Crop Science Polska

Skuteczna ochrona i pewna jakość

Pyton Consento 450 SC

Pyton Consento 450 SC

Pyton Consento 450 SC jest fungicydem w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka w ochronie przed alternariozą i zarazą ziemniaka oraz pomidora w uprawie pod osłonami przed zarazą ziemniaka i alternariozą pomidora. W roślinie działa układowo i wgłębnie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych oraz opryskiwaczy ręcznych.
Typ produktu
Fungicyd
Typ formulacji
SC
Składnik czynny
chlorowodorek propamokarbu 375 g/l (33,30%) fenamidon 75 g/l (6,66%)
Wielkość opakowania
1L, 5L, 15L

Uprawy

Zgodnie z decyzją Komisji (UE) nr 2018/1043 z 14 lipca 2018 następuje cofnięcie zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające fenamidon jako substancję czynną najpóźniej do 14 lutego 2019. Ewentualny okres na zużycie zapasów zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 jest możliwie najkrótszy i upływa 14 listopada 2019.

Zwalcza agrofagi

Jak stosować?

Wybierz uprawę i sprawdź jak stosować Pyton Consento 450 SC

Zwalczane agrofagi:

alternarioza ziemniaka

Termin stosowania
 • Zapobiegawczo na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów na liściach ziemniaka (BBCH 19-89).
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7-2,0 l/ha. Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą.
Ilość wody
 • 200-400 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:

zaraza ziemniaka

Termin stosowania
 • Zapobiegawczo: na domianach wczesnych - w okresie zwierania się rośłin w rzędach. Na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7-2,0 l/ha. Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą oraz w odmianach bardziej wrażliwych na zarazę ziemniaka.
Ilość wody
 • 200-400 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:

zaraza ziemniaka, alternarioza pomidora

Termin stosowania
 • Zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby do fazy, gdy widoczny jest pierwszy pęd boczny pierwszego rzędu (BBCH 21).
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (0,2 l/1000 m2).
Ilość wody
 • 300-1000 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Drobnokropliste

Pytania i odpowiedzi

Dopuszczalna jest taka możliwość, aby połączyć takie zabiegi np. z insektycydami Calypso lub Decis lub Proteus.

W warunkach dużego zagrożenia chorobowego odstępy 10-14 dniowe mogą okazać się niewystarczające dlatego można skrócić ten okres, używając preparatów o innym mechanizmie działania.

Nie ma takiej konieczności. Pyton zawiera dwie substancje aktywne, które działają na zarazę ziemniaka ale również na alternarioze.

Gdzie kupić?

Sprawdź czy produkt Pyton Consento 450 SC jest dostępny u autoryzowanych dystrybutorów w twojej najbliższej okolicy.

Zobacz także inne produkty

Skontaktuj się z doradcą

Masz pytania dotyczące produktu? Wyszukaj kontakt do doradcy twojego regionu

Dowiedz się więcej

Deklaracja zgody na stosowanie “cookies”

W celu ulepszenia Twoich doświadczeń z korzystania z naszego serwisu internetowego, chcemy analizować Twój sposób zachowania na naszej stronie poprzez stosowanie “cookies”. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyrażenia, lub wycofania w dowolnym momencie Twojej zgody na stosowanie “Cookies” zawarte są w naszej “Polityce prywatności”.
;