Crop Science Polska

Bezkonkurencyjny w walce z perzem i stokłosami

Attribut 70 SG

Attribut 70 SG

Grupa HRAC: 2 (dawniej B). Środek chwastobójczy w formie granulek do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu układowym. Przeznaczony do stosowania nalistnie przy użyciu opryskiwaczy polowych, do powschodowego zwalczania głównie chwastów jednoliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i pszenicy jarej.
Typ produktu
Herbicyd
Typ formulacji
SG
Składnik czynny
propoksykarbazon sodowy 70%
Wielkość opakowania
0,25 l, 0,5 l, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 0,3 kg, 1 kg

Uprawy

Zwalcza agrofagi

Jak stosować?

Sprawdź jak stosować środek Attribut 70 SG
Zwalczane agrofagi:
chwasty jednoliścienne
Termin stosowania
 • Zabieg wykonać po rozpoczęciu wegetacji do pełni fazy krzewienia zbóż. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się w fazie wschodów do fazy 2 - 4 rozkrzewień chwastów jednoliściennych. W przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego zabieg wykonać, gdy rośliny perzu mają 2 - 3 liście (5 - 15 cm wysokości).
Dawka
 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: - 60 g/ha (zwalczanie miotły zbożowej i pozostałych wrażliwych chwastów jednoliściennych oraz ograniczanie rozwoju perzu właściwego), - 100 g/ha (zwalczanie perzu właściwego na stanowiskach silnie zachwaszczonych, gdy gatunek ten jest dominującym chwastem na plantacji).
Ilość wody
 • 200-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
chwasty jednoliścienne
Termin stosowania
 • Zabieg wykonać po rozpoczęciu wegetacji do pełni fazy krzewienia zbóż. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się w fazie wschodów do fazy 2 - 4 rozkrzewień chwastów jednoliściennych. W przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego zabieg wykonać, gdy rośliny perzu mają 2 - 3 liście (5 - 15 cm wysokości).
Dawka
 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: - 60 g/ha (zwalczanie miotły zbożowej i pozostałych wrażliwych chwastów jednoliściennych oraz ograniczanie rozwoju perzu właściwego), - 100 g/ha (zwalczanie perzu właściwego na stanowiskach silnie zachwaszczonych, gdy gatunek ten jest dominującym chwastem na plantacji).
Ilość wody
 • 200-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
chwasty jednoliścienne
Termin stosowania
 • Środek stosować na intensywnie rosnące chwasty. Zabieg wykonywać, gdy rośliny pszenicy znajdują się w fazie pełni krzewienia. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, gdy owies głuchy lub pozostałe gatunki chwastów wrażliwych osiągnęły fazę wschodów do fazy 2 - 4 liści.
Dawka
 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.
Ilość wody
 • 200-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste

Pytania i odpowiedzi

W pszenicy ozimej najlepiej zastosować Attribut 70 SG w dawce 100 g/ha w momencie gdy perz ma 10-15 cm wysokosci. Dobre rezultaty otzymuje się również poprzez zastosowanie dawek dzielonych: w terminie pełni końca krzerwienia 60 g/ha i za 10 dni póżniej 40 g/ha

Gdzie kupić?

Sprawdź czy produkt ATTRIBUT 70 SG jest dostępny u autoryzowanych dystrybutorów w twojej najbliższej okolicy.

Produkty w uprawie zbóż

Skontaktuj się z doradcą

Masz pytania dotyczące produktu? Wyszukaj kontakt do doradcy twojego regionu

Dowiedz się więcej