Crop Science Polska

Adres

Rodzinne Gospodarstwo rolne Państwa Szusterów

Strzeszkowice Duże 361, 24-220 Niedrzwica Duża

Wizyty w czerwcu

Mapa

Plantacja pokazowa Bayer w  Strzeszkowicach

Gospodarstwo zajmuje powierzchnię około 90 ha i specjalizuje się w uprawie warzyw oraz roślin rolniczych. W gospodarstwie prowadzi się uprawę orkową. Uprawy: rzepak ozimy, buraki cukrowe, pszenica ozima, jęczmień ozimy, brokuły, agrest, porzeczka czerwona, porzeczka czarna.

Komunikaty

Ostatnie tygodnie na południowym wschodzie przyniosły bardzo intensywne opady deszczu oraz lokalnie burze oraz nawet trąby powietrzne. Spowodowało to w niektórych rejonach straty na polach w postaci wyłożonego zboża oraz zniszczonych redlin w ziemniakach, które już wzeszły.

Lokalne burze spowodowały straty na polach

Lokalne burze spowodowały straty na polach.

W rzepaku kończy się kwitnienie i zawiązywane są łuszczyny. Większość płatków już opadła, a z pewnością pomógł im deszcz.

Koniec kwitnienia w rzepaku i formowanie łuszczyn

Koniec kwitnienia w rzepaku i formowanie łuszczyn.

Burak cukrowy ma już średnio po 4liście właściwe i w niektórych miejscach można zaobserwować pierwsze kolonie mszyc. Uszkadzają one liście i powodują ich skędzierzawienie, żółknięcia i zahamowania wzrostu. Ponadto mszyce mogą roznosić groźne wirusy: żółtaczki i mozaiki. W celu ich zwalczenia można zastosować Proteus 110 OD (tiachlopryd, deltametryna) w dawce 0,5 - 0,75 l/ha.

Kolonie mszyc w burakach cukrowych

Pierwsze kolonie mszyc są zauważalne na burakach cukrowych.

Na plantacjach jęczmienia ozimego pojawiają się kłosy, a niektóre z odmian już całkiem się wykłosiły. Tam, gdzie nie był jeszcze wykonany zabieg warto o tym pomyśleć w celu ochronienia liści i kłosa, co jest szczególnie ważne w obecnych warunkach wysokiej wilgotności powietrza oraz opadów. W tym celu można zastosować Variano Xpro, który ochroni plantację przed rdzą jęczmienia, rynchosporiozą zbóż, mączniakiem prawdziwym oraz plamistości siatkowej jęczmienia. Maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Dodatkowo tzw. formulacja Leafshield ułatwia aplikację fungicydu poprzez możliwość wykonania zabiegu w mniej korzystnych warunkach atmosferycznych np. przy silniejszym wietrze lub krótko przed spodziewanym deszczem. Poprawia skuteczność i poprzez lepsze pokrycie roślin i zwiększoną odporność na zmywanie przez deszcz, jak również lepsze pokrycie roślin i brak strat przy wilgotniejszych roślinach.

Jęczmień na większości plantacji zaczyna się kłosić lub już się wykłosił

Jęczmień na większości plantacji zaczyna się kłosić lub już się wykłosił.

Mogłoby się wydawać, że problem suszy właśnie przestaje dotyczyć wschodniej Polski. Ostatnie opady spowodowały znaczne poprawienie się sytuacji na polach, ale jednocześnie spadki temperatury powodują, że nie rozwijają się tak dynamicznie choroby. Spadła też aktywność szkodników.

 

Modele chorobowe pokazujące aktywność chorób; zostały one wstrzymane przez spadek temperatury. Stacja meteorologiczna w okolicach Lublina.

Modele chorobowe pokazujące aktywność chorób; zostały one wstrzymane przez spadek temperatury. Stacja meteorologiczna w okolicach Lublina.

 

Nie znaczy to, że po mającym nadejść podwyższeniem się temperatury taka sytuacja się utrzyma. Możemy być pewni, że chwasty pojawią się w dużym nasileniu. Warto wtedy zastosować herbicydy w uprawach, gdzie będzie to jeszcze możliwe, czyli burakach i kukurydzy. Buraki obecnie mają zazwyczaj od 2 do 4 liści właściwych, co oznacza, że można zastosować w nich Betanal MaxxPro 209 OD. Pobierany jest on poprzez liście i korzenie chwastów. Dzięki działaniu etofumesatu poprzez glebę środek częściowo ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwojowych w okresie ich intensywnego wzrostu i rozwoju. Środek można stosować w burakach cukrowych od fazy liścieni do fazy widocznych 8 liści właściwych, a na chwasty od fazy liścieni do fazy widocznych 2 liści właściwych.
Jeśli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne, tam gdzie jeszcze nie został wykonany zabieg T1 w zbożach – należy to zrobić. Można zastosować w tym celu Delaro w dawce 1l/ha. Delaro 325 SC jest fungicydem w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu układowym, translaminarnym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego oraz jęczmienia ozimego i jęczmienia jarego przed chorobami grzybowymi.

