także na zdecydowanie mniejszą aktywność szkodników w porównaniu do roku ubiegłego, w którym sucha i ciepła jesień była sprzyjająca dla wielu gatunków żerujących na rzepaku ozimym oraz dla mszyc. Tej jesieni jest ich znacznie mniej.

Obniżenie temperatury wpłynęło także na wyhamowanie wzrostu rzepaku ozimego, który siany w końcu sierpnia ma teraz w większości od 4 do 6 liści właściwych. Tam, gdzie rzepaki mają od 4 do 8 liści właściwych warto zastosować skracanie, aby zahamować wzrost łodygi i zwiększyć szanse na odpowiednie przezimowanie. W tym celu można zastosować Tilmor 240 EC, który zawiera protiokonazol i tebukonazol. Oprócz poprawy zimotrwałości, pobudzenia systemu korzeniowego i zahamowania wzrostu łodygi preparat ten zastosowany jesienią uchroni rzepak przed niektórymi chorobami takimi jak sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych oraz szara pleśń. Zalecana dawka to 0,75 – 1l/ha.

Na południowym wschodzie od kilku dni można już wyczuć zbliżającą się jesień. Ochłodzenie temperatury spowodowało spowolnienie wzrostu zasianych już rzepaków ozimych. Sytuacji nie polepsza także dodatkowo panująca na polach susza. Pozostaje nam mieć nadzieję na opady deszczu. Według prognoz do końca tygodnia spodziewana jest przewaga chmur z opadami deszczu, a nawet gdzieniegdzie burzami. Opady będą jednak słabe i głównie o charakterze przelotnym.

Rzepaki siane w z końcem sierpnia mają zazwyczaj obecnie po 2-4 liście właściwe. Warto więc pomyśleć o zabiegach herbicydowych na plantacjach rzepaku.

Rzepak siany 29.08.2019 na plantacji w okolicach Lublina

Rzepak siany 29.08.2019 na plantacji w okolicach Lublina

Więcej na temat wczesnych, jesiennych zabiegów agrotechnicznych w rzepaku ozimym:

W wielu rejonach trwają zbiory kukurydzy na kiszonkę, oraz rozpoczynają się zbiory na ziarno, a także wykopki ziemniaków.

W tym roku w Strzeszkowicach Dużych w jednym z doświadczeń dedykowanych naszym klientom postanowiliśmy porównać naszą technologię fungicydową w różnych odmianach zbóż. W tym celu zasiano 37 różnych gatunków i odmian zbóż ozimych w celu porównania wpływu ochrony na plon. Zasiano: 3 odmiany jęczmienia ozimego: Gloria, Quadriga oraz Zenek; 4 odmiany żyta: SU Performer, Dańkowskie Hadron, Dańkowskie Granat oraz Dańkowskie Złote; 8 odmian pszenżyta ozimego: Alekto, Twingo, Carmelo, Meloman, Octavio, Probus, Orinoko, Rotondo; 22 odmiany pszenic: Turnia, Euforia, Arkadia, Hondia, Tytanika, RGT Reform, KWS OZON, Plejada, Owacja, Rotax, Etana, Janosch, Rivero, Artist, Chiron, Joker, Nordkap, Patras, CH Combin, Tobak, Admont, DURUM.

Plantacje pokazowe w Strzeszkowicach Dużych

W doświadczeniu porównano odmiany na dużych poletkach o wielkości 27m2/każda. Poniższe wykresy przedstawiają tegoroczne zestawienie plonowania odmian zbóż i rzepaku ze Strzeszkowic z 2019 roku. Warto zaznaczyć, że na Lubelszczyźnie nie było aż takiego problemu z niedoborami wody, jak np. w Wielkopolsce (przedstawia to wykres danych pogodowych ze stacji meteorologicznej znajdującej się na terenie gospodarstwa). Dodatkowo zboża rosły na II klasie gleby, a przedplonem były warzywa (brokuł), co niewątpliwie ma wpływa na poziom zasobności stanowiska w składniki pokarmowe dla roślin.

W przypadku zbóż różnice były znaczne (przy podatnych odmianach nawet różnice ponad 30%). Zaskakująco dobrze wyszła Arkadia, pomimo tego, iż jest to jedna z bardziej podatnych na choroby odmian.

