Crop Science Polska

Zieleń w czystej postaci

Aliette

Aliette 80 WG

ALIETTE 80 WG jest środkiem grzybobójczym w formie rozpuszczalnych w wodzie granulek do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie chmielu przed mączniakiem rzekomym oraz jabłoni przed zgnilizną pierścieniową podstawy pnia. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.
Typ produktu
Fungicyd
Typ formulacji
WG
Składnik czynny
fosetyl glinowy 80% (800 g/kg)
Wielkość opakowania
1KG

Uprawy

Zwalcza agrofagi

Jak stosować?

Wybierz uprawę i sprawdź jak stosować środek Aliette 80 WG
Zwalczane agrofagi:
mączniak rzekomy chmielu
Termin stosowania
  • Od zakończenia fazy wzrostu chmielin, do fazy rozwoju szyszek (BBCH).
Dawka
  • Maksymalne/zalecane stężenie: 0,25 % (250 g środka w 100 litrach wody).
Ilość wody
  • W zależności od wysokości roślin: 2000 - 3000 l/ha; po osiągnięciu przez chmiel siatki - 2000 l/ha, w okresie kwitnienia chmielu i zawiązywania szyszek - 3000 l/ha.
Rodzaj oprysku
  • Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.
Zwalczane agrofagi:
zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia
Termin stosowania
  • W okresie kwitnienia drzew (BBCH 61-67). Zabieg powtórzyć po miesiącu.
Dawka
  • Maksymalne/zalecane stężenie: 0,5 % (500 g środka w 100 litrach wody).
Ilość wody
  • 1 l na drzewo.
Rodzaj oprysku
  • Opryskiwać podstawę pnia i glebę wokół pnia w okresie kwitnienia drzew (BBCH 61-67). Zabieg powtórzyć po miesiącu.

Pytania i odpowiedzi

W wypadku chmielu kiedy wykorzystujemy do zabiegu duże ilości wody 2000-3000 L, ważne jest aby utrzymać odpowiednie stężenie preparatu i substancji aktywnej w roztworze.

Aliette 80WG jest dobrze rozpuszczalne w wodzie, ale lepiej jest wstępnie rozpuścić preparat w wodzie a następnie wlać do zbiornika opryskiwacza.

Gdzie kupić?

Znajdź adres najbliższego autoryzowanego dystrybutora, sklepu lub hurtowni, gdzie kupisz produkty Bayer.

Zobacz także inne produkty

Skontaktuj się z doradcą

 Masz pytania dotyczące produktu? Wyszukaj kontakt do doradcy twojego regionu 

Dowiedz się więcej