 

W zbożach w wielu miejscach możemy obserwować pojawienie się mączniaka prawdziwego na dolnych partiach roślin.

W zbożach w wielu miejscach możemy obserwować pojawienie się mączniaka prawdziwego na dolnych partiach roślin.

 

Delaro poprzez mieszaninę strobiluriny i protiokonazolu bardzo dobrze zapobiega rozwijaniu się mączniaka prawdziwego. Jednakże w sytuacji, gdzie mączniak opanował już rośliny w znacznej mierze, wtedy można podnieść efekt zwalczania interwencyjnego poprzez dodatek do Delaro np. morfoliny.

Niskie temperatury ostatnich dni oraz susza wpłynęły na zahamowanie wschodów zbóż jarych, wschody kukurydzy oraz wzrost wzeszłych już buraków. W wielu miejscach odczuwalny jest deficyt wody w glebie, pomimo lokalnych opadów. Sytuacja jest dobra jedynie na południu Polski, ponieważ w kwietniu spadło tam nawet ponad 70 mm deszczu (okolice Krakowa i Rzeszowa). Stacja meteorologiczna zlokalizowana w okolicach Lublina wskazała w kwietniu 31,2 mm.

 

Rozkład temperatury i opadów w miejscowości Strzeszkowice Duże (okolice Lublina) w kwietniu i na początku maja.

Rozkład temperatury i opadów w miejscowości Strzeszkowice Duże (okolice Lublina) w kwietniu i na początku maja.

 

Obniżenie temperatury wpłynęło także na aktywność szkodników w rzepaku. Jest ona teraz zdecydowanie mniejsza niż chociażby tydzień temu, w końcu kwietnia. Różnica ta jest spowodowana wahaniami temperatur. Nadchodzące dni mają być jednak cieplejsze, więc warto wykonać zabieg zwalczający chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika. Zawiązujące łuszczyny rzepaki są idealnym miejscem do składania jaj przez te szkodniki, dlatego warto wykonać zabieg insektycydowy po przekroczeniu przez nie progu szkodliwości. Dla przypomnienia: pryszczarek kapustnik od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69) - 1 owad dorosły na 4 rośliny, chowacz podobnik  - 1 chrząszcz na 1 roślinie. Bardzo istotne jest, aby mieć na uwadze pszczoły obecne na jeszcze kwitnącym rzepaku i wykonać zabieg po ich oblocie. W początkowym okresie opadania płatków kwiatowych w celu zwalczenia wyżej wymienionych szkodników można zastosować Proteus 110 OD. Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,6 l/ha.

 

W zbożach jest zauważalnych bardzo dużo dorosłych skrzypionek, które składają teraz jaja.

 

W naszym rejonie buraki mają już od 2 do 4 liści, więc największą obawą jest szarek komośnik. W niektórych rejonach burakach jest go dużo, ale jego presja (jak do tej pory) nie jest tak duża jak w zeszłym roku. Warto jednak lustrować plantacje, aby nie przegapić jego masowego pojawu gdy będzie już za późno. Ponadto wiele jest też uszkodzeń powodowanych przez pchełki, zwłaszcza na plantacjach, które były siane wcześniej (na początku kwietnia).

 

Uszkodzenia powodowane przez pchełki ziemne na liściach buraka (plantacja w okolicach Lublina 07.05.19).

Uszkodzenia powodowane przez pchełki ziemne na liściach buraka (plantacja w okolicach Lublina 07.05.19).

 

W wielu miejscach zauważalne są też już początki chorób na zbożach zarówno jarych, jak i ozimych.

 

Plamistość siatkowa na jęczmieniu ozimym.

Plamistość siatkowa na jęczmieniu ozimym.

 

Początki chorób na jęczmieniu jarym.

Początki chorób na jęczmieniu jarym.