Na kolekcji odmian zbóż wykonano standardowe zabiegi nawożenia, skracania oraz zabiegi insektycydowe i herbicydowe. Główna zmienna polegała na zastosowaniu fungicydów. Na części „niepryskanej” nie stosowano żadnej ochrony fungicydowej, natomiast na części pryskanej zastosowano kolejno:

I zabieg Delaro (1l/ha): 09.05.19 faza BBCH: 29-31

II zabieg Variano (1,5l/ha): 01.06.19 faza BBCH: 49-55

Wykres plonowania po zastosowaniu ochrony fungicydowej preparatami Delaro i Variano firmy Bayer
*wykres przedstawia wartości w t/ha

 

W przypadku rzepaku także porównano część niepryskana oraz część na której zastosowano „złotą technologię” w ochronie rzepaku, czyli Tilmor (11.10.2018), Propulse (08.05.2019) oraz Proteus (05.04.2019).

Wykres plonowania rzepaku po zastosowaniu preparatów Tilmor, Propulse i Proteus firmy Bayer
Rzepak „Złota technologia”

 

Wykres plonowania rzepaku bez zabiegów środkami ochrony roślin

Bez zabiegów

 

Plantacja pokazowa Bayer w Strzeszkowicach Dużych - Dane meteorologiczne 2019

Dane meteorologiczne.

Sytuacja na polach połowa lipca, południowy-wschód Polski.

Powoli zaczęły się już żniwa jęczmienia ozimego, ale tylko w tych miejscach, gdzie pozwala na to pogoda. Lokalne opady powodują, że zboże jest zbyt mokre, aby je zbierać. Ostatnie deszcze na Lubelszczyźnie są potrzebne i mogą pomóc jeszcze roślinom okopowym, ale niedobory wody są na tyle duże, że deszcze musiałyby trwać przez kilka dni.
Niebawem ruszy zbiór rzepaku ozimego na szerszą skalę.

Pszenica ozima jest jeszcze zielona, ale niestety w wielu miejscach, pomimo skracania wiosną nie wygląda najlepiej, ponieważ w wielu miejscach zboże wyległo. Sytuację tą spowodowały także dodatkowo lokalne burze i wiatry. Może to utrudnić zbiór, ale niestety także obniżyć jakość zboża, ponieważ przy dalszych opadach zboże może porastać.

Wyleganie pszenicy ozimej
Pszenica ozimi pomimo, że jest jeszcze zielona w wielu miejscach wyległa.

Z obecnych modeli pogodowych wynika, że w kolejnym tygodniu znów napłyną do nas gorące masy powietrza. Ocieplać się będzie stopniowo. Po 20/07 termometry - jak w ostatni tydzień czerwca - ponownie mogą wskazywać ponad 30 st. C.

Sytuacja na polach –  koniec czerwca; południowy-wschód

Utrzymujące się upalna pogoda w wielu regionach kraju spowoduje, że zbiory jęczmienia ozimego na południu kraju rozpoczną się wcześniej niż zazwyczaj. Pierwsza dekada czerwca na przeważającym obszarze kraju była bardzo sucha z opadami poniżej 5 mm, a miejscami w ogóle nie występującymi. Obecnie panujące warunki wysokiej temperatury i braku opadów powodują usychanie liście w jeszcze ciągle zielonych pszenicach.

Usychające liście pszenicy z powodu suszy

Liście pszenicy usychają z powodu braku opadów.

Na kłosach widoczne stają się choroby kłosów, które teraz są już widoczne gołym okiem.

Fuzarioza kłosów i septorioza plew zbóż

Na zdjęciu po lewej fuzarioza kłosów. Po prawej septorioza plew.

Niezwalczona miotła zbożowa staje się widoczna ponad łanem zbóż. Często przyczyną braku skuteczności herbicydów mogą być wytworzone odporności chwastów. To z kolei jest spowodowane stosowaniem substancji aktywnych o jednym mechanizmie działania na tym samym stanowisku przez wiele lat, nieodpowiednia faza rozwojowa chwastów w momencie aplikacji herbicydu czy niesprzyjające warunki pogodowe dla prawidłowego działania preparatu.

Niezwalczone chabry, rumian i miotła zbożowa w łanie zbóż

Po lewej niezwalczone chabry i rumian w łanie zbóż. Po prawej niezwalczona miotła widoczna ponad łanem.

Obecna pogoda jest też idealna dla rozwoju nie jednego, ale kilku pokoleń wielu szkodników roślin uprawnych. Tam, gdzie jest to możliwe jeszcze ze względu na fazę rozwojową można zastosować PROTEUS 110 OD który ma działanie kontaktowe i żołądkowe i jest przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w brokule, buraku cukrowym, ziemniaku i wielu innych gatunkach.

