Crop Science Polska

Adres

Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane „Gałopol” Sp. z o.o. w Gałowie; Gospodarstwo Rolne w Gaju Małym

64-500 Szamotuły

Wizyty w czerwcu

Mapa

Plantacja pokazowa Bayer w Gaju Małym

Struktura zasiewów (obszar około 1200 ha): pszenica ozima - 346 ha; żyto nasienne - 108 ha; pszenżyto - 26 ha; buraki cukrowe - 91 ha; jęczmień jary - 35 ha; łubin - 17 ha; lucerna - 22 ha; facelia - 3 ha; kukurydza - 100 ha; rzepak oz. - 394 ha; pastwiska - 16 ha. Pogłowie bydła wynosi w 2018 roku 2100 sztuki, w tym 820 krów. Hodowla bydła mlecznego i produkcja mleka jest najważniejszym zadaniem Spółki. Stałe podnoszenie wydajności osiąga dzięki nowoczesnym systemom utrzymania i żywienia zwierząt. W ciągu ostatnich 4 lat zmodernizowano obory z uwięziowych na wolnostanowiskowe wprowadzając tym samym nowoczesne rozwiązania funkcjonalne. W wielkim stopniu poprawione zostały warunki bytowania zwierząt a jednocześnie zmniejszona pracochłonność. Zmechanizowaniu uległy czynności związane z usuwaniem i magazynowaniem obornika w większym stopniu zabezpieczając ochronę środowiska. Obory wyposażone są w hale udojowe z pełnym systemem komputerowym. Wszystkie te inwestycje powodują w efekcie wzrost wydajności i jakości wyprodukowanego mleka.

Komunikaty

Ostatnie załamanie pogody decydująco wpłynęło na prace w rolnictwie. Duże gospodarstwa wyruszyły w pole z nawozami 1 – go  marca. Rzepaki w okolicy głównie naworzone są roztworem saletrzano – mocznikowym (RSM).  Gospodarze, którzy nie mają przystosowanych opryskiwaczy do rozlewania nawozu zastosowali siarczan amonu i czekają z drugą dawką azotu w postaci salety amonowej. Rolnicy, którzy nie wjechali w pole z nawozami czekają na obeschnięci by nie porobić kolein. Jak widać ochłodzenie nieco przystopowało prace i wegetację, lecz wcześniejsze wyższe temperatury średniodobowe zrobiły swoje.

Rzepaki mają świerze przyrosty włośników, a w przekroju przez pęd widać już pączki. Jest to odpowiedni moment na wystawienie naczyń do monitoringu szkodników. W pierwszej kolejności pojawiać się mogą chowacz galasówek (Ceutorhynchus pleurostigma Marsh.) chowacz granatek (Ceutorhynchus sulcicollis Payk.) chowacz brukwiaczek (Ceutorhynchus napi Gyll.). Próg szkodliwości oceniamy monitorując naczynia i wynosi on 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 kolejnych dni lub 2 - 4 chrząszczy na 25 roślinach.

Nieco później, choć nie jest to regułą pojawia się chowacz czterozębny (Ceutorhynchus quadridens Panz.). Gatunek ten można łatwo odróżnić od pozostałych ze względu na charakterystyczną białą plamkę na „plecach”. Na zwalczanie szkodników w rzepaku zalecamy Proteus 110 OD w dawce 0,6 l / ha po przekroczeniu progu szkodliwości szkodnika.  

Opiekun Centrum

Chcesz odwiedzić naszą plantację pokazową? Skontaktuj się z opiekunem Centrum Doradztwa Technicznego.
;