Crop Science Polska
bayer

Roundup PowerMax 720

HERBICYD nieselektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do rozcieńczania wodą (SG). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.
Typ produktu
Herbicyd
Składnik czynny
glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) w formie soli amonowej – 720 g/kg (72%)
Wielkość opakowania
1 L, 5 L