Mączlik szklarniowy na liściach brokuła i stonki żerujące w ziemniakach

Po lewej mączlik szklarniowy na liściach brokuła. Po prawej żerujące stonki powodują gołożery w ziemniakach.

Proteus działa także dobrze w zwalczaniu stonki ziemniaczanej, która obecnie jest dużym problemem na plantacjach. Zwalcza larwy i chrząszcze. Można go stosować do fazy BBCH 70, czyli do widocznych pierwszych owoców. Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Buraki cukrowe zakryły międzyrzędzia

Buraki zakryły już międzyrzędziaSytuacja na polach – połowa czerwca; południowy-wschód

 

Większość zbóż już przekwitła i trwa obecnie etap, w którym buduje się plon, czyli rozwijają się ziarniaki w kłosie. Tam, gdzie zaniedbano zabiegi fungicydowe lub nie wykonano zabiegu T2/T3 w dalszym ciągu (pomimo braku wody) rozwijają się choroby na liściach wyższych, czyli flagowych i podflagowych, które maja wpływ na budowanie plonu.

 

Rdze na liściu flagowym na plantacji bez zabiegu (tu odmiana Joker)

Rdze na liściu flagowym na plantacji bez zabiegu (tu odmiana Joker), Strzeszkowice, okolice Lublina 19.06.2019.

 

Septoriozy na liściu flagowym na plantacji bez zabiegu (tu odmiana Arkadia)

Septoriozy na liściu flagowym na plantacji bez zabiegu (tu odmiana Arkadia), Strzeszkowice, okolice Lublina 19.06.2019.

 

Mączniak na liściu flagowym na plantacji bez zabiegu (tu odmiana Jubilar)

Mączniak na liściu flagowym na plantacji bez zabiegu (tu odmiana Jubilar), Strzeszkowice, okolice Lublina 19.06.2019.

 

Ponadto przez wysokie temperatury mamy problem ze zbyt wcześnie zasychającymi zbożami, zwłaszcza na słabszych stanowiskach.

 

Zasychający jęczmień ozimy z porażeniem plamistością siatkową.

Zasychający jęczmień ozimy z porażeniem plamistością siatkową.

 

Ponadto mamy dużą presję stonki ziemniaczanej na plantacjach. Przy obecnych wysokich temperaturach znacznie przyspieszony jest ich rozwój. Stonka ziemniaczana jest szkodnikiem ciepłolubnym i po ociepleniu następuje jej szybki rozwój i duża szkodliwość, gdy pojawi się korzystny dla rozwoju stonki ziemniaczanej zakres temperatur, który wynosi od 18 do 26 st. C. Minimalne straty plonu szacuje się przy wystąpieniu na roślinie jednego złoża jaj lub 15 larw. Obecność 60 larw na jednej roślinie oznacza już poważne straty ekonomiczne. W celu zwalczenia stonek na plantacji zaleca się środek Proteus 110 OD po wystąpieniu szkodnika, lecz nie wcześniej niż od fazy widocznych pierwszych pojedynczych pąków kwiatowych (1-2 mm) pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym (BBCH 51) i nie później niż do widocznych pierwszych owoców (BBCH 70). Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania to 0,4 l/ha, a maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym wynosi 2 z zachowaniem 10 dniowego odstępu między zabiegami.

 

Straty wyrządzane przez stonkę ziemniaczaną w około 75–85% powodowane są przez żerujące larwy.

Straty wyrządzane przez stonkę ziemniaczaną w około 75–85% powodowane są przez żerujące larwy.

 

Sytuacja na polach połowa czerwca, południowy-wschód Polski.

 

Większość zbóż (w zależności od odmiany) już się wykłosiła lub kwitnie, więc jeśli pozwolą na to warunki koniecznie trzeba wykonać zabieg T3, w celu ochrony kłosa. Trzeci zabieg fungicydowy, często niedoceniany, chroni przed dwoma ważnymi chorobami kłosa, takimi jak fuzarioza i septorioza plew. Choroby te obniżają plon nawet o połowę przy dużej presji.

W uprawach intensywnie prowadzonych zabieg na kłosa jest trzecim z kolei, a aby w pełni wykorzystać efekty dobrego działania dwóch poprzednich zabiegów, potrzebny jest zabieg kończący T-3.

