Crop Science Polska

Sprawdzona kontrola chwastów trudnych do opanowania

Roundup® PowerMax 720

Roundup® PowerMax 720 jest nieselektywnym herbicydem , pobieranym poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) , a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp..) Jego bardzo szerokie spektrum działania niszczy perz i większość chwastów jedno i dwuliściennych.
Typ produktu
Herbicyd
Typ formulacji
SG
Składnik czynny
glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) w formie soli amonowej – 720 g/kg (72%)
Wielkość opakowania
10 kg
Roundup® PowerMax 720

Oferuje najbardziej skoncentrowaną formulację 720g/kg. Większe bezpieczeństwo w stosowaniu.

Roundup® PowerMax 720

Działa skutecznie nawet w trudnych warunkach. Wysoka wydajność, dzięki doskonałej synergii adiuwantów.

Roundup® PowerMax 720

Nie wymaga płukania worków i generuje mniej odpadów dzięki elastycznym opakowaniom.

Roundup® PowerMax 720

Skuteczny również w trudnych warunkach pogodowych już po jednorazowym zastosowaniu.

Zwalcza agrofagi

Szczegóły produktu

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego lub opryskiwacza ręcznego (w tym plecakowego) oraz mazacza ręcznego lub polowego.

Uwaga: Środka ochrony roślin Roundup PowerMax 720 nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Dawkę środka dobrać do wrażliwości dominujących w danej uprawie gatunków chwastów.

 

Pola uprawne przed siewem/sadzeniem roślin uprawnych


Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty.

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha lub 10-40 l/ha używając atomizerów rotacyjnych.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwagi:
1. Nie wykonywać żadnych uprawek przed opryskiwaniem pola uprawnego.

2. W przypadku zwalczania chwastów wieloletnich przed wykonaniem zabiegu, pozwolić na wiosnę przez minimum 21 dni na wzrost chwastów.

3. W przypadku zwalczania chwastów rocznych zabiegi uprawowe lub siew/sadzenie rośliny uprawnej można wykonać po 48 godzinach od terminu wykonania zabiegu.

4. Drzewa i krzewy owocowe można sadzić 7 dni po wykonaniu zabiegu.

 

Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych (ścierniska)


Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga: Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka, nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.

 

Szkółki leśne, młodniki, uprawy leśne z wielolatkami różnych gatunków


Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 3,0 kg/ha.

Niższą dawkę stosować do zwalczania chwastów jednorocznych, a wyższe dawki w przypadku zwalczania chwastów zdrewniałych.

Termin stosowania: Środek stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty.

Zalecana ilość wody: 100 – 300 l/ha lub 10-40 l/ha używając atomizerów rotacyjnych.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwagi:
1. Zabieg wykonać stosując całkowitą osłonę sadzonek.
2. Zabieg bez osłon można wykonać w sadzonkach o zdrewniałej korze, podkrzesanych do wysokości 50 cm tak, aby środek nie osiadał na zielonych częściach uprawianych roślin.
3. Po zakończeniu rocznego przyrostu wielolatek w uprawach sosny czy świerka (i wytworzeniu pąka szczytowego) środek można stosować na całej powierzchni (bez osłon), stosując najniższą dawkę.

 

Tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny wzdłuż dróg komunikacyjnych, torowiska tramwajowe i kolejowe)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 2,5 kg/ha.

Dawkę środka dostosować do nasilenia zachwaszczenia, gatunku dominujących chwastów i ich fazy rozwoju.

Termin stosowania: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji.

Zalecana ilość wody: 100 – 300 l/ha lub 10-40 l/ha używając atomizerów rotacyjnych.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga: Roślinność krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego.

 

Pola uprawne przed zbiorem łubinu białego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego, bobiku, peluszki, grochu uprawianego na suche nasiona, fasoli uprawianej na suche nasiona

Uwaga: Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości roślin bobowatych do zbioru.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Termin stosowania: środek stosować w fazie gdy wilgotność nasion jest poniżej 30% (BBCH 89).

Zalecana ilość wody: 80-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Winorośl – plantacje co najmniej 4 letnie

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni (BBCH 00-99).

Uwaga: Środek stosować wyłącznie w międzyrzędziach. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

Zalecana ilość wody: 80-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, malina, borówka wysoka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni (BBCH 00-99).

Uwaga: Środek stosować wyłącznie w międzyrzędziach. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Drzewka bożonarodzeniowe

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni (BBCH 00-99).

Uwaga: Środek stosować wyłącznie w międzyrzędziach. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.). W roślinie powoduje zahamowanie syntezy aminokwasów aromatycznych, co prowadzi do dysfunkcji komórek powodując zamieranie rośliny. Pierwsze objawy można zaobserwować po 7 – 10 dniach. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Nie pozostawia widocznych śladów na stosowanych powierzchniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

 

Dawka 1,0 kg/ha

Chwasty wrażliwe: bodziszek porozcinany, farbownik polny, komosa biała, mak polny, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, stokłosa płonna, szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata 
Chwasty średniowrażliwe:  mietlica rozłogowa
Chwasty odporne:  mniszek lekarski

 

Dawka 1,5 kg/ha

Chwasty wrażliwe:  bodziszek porozcinany, farbownik polny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, mietlica rozłogowa, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, samosiewy jęczmienia, stokłosa płonna, szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata
Chwasty średniowrażliwe: perz właściwy, wyczyniec polny
Chwasty średnioodporne: samosiewy rzepaku
Chwasty odporne:  mniszek lekarski

 

Dawka 2,5 kg/ha

Chwasty wrażliwe: bodziszek porozcinany, farbownik polny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jeżyna bezkolcowa, komosa biała, mak polny, mietlica rozłogowa, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, perz właściwy, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, samosiewy jęczmienia, samosiewy rzepaku, stokłosa płonna, szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata, wyczyniec polny 
Chwasty średnioodporne:  mniszek lekarski

 

Dawka 3,0 kg/ha

Chwasty wrażliwe: bodziszek porozcinany, farbownik polny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jeżyna bezkolcowa, komosa biała, mak polny, mietlica rozłogowa, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, perz właściwy, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, samosiewy jęczmienia, samosiewy rzepaku, stokłosa płonna, szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata, wyczyniec polny
Chwasty średnioodporne: mniszek lekarski

 

Gdzie kupić?

Znajdź adres najbliższego autoryzowanego dystrybutora, sklepu lub hurtowni, gdzie kupisz produkty Bayer.

Zobacz także inne produkty

Skontaktuj się z doradcą

Masz pytania dotyczące produktu? Wyszukaj kontakt do doradcy twojego regionu

Dowiedz się więcej