Crop Science Polska

Informacje:

Kategoria

Uprawa

Tagi

kukurydza, uprawa kukurydzy, chwasty w kukurydzy, szkodniki w kukurydzy, odmiany kukurydzy, zaprawianie kukurydzy, choroby kukurydzy, kukurydza środki ochrony roślin

Kukurydza

Kukurydza jest jednoroczną rośliną jarą, zaliczaną do roślin dnia krótkiego. Jest gatunkiem ciepłolubnym i światłolubnym, kiełkuje późną wiosną, przy wyższych temperaturach wynoszących 8-10 st.C. Jest wrażliwa na przymrozki. Ma bardzo zróżnicowaną długość okresu wegetacji - zależnie od odmiany - od 120 do 180 dni. Kukurydza jest rośliną pochodzenia południowego. W Polsce, w warunkach długiego dnia, opóźnia zakwitanie i dojrzewanie. Po zakwitnięciu wymaga jeszcze 50-60 dni ciepłych do osiągnięcia pełnej dojrzałości. Niektóre odmiany kukurydzy u nas wcale nie dojrzewają. Uprawia się je więc tylko na zielonkę lub kiszonkę. Gatunek ten osiąga pełnię swojego rozwoju na glebach żyznych, zasobnych w składniki pokarmowe, ciepłych, przewiewnych, o dużej pojemności wodnej, zabezpieczających jego wysokie wymagania wobec wody. Nie posiada natomiast większych wymagań co do odczynu. Kukurydza jest bardzo cenną rośliną uprawną odznaczającą się dużą plennością i wszechstronnym użytkowaniem: na paszę, do spożycia dla ludzi oraz dla przemysłu. W Polsce uprawiana jest przede wszystkim jako roślina pastewna. Pod względem wydajności energetycznej kukurydza należy do roślin najplenniejszych. Duża plenność kukurydzy jest wynikiem wielu korzystnych cech fizjologicznych, morfologicznych i rolniczych tego gatunku oraz wykorzystania zjawiska heterozji w hodowli odmian mieszańcowych. Jako roślina pastewna jest źródłem bardzo wartościowej paszy węglowodanowej o wysokiej wartości energetycznej. Niektóre odmiany botaniczne lub podgatunki kukurydzy mogą być uprawiane jako rośliny jadalne. W celach spożywczych uprawia się najczęściej kukurydzę cukrową, której ziarno zebrane w dojrzałości mlecznej po ugotowaniu spożywane jest jako jarzyna lub przerabiane na konserwy. Na konsumpcję uprawia się też kukurydzę pękającą, której ziarno służy do produkcji "popcornu". Kukurydza dostarcza również surowców dla wielu gałęzi przemysłu rolno-spożywczego. Zarodki kukurydzy zawierają dużo tłuszczu, używane są do wyrobu oleju jadalnego lub technicznego. Ziarno wykorzystywane jest również przez przemysł farmaceutyczny przy wyrobie penicyliny, środków dezynfekcyjnych i gliceryny, jak również w przemyśle fermentacyjnym do produkcji alkoholu i specjalnych gatunków piwa oraz w krochmalnictwie. Słomę kukurydzy można przerabiać na papier, płyty budowlane lub wykorzystywać do produkcji alkoholu butylowego.

Produkty w uprawie