Fuzarioza kłosów wnikając do wnętrza, powoduje zniszczenie ziarniaków, spadek plonów oraz zanieczyszczenie ziarna mykotoksynami. Fungicydem chroniącym zarówno liść flagowy jak i kłos jest Variano Xpro. Maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 1,0 l/ha do 1,25l/ha.

Na wielu plantacjach możemy obserwować masowy pojaw szkodników: larw skrzypionki oraz mszyc, dlatego w celu ich zwalczenia możemy zastosować Decis Mega 50 EW. Ma on działanie kontaktowe i żołądkowe, a na roślinie działa powierzchniowo. Można go stosować od początku wylęgania się larw. Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1-0,125 l/ha.  Bardzo ważne przy obecnie panujących warunkach jest zwrócenie szczególnej uwagi, aby zastosowane środki (zwłaszcza insektycydy z grupy pyretroidów) stosowane były w temperaturze poniżej 20 stopni C, a więc nocą lub wczesnym rankiem.

 

Na wielu plantacjach możemy obserwować pojaw larw skrzypionek oraz mszyce.

Na wielu plantacjach możemy obserwować pojaw larw skrzypionek oraz mszyce.

Sytuacja na polach początek czerwca, południowy-wschód Polski.

Większość zbóż (w zależności od odmiany) już zaczęła się kłosić, kwitnąć i przekwitać, dlatego tam, gdzie nie zostały wykonane jeszcze zabiegi fungicydowe jest to moment, kiedy koniecznie trzeba o tym pomyśleć.

Kwitną żyto odmiana SU Performer oraz pszenżyto odmiana Carmelo

Kwitną żyto (tu odmiana SU Performer) oraz pszenżyto (tu odmiana Carmelo), Strzeszkowice, okolice Lublina 02.06.2019.

Na plantacjach rozwijają się choroby, które są szczególnie groźne zwłaszcza dla liścia flagowego i kłosa. Kwitnienie zbóż to czas, kiedy są one szczególnie podatne na zarażenie fuzariozą kłosów, ponieważ mogą one wnikać do jego wnętrza. Choroba wnikając, powoduje zniszczenie ziarniaków, spadek plonów oraz zanieczyszczenie ziarna mykotoksynami. Fungicydem chroniącym zarówno liść flagowy jak i kłos jest Variano Xpro 190 EC. Maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 1,0 l/ha.

Mączniak

W dalszym ciągu na plantacjach rozwija się mączniak

Na wielu plantacjach możemy obserwować masowy pojaw larw skrzypionki. Uszkadzają one liście powodując spadek efektywności fotosyntezy, spadek masy tysiąca ziaren, a w konsekwencji spadek plonu. W celu ich zwalczenia możemy zastosować Decis Mega 50 EW. Ma on działanie kontaktowe i i żołądkowe, a na roślinie działa powierzchniowo. Można go stosować od początku wylęgania się larw. Zalecana maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1-0,125 l/ha.

Larwy skrzypionek

Na wielu plantacjach możemy obserwować pojaw larw skrzypionek

Od 1 maja do 28 maja włącznie, stacja meteorologiczna zlokalizowana pod Lublinem zanotowała 124mm deszczu. Oznacza to, że obecne warunki są bardzo sprzyjające rozwojowi chorób grzybowych.
Dlatego koniecznie należy zaplanować ochronę fungicydową T2/T2 w zbożach., zwłaszcza tam gdzie pojawiły się już pierwsze objawy chorób.

 

W wielu miejscach na plantacjach ciągle stoi jeszcze woda, co utrudnia prace polowe.

W wielu miejscach na plantacjach ciągle stoi jeszcze woda, co utrudnia prace polowe.

 

Na plantacjach jęczmienia ozimego pojawiły się już kłosy. Tam, gdzie nie był jeszcze wykonany zabieg warto o tym pomyśleć w celu ochronienia liści i kłosa, co jest szczególnie ważne w obecnych warunkach wysokiej wilgotności powietrza oraz opadów. W tym celu można zastosować Variano Xpro, który ochroni plantację przed rdzą jęczmienia, rynchosporiozą zbóż, mączniakiem prawdziwym oraz plamistości siatkowej jęczmienia. Maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Dodatkowo tzw. formulacja Leafshield ułatwia aplikację fungicydu poprzez możliwość wykonania zabiegu w mniej korzystnych warunkach atmosferycznych np. przy silniejszym wietrze lub krótko przed spodziewanym deszczem. Poprawia skuteczność i poprzez lepsze pokrycie roślin i zwiększoną odporność na zmywanie przez deszcz, jak również lepsze pokrycie roślin i brak strat przy wilgotniejszych roślinach.
Kukurydza ma już 3-4 liście i jest to czas, kiedy należy zwalczać chwasty na plantacjach. Zwłaszcza tam, gdzie zabieg nie był jeszcze zrobiony. W tym celu przy jednorazowym (pierwszym zabiegu) można zastosować Maister Power 42,5 OD w dawce 1,5 l/ha. Maister jest szczególnie skuteczny zwłaszcza na trudne chwasty takie jak perz czy chwastnica jednostronna. Środek należy stosować od fazy 4 do fazy 6 liści kukurydzy (BBCH 14-16) (o terminie zabiegu decyduje faza rozwojowa obecnych na polu gatunków chwastów).

