Crop Science Polska
bayer

Roundup Active 360

HERBICYD nieselektywny o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy 9 (dawnej grupy G).
Typ produktu
Herbicyd
Składnik czynny
glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) w postaci soli potasowej - 360 g/l (28,47%)
Wielkość opakowania
1 L, 5 L