Crop Science Polska
Produkt archiwalny Antracol 70 WG

Antracol 70 WG

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka oraz do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.
Typ produktu
Fungicyd
Typ formulacji
WG
Składnik czynny
propineb 70%
Wielkość opakowania
1KG, 20KG

Zobacz także inne produkty