Ostatnie tygodnie na południowym wschodzie przyniosły bardzo intensywne opady deszczu oraz lokalnie burze oraz nawet trąby powietrzne. Spowodowało to w niektórych rejonach straty na polach w postaci wyłożonego zboża oraz zniszczonych redlin w ziemniakach, które już wzeszły.

Lokalne burze spowodowały straty na polach

Lokalne burze spowodowały straty na polach.

W rzepaku kończy się kwitnienie i zawiązywane są łuszczyny. Większość płatków już opadła, a z pewnością pomógł im deszcz.

Koniec kwitnienia w rzepaku i formowanie łuszczyn

Koniec kwitnienia w rzepaku i formowanie łuszczyn.

Burak cukrowy ma już średnio po 4liście właściwe i w niektórych miejscach można zaobserwować pierwsze kolonie mszyc. Uszkadzają one liście i powodują ich skędzierzawienie, żółknięcia i zahamowania wzrostu. Ponadto mszyce mogą roznosić groźne wirusy: żółtaczki i mozaiki. W celu ich zwalczenia można zastosować Proteus 110 OD (tiachlopryd, deltametryna) w dawce 0,5 - 0,75 l/ha.

Kolonie mszyc w burakach cukrowych

Pierwsze kolonie mszyc są zauważalne na burakach cukrowych.

Na plantacjach jęczmienia ozimego pojawiają się kłosy, a niektóre z odmian już całkiem się wykłosiły. Tam, gdzie nie był jeszcze wykonany zabieg warto o tym pomyśleć w celu ochronienia liści i kłosa, co jest szczególnie ważne w obecnych warunkach wysokiej wilgotności powietrza oraz opadów. W tym celu można zastosować Variano Xpro, który ochroni plantację przed rdzą jęczmienia, rynchosporiozą zbóż, mączniakiem prawdziwym oraz plamistości siatkowej jęczmienia. Maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Dodatkowo tzw. formulacja Leafshield ułatwia aplikację fungicydu poprzez możliwość wykonania zabiegu w mniej korzystnych warunkach atmosferycznych np. przy silniejszym wietrze lub krótko przed spodziewanym deszczem. Poprawia skuteczność i poprzez lepsze pokrycie roślin i zwiększoną odporność na zmywanie przez deszcz, jak również lepsze pokrycie roślin i brak strat przy wilgotniejszych roślinach.

Jęczmień na większości plantacji zaczyna się kłosić lub już się wykłosił

Jęczmień na większości plantacji zaczyna się kłosić lub już się wykłosił.

Mogłoby się wydawać, że problem suszy właśnie przestaje dotyczyć wschodniej Polski. Ostatnie opady spowodowały znaczne poprawienie się sytuacji na polach, ale jednocześnie spadki temperatury powodują, że nie rozwijają się tak dynamicznie choroby. Spadła też aktywność szkodników.

 

Modele chorobowe pokazujące aktywność chorób; zostały one wstrzymane przez spadek temperatury. Stacja meteorologiczna w okolicach Lublina.

Modele chorobowe pokazujące aktywność chorób; zostały one wstrzymane przez spadek temperatury. Stacja meteorologiczna w okolicach Lublina.

