Crop Science Polska

Ochrona składowanego ziarna

K-Obiol Max

K-Obiol Max

Unikalny preparat zapewniający długotrwałą ochronę magazynowanego ziarna przed owadami. Produkt K-Obiol Max można również stosować do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych. W zależności od dawki zapewnia ochronę ziarna do 12 miesięcy. K-Obiol Max nie wymaga okresu karencji, co oznacza, że ziarno zabezpieczone tym preparatem można natychmiast przetwarzać. Aplikacja preparatu na ziarno jest łatwa, wymaga zabezpieczeń jedynie takich jak przy stosowaniu środków ochrony roślin. W przypadku dezynsekcji pustych pomieszczeń, preparat K-Obiol Max stosuję się metodą opryskową.
Typ produktu
Insektycyd
Typ formulacji
EC
Składnik czynny
deltametryna/piperonylobutoksyd 25:250 g/l
Wielkość opakowania
5L, 1L

Ochrona ziarna zbóż

Zwalcza szkodniki

Produkty biobójcze należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety preparatu. Podczas pracy z preparatem stosować rękawice, okulary ochronne i odzież ochronną.

Wołek zbożowy
Spichrzel surynamski
Kapturnik zbożowiec
Strąkowiec fasolowy
Skośnik zbożowiaczek

Jak stosować?

Sprawdź jak stosować preparat K-Obiol Max

Zwalczane szkodniki:
 owady latające: skośnik zbożowiaczek
Termin stosowania
  • Preparat stosować w przypadku porażenia ziarna zbóż przez szkodniki magazynowe przed składowaniem ziarna.
Dawka
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: - czas ochrony do 6 miesięcy 1 l na 99 l wody / 100 t, - czas ochrony do 12 miesięcy 2 l na 98 l wody / 100 t.
Ilość wody
Rodzaj oprysku
  • Bezpośrednia aplikacja na ziarno.
Zwalczane szkodniki:
szkodniki magazynowe: trojszyk ulec, wołek zbożowy, spichrzel surynamski, kapturnik zbożowiec  oraz strąkowiec fasolowy
Termin stosowania
  • Pomieszczenia przed zabiegiem muszą być dokładnie wyczyszczone z resztek magazynowanych produktów zanim zostaną poddane zabiegowi.
Dawka
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 ml środka w 5l wody na 100 m², Etykieta K-Obiol MMAX, załącznik do decyzji MRiRW 3 - 5l cieczy na 100 m² powierzchni gładkich, - 10l cieczy na 100 m² powierzchni szorstkich.
Ilość wody
Rodzaj oprysku
  • Opryskiwanie

Pytania i odpowiedzi

Magazyny powinny być opróżnione z pozostałości ziarna, dokładnie wysprzątane i pozbawione kurzu, który ogranicza kontakt preparatu ze szkodnikami.

W zależności od dawki, preparat K-Obiol zabezpiecza ziarno na 6 do 12 miesięcy.

Preparatem K-Obiol Max można zabezpieczać wszystkie ziarna zbóż łącznie z kukurydzą.

Gdzie kupić?

Znajdź adres najbliższego autoryzowanego dystrybutora, sklepu lub hurtowni, gdzie kupisz produkty Bayer.

Zobacz także inne produkty

Skontaktuj się z doradcą

Masz pytania dotyczące produktu? Wyszukaj kontakt do doradcy twojego regionu

Dowiedz się więcej