Crop Science Polska
Produkt archiwalny Huzar Activ 387 OD

Huzar Activ 387 OD

Grupa HRAC: B, O Środek chwastobójczy w postaci koncentratu w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie.
Typ produktu
Herbicyd
Typ formulacji
OD
Składnik czynny
jodosulfuron metylosodowy 10 g/l (0,95 %), 2,4-D 377 g/l (35,87%)
Wielkość opakowania
1L, 5L

Produkty w uprawie zbóż