 

Nie znaczy to, że po mającym nadejść podwyższeniem się temperatury taka sytuacja się utrzyma. Możemy być pewni, że chwasty pojawią się w dużym nasileniu. Warto wtedy zastosować herbicydy w uprawach, gdzie będzie to jeszcze możliwe, czyli burakach i kukurydzy. Buraki obecnie mają zazwyczaj od 2 do 4 liści właściwych, co oznacza, że można zastosować w nich Betanal MaxxPro 209 OD. Pobierany jest on poprzez liście i korzenie chwastów. Dzięki działaniu etofumesatu poprzez glebę środek częściowo ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwojowych w okresie ich intensywnego wzrostu i rozwoju. Środek można stosować w burakach cukrowych od fazy liścieni do fazy widocznych 8 liści właściwych, a na chwasty od fazy liścieni do fazy widocznych 2 liści właściwych.
Jeśli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne, tam gdzie jeszcze nie został wykonany zabieg T1 w zbożach – należy to zrobić. Można zastosować w tym celu Delaro w dawce 1l/ha. Delaro 325 SC jest fungicydem w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu układowym, translaminarnym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego oraz jęczmienia ozimego i jęczmienia jarego przed chorobami grzybowymi.

 

W zbożach w wielu miejscach możemy obserwować pojawienie się mączniaka prawdziwego na dolnych partiach roślin.

W zbożach w wielu miejscach możemy obserwować pojawienie się mączniaka prawdziwego na dolnych partiach roślin.

 

Delaro poprzez mieszaninę strobiluriny i protiokonazolu bardzo dobrze zapobiega rozwijaniu się mączniaka prawdziwego. Jednakże w sytuacji, gdzie mączniak opanował już rośliny w znacznej mierze, wtedy można podnieść efekt zwalczania interwencyjnego poprzez dodatek do Delaro np. morfoliny.

Niskie temperatury ostatnich dni oraz susza wpłynęły na zahamowanie wschodów zbóż jarych, wschody kukurydzy oraz wzrost wzeszłych już buraków. W wielu miejscach odczuwalny jest deficyt wody w glebie, pomimo lokalnych opadów. Sytuacja jest dobra jedynie na południu Polski, ponieważ w kwietniu spadło tam nawet ponad 70 mm deszczu (okolice Krakowa i Rzeszowa). Stacja meteorologiczna zlokalizowana w okolicach Lublina wskazała w kwietniu 31,2 mm.

 

Rozkład temperatury i opadów w miejscowości Strzeszkowice Duże (okolice Lublina) w kwietniu i na początku maja.

Rozkład temperatury i opadów w miejscowości Strzeszkowice Duże (okolice Lublina) w kwietniu i na początku maja.

 

Obniżenie temperatury wpłynęło także na aktywność szkodników w rzepaku. Jest ona teraz zdecydowanie mniejsza niż chociażby tydzień temu, w końcu kwietnia. Różnica ta jest spowodowana wahaniami temperatur. Nadchodzące dni mają być jednak cieplejsze, więc warto wykonać zabieg zwalczający chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika. Zawiązujące łuszczyny rzepaki są idealnym miejscem do składania jaj przez te szkodniki, dlatego warto wykonać zabieg insektycydowy po przekroczeniu przez nie progu szkodliwości. Dla przypomnienia: pryszczarek kapustnik od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69) - 1 owad dorosły na 4 rośliny, chowacz podobnik  - 1 chrząszcz na 1 roślinie. Bardzo istotne jest, aby mieć na uwadze pszczoły obecne na jeszcze kwitnącym rzepaku i wykonać zabieg po ich oblocie. W początkowym okresie opadania płatków kwiatowych w celu zwalczenia wyżej wymienionych szkodników można zastosować Proteus 110 OD. Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,6 l/ha.

 

W zbożach jest zauważalnych bardzo dużo dorosłych skrzypionek, które składają teraz jaja.

 

W naszym rejonie buraki mają już od 2 do 4 liści, więc największą obawą jest szarek komośnik. W niektórych rejonach burakach jest go dużo, ale jego presja (jak do tej pory) nie jest tak duża jak w zeszłym roku. Warto jednak lustrować plantacje, aby nie przegapić jego masowego pojawu gdy będzie już za późno. Ponadto wiele jest też uszkodzeń powodowanych przez pchełki, zwłaszcza na plantacjach, które były siane wcześniej (na początku kwietnia).

 

Uszkodzenia powodowane przez pchełki ziemne na liściach buraka (plantacja w okolicach Lublina 07.05.19).

Uszkodzenia powodowane przez pchełki ziemne na liściach buraka (plantacja w okolicach Lublina 07.05.19).

 

W wielu miejscach zauważalne są też już początki chorób na zbożach zarówno jarych, jak i ozimych.

 

Plamistość siatkowa na jęczmieniu ozimym.

Plamistość siatkowa na jęczmieniu ozimym.