 

Zakończono już siewy kukurydzy w naszym rejonie, ale tam, gdzie jeszcze nie wykonano herbicydowego zabiegu przedwschodowego warto poczekać z nim na deszcz, który stworzy idealne warunki do działania substancji aktywnych. W tym celu można zastosować Adengo315 SC, który można stosować  po siewie ale przed wschodami kukurydzy (BBCH 00-09) lub w po wschodach kukurydzy do końca fazy 2 liści (BBCH 10-12). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,44 l/ha.

Sytuacja na polach – koniec kwietnia; południowy-wschód

Ostatnie opady deszczu znacznie poprawiły sytuację na polach. Ci, którzy niedawno posiali kukurydzę i buraki lub posadzili ziemniaki na terenie południowo – wschodniej Polski niewątpliwie mają teraz powody do radości. Rośliny mają idealne warunki wilgotnościowe do wschodów i wzrostu. Stacja meteorologiczna zlokalizowana w Centrum Doradztwa w Strzeszkowicach Dużych koło Lublina pod koniec kwietnia zanotowała opady w ilościach: 28.04 – 2,6 mm, 29.04 – 17,6 mm.
Takie opady powodują także dobre warunki do rozwoju chorób grzybowych, ponieważ wysoka wilgotność sprzyja infekcjom. Już teraz należy zaplanować zabieg T1 w zbożach.

Chowacze podobniki oraz słodyszki

Nalot szkodników - słodyszki i chowacze (plantacja w okolicach Lublina 25.04)

Wzrost temperatury ostatnich tygodni spowodował też uaktywnienie się wielu gatunków szkodników. W kwitnącym rzepaku możemy obserwować nalot słodyszka i chowaczy. Pamiętajmy, że słodyszki w fazie pełnego kwitnienia rzepaku nie są już szkodliwe, ponieważ nie nagryzają wtedy pąków.

Pełnia kwitnienia rzepaku

Pełnia kwitnienia rzepaku (plantacja w okolicach Lublina 29.04)

Chowacze możemy zwalczyć za pomocą insektycydu Proteus 110 OD (dawka 0,5 -0,6 L/ha) stosując go łącznie z fungicydem Propulse 250 SE. Koniecznym warunkiem zabiegu łączonego (fungicyd + insektycyd) jest jego wykonanie wieczorem, po zakończonym oblocie pszczół i innych zapylaczy oraz gdy zostanie przekroczony dla tych szkodników, próg ekonomicznej szkodliwości.

Na południowym wschodzie zaobserwowano także pojaw szarka komośnika. Warto lustrować plantacje wschodzących buraków, w celu poszukiwania chrząszczy lub ich uszkodzeń aby nie zauważyć jego pojawu wtedy, kiedy będzie już za późno.

szarek komośnik

Szarek komośnik

Uszkodzenia powodowane przez szarka komośnika

Uszkodzenia powodowane przez Szarka komośnika

Sytuacja na polach koniec kwietnia, południowy-wschód Polski

Susza doskwiera rolnikom w większości części kraju. Na południowym – wschodzie sytuacja, w zależności od regionu w święta uległa poprawie. W ciągu świąt spadł deszcz, ale miejscami był on niewystarczający. W glebie jest jeszcze niewielki zapas wilgoci, który pozwolił na wschody buraków, które były zasiane wcześniej (przełom marca i kwietnia). Wschody nie są równomierne, a sytuację może poprawić wyczekiwany deszcz. Jeżeli nie przyjdzie deszcz w niektórych rejonach może być konieczne przesiewania plantacji. Nie to jest jednak największym problemem. Największym i coraz groźniejszym przeciwnikiem staje się szarek komośnik, który już coraz częściej spotykany jest na polach, nawet pomimo braku wschodzących buraków, które mogłyby być jego pożywieniem.
 
Szarek komośnik
Szarek komośnik stwarza duże zagrożenie wschodzącym burakom.

Dorosłe osobniki wyjadają tkankę liści i podgryzają hypokotyl. Widoczne są charakterystyczne, brzegowe półksiężycowe nadgryzienia liścieni. Uszkodzone rośliny są osłabione, wolniej rosną i nadmiernie transpirują. Uszkodzenia są miejscem wnikania chorób. Intensywny żer na siewkach buraka może prowadzić do zamarcia rośliny. Intensywne żerowanie powoduje gołożery, co może doprowadzić nawet do konieczności przesiewu plantacji. Szkodniki te są aktywne głównie nocą, a w ciągu dnia chowają się w glebie. Zabiegi muszą być więc wykonywane późnym wieczorem lub nocą, w czasie jego żerowania, kiedy jest on obecny na powierzchni pola.

Wschody buraków cukrowych
Buraki zaczęły wschodzić tam, gdzie w glebie była jeszcze rezerwa wilgoci. (Burak siany w połowie kwietnia, okolice Lublina).


 Kwitnący rzepak
Lada dzień możemy spodziewać się kwitnienia rzepaku.

Polecane produkty

Proteus 110 OD

Niewątpliwie największym problemem na polach jest ostatnio susza. W naszej części kraju dzięki niewielkim opadom w tym tygodniu, można było o niej na chwilę zapomnieć, choć i tak jest to niewystarczająca ilość deszczu na obecne deficyty wody.  

Wiosenna orka
Krajobrazy naszego rejonu, po wiosennych orkach przypominają w wielu miejscach pustynię.

Kończą się już siewy zbóż jarych w naszym rejonie, które odbywały się w wyjątkowo suchych warunkach w tym roku, a siewom towarzyszył wszechobecny kurz.

Siewy zbóż jarych w warunkach suszy
Siewy zbóż jarych odbywały się w warunkach suszy.

Pomimo obniżonej temperatury i pozornego braku szkodników można je znaleźć skrywające się w głębi pąków rzepaku, które znajdują się obecnie w fazie właśnie zielonego pąka.

Słodyszki te są zwłaszcza wtedy niebezpieczne, ponieważ pomimo obniżonej temperatury, a wraz z nią aktywności nie przeszkadza im to w żerowaniu. Szkodliwość słodyszka polega na przegryzaniu pąków w celu pozyskania pyłku, który jest jego pokarmem. Żerując uszkadza słupek, a uszkodzone pąki zasychają i opadają. Straty plonu przy braku ochrony chemicznej mogą sięgnąć nawet 75%. Po zaobserwowaniu 1 chrząszcza na roślinę, w momencie podwyższenia się temperatury warto wykonać zabieg insektycydowy w celu zwalczenia tego szkodnika. W tym celu można zastosować PROTEUS 110 OD. Ma on działanie kontaktowe i żołądkowe, a przeznaczony jest do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących po wystąpieniu szkodnika, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego pąka kwiatowego. Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,6 l/ha.

Szkodniki w pąkach rzepaku
Pomimo obniżonej temperatury szkodniki skrywają się w pąkach rzepaku. 

 

Sytuacja na polach koniec marca; południowy-wschód

Pomimo obniżonej temperatury w rozstawionych żółtych naczyniach w rzepaku możemy obserwować odłowy pierwszych szkodników: słodyszka oraz chowaczy.


SłodyszekChowacz

Po przekroczeniu progów szkodliwości przez te szkodniki powinniśmy wykonać zabieg insektycydowy. Więcej o progach szkodliwości poszczególnych gatunków można przeczytać w artykule: Nie przegap nalotów chowaczy łodygowych

Przeplatające się ciepłe i zimne tygodnie powodują naprzemiennie ruszającą oraz zatrzymującą się wegetację roślin. Pszenice w naszej części kraju (południowy wschód), w zależności od terminu siewu, mają obecnie 2 lub 3 rozkrzewienia.  

Gdyby nie panujące obecnie obniżone temperatury oraz silny wiatr możnaby poważnie myśleć o wykonaniu zabiegów herbicydowych na polach wcześnie sianej pszenicy ozimej. Jednak warto wstrzymać się z zabiegami do momentu poprawienia się warunków pogodowych, aby uzyskać możliwie najlepszą skuteczność zabiegów herbicydowych. Więcej informacji w artykule: Jak temperatura wpływa na skuteczność zabiegu?

Rośliny w dobrej kondycji przetrwały zimę, ale niebezpieczeństwem tej wiosny może okazać się susza, która w niektórych regionach kraju już od jesieni daje o sobie znać.

Wiosenna susza daje o sobie znać w niektórych rejonach kraju

Opiekun Centrum

Chcesz odwiedzić naszą plantację pokazową? Skontaktuj się z opiekunem Centrum Doradztwa Technicznego.

Agnieszka Tkaczuk

Opiekun Centrum Doradztwa Technicznego w Strzeszkowicach tel. 48734181841
WYŚLIJ ZAPYTANIE

Deklaracja zgody na stosowanie “cookies”

W celu ulepszenia Twoich doświadczeń z korzystania z naszego serwisu internetowego, chcemy analizować Twój sposób zachowania na naszej stronie poprzez stosowanie “cookies”. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyrażenia, lub wycofania w dowolnym momencie Twojej zgody na stosowanie “Cookies” zawarte są w naszej “Polityce prywatności”.
;