 

Początki chorób na jęczmieniu jarym.

Początki chorób na jęczmieniu jarym.

 

Zakończono już siewy kukurydzy w naszym rejonie, ale tam, gdzie jeszcze nie wykonano herbicydowego zabiegu przedwschodowego warto poczekać z nim na deszcz, który stworzy idealne warunki do działania substancji aktywnych. W tym celu można zastosować Adengo315 SC, który można stosować  po siewie ale przed wschodami kukurydzy (BBCH 00-09) lub w po wschodach kukurydzy do końca fazy 2 liści (BBCH 10-12). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,44 l/ha.

Sytuacja na polach – koniec kwietnia; południowy-wschód

Ostatnie opady deszczu znacznie poprawiły sytuację na polach. Ci, którzy niedawno posiali kukurydzę i buraki lub posadzili ziemniaki na terenie południowo – wschodniej Polski niewątpliwie mają teraz powody do radości. Rośliny mają idealne warunki wilgotnościowe do wschodów i wzrostu. Stacja meteorologiczna zlokalizowana w Centrum Doradztwa w Strzeszkowicach Dużych koło Lublina pod koniec kwietnia zanotowała opady w ilościach: 28.04 – 2,6 mm, 29.04 – 17,6 mm.
Takie opady powodują także dobre warunki do rozwoju chorób grzybowych, ponieważ wysoka wilgotność sprzyja infekcjom. Już teraz należy zaplanować zabieg T1 w zbożach.

Chowacze podobniki oraz słodyszki

Nalot szkodników - słodyszki i chowacze (plantacja w okolicach Lublina 25.04)

Wzrost temperatury ostatnich tygodni spowodował też uaktywnienie się wielu gatunków szkodników. W kwitnącym rzepaku możemy obserwować nalot słodyszka i chowaczy. Pamiętajmy, że słodyszki w fazie pełnego kwitnienia rzepaku nie są już szkodliwe, ponieważ nie nagryzają wtedy pąków.

Pełnia kwitnienia rzepaku

Pełnia kwitnienia rzepaku (plantacja w okolicach Lublina 29.04)

Chowacze możemy zwalczyć za pomocą insektycydu Proteus 110 OD (dawka 0,5 -0,6 L/ha) stosując go łącznie z fungicydem Propulse 250 SE. Koniecznym warunkiem zabiegu łączonego (fungicyd + insektycyd) jest jego wykonanie wieczorem, po zakończonym oblocie pszczół i innych zapylaczy oraz gdy zostanie przekroczony dla tych szkodników, próg ekonomicznej szkodliwości.

Na południowym wschodzie zaobserwowano także pojaw szarka komośnika. Warto lustrować plantacje wschodzących buraków, w celu poszukiwania chrząszczy lub ich uszkodzeń aby nie zauważyć jego pojawu wtedy, kiedy będzie już za późno.

szarek komośnik

Szarek komośnik

Uszkodzenia powodowane przez szarka komośnika

Uszkodzenia powodowane przez Szarka komośnika

Sytuacja na polach koniec kwietnia, południowy-wschód Polski

Susza doskwiera rolnikom w większości części kraju. Na południowym – wschodzie sytuacja, w zależności od regionu w święta uległa poprawie. W ciągu świąt spadł deszcz, ale miejscami był on niewystarczający. W glebie jest jeszcze niewielki zapas wilgoci, który pozwolił na wschody buraków, które były zasiane wcześniej (przełom marca i kwietnia). Wschody nie są równomierne, a sytuację może poprawić wyczekiwany deszcz. Jeżeli nie przyjdzie deszcz w niektórych rejonach może być konieczne przesiewania plantacji. Nie to jest jednak największym problemem. Największym i coraz groźniejszym przeciwnikiem staje się szarek komośnik, który już coraz częściej spotykany jest na polach, nawet pomimo braku wschodzących buraków, które mogłyby być jego pożywieniem.
 
Szarek komośnik
Szarek komośnik stwarza duże zagrożenie wschodzącym burakom.

Dorosłe osobniki wyjadają tkankę liści i podgryzają hypokotyl. Widoczne są charakterystyczne, brzegowe półksiężycowe nadgryzienia liścieni. Uszkodzone rośliny są osłabione, wolniej rosną i nadmiernie transpirują. Uszkodzenia są miejscem wnikania chorób. Intensywny żer na siewkach buraka może prowadzić do zamarcia rośliny. Intensywne żerowanie powoduje gołożery, co może doprowadzić nawet do konieczności przesiewu plantacji. Szkodniki te są aktywne głównie nocą, a w ciągu dnia chowają się w glebie. Zabiegi muszą być więc wykonywane późnym wieczorem lub nocą, w czasie jego żerowania, kiedy jest on obecny na powierzchni pola.

Wschody buraków cukrowych
Buraki zaczęły wschodzić tam, gdzie w glebie była jeszcze rezerwa wilgoci. (Burak siany w połowie kwietnia, okolice Lublina).


 Kwitnący rzepak
Lada dzień możemy spodziewać się kwitnienia rzepaku.

Polecane produkty

Proteus 110 OD

Niewątpliwie największym problemem na polach jest ostatnio susza. W naszej części kraju dzięki niewielkim opadom w tym tygodniu, można było o niej na chwilę zapomnieć, choć i tak jest to niewystarczająca ilość deszczu na obecne deficyty wody.  

Wiosenna orka
Krajobrazy naszego rejonu, po wiosennych orkach przypominają w wielu miejscach pustynię.

Kończą się już siewy zbóż jarych w naszym rejonie, które odbywały się w wyjątkowo suchych warunkach w tym roku, a siewom towarzyszył wszechobecny kurz.

Siewy zbóż jarych w warunkach suszy
Siewy zbóż jarych odbywały się w warunkach suszy.

Pomimo obniżonej temperatury i pozornego braku szkodników można je znaleźć skrywające się w głębi pąków rzepaku, które znajdują się obecnie w fazie właśnie zielonego pąka.

Słodyszki te są zwłaszcza wtedy niebezpieczne, ponieważ pomimo obniżonej temperatury, a wraz z nią aktywności nie przeszkadza im to w żerowaniu. Szkodliwość słodyszka polega na przegryzaniu pąków w celu pozyskania pyłku, który jest jego pokarmem. Żerując uszkadza słupek, a uszkodzone pąki zasychają i opadają. Straty plonu przy braku ochrony chemicznej mogą sięgnąć nawet 75%. Po zaobserwowaniu 1 chrząszcza na roślinę, w momencie podwyższenia się temperatury warto wykonać zabieg insektycydowy w celu zwalczenia tego szkodnika. W tym celu można zastosować PROTEUS 110 OD. Ma on działanie kontaktowe i żołądkowe, a przeznaczony jest do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących po wystąpieniu szkodnika, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego pąka kwiatowego. Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,6 l/ha.

Szkodniki w pąkach rzepaku
Pomimo obniżonej temperatury szkodniki skrywają się w pąkach rzepaku. 

 

Sytuacja na polach koniec marca; południowy-wschód

Pomimo obniżonej temperatury w rozstawionych żółtych naczyniach w rzepaku możemy obserwować odłowy pierwszych szkodników: słodyszka oraz chowaczy.


SłodyszekChowacz

Po przekroczeniu progów szkodliwości przez te szkodniki powinniśmy wykonać zabieg insektycydowy. Więcej o progach szkodliwości poszczególnych gatunków można przeczytać w artykule: Nie przegap nalotów chowaczy łodygowych

Przeplatające się ciepłe i zimne tygodnie powodują naprzemiennie ruszającą oraz zatrzymującą się wegetację roślin. Pszenice w naszej części kraju (południowy wschód), w zależności od terminu siewu, mają obecnie 2 lub 3 rozkrzewienia.  

Gdyby nie panujące obecnie obniżone temperatury oraz silny wiatr możnaby poważnie myśleć o wykonaniu zabiegów herbicydowych na polach wcześnie sianej pszenicy ozimej. Jednak warto wstrzymać się z zabiegami do momentu poprawienia się warunków pogodowych, aby uzyskać możliwie najlepszą skuteczność zabiegów herbicydowych. Więcej informacji w artykule: Jak temperatura wpływa na skuteczność zabiegu?

Rośliny w dobrej kondycji przetrwały zimę, ale niebezpieczeństwem tej wiosny może okazać się susza, która w niektórych regionach kraju już od jesieni daje o sobie znać.

Wiosenna susza daje o sobie znać w niektórych rejonach kraju

Opiekun Centrum

Chcesz odwiedzić naszą plantację pokazową? Skontaktuj się z opiekunem Centrum Doradztwa Technicznego.

Agnieszka Tkaczuk

Opiekun Centrum Doradztwa Technicznego w Strzeszkowicach tel. 48734181841
WYŚLIJ ZAPYTANIE
;