Crop Science Polska

Informacje

Kategorie

Uprawa

Tagi

uprawa kukurydzy, kukurydza słodka, kukurydza cukrowa, szkodniki kukurydzy, choroby kukurydzy, kukurydza na kiszonkę, kukurydza na ziarno, odmiany kukurydzy

Kukurydza słodka

Kukurydza jest bardzo cenną rośliną uprawną odznaczającą się dużą plennością i wszechstronnym użytkowaniem: na paszę, do spożycia dla ludzi oraz dla przemysłu.

Niektóre odmiany botaniczne lub podgatunki kukurydzy mogą być uprawiane jako rośliny jadalne. W celach spożywczych uprawia się najczęściej kukurydzę cukrową, której ziarno zebrane w dojrzałości mlecznej po ugotowaniu spożywane jest jako jarzyna lub przerabiane na konserwy. Na konsumpcję uprawia się też kukurydzę pękającą, której ziarno służy do produkcji "popcornu". Kukurydza dostarcza również surowców dla wielu gałęzi przemysłu rolno-spożywczego. Zarodki kukurydzy zawierają dużo tłuszczu, używane są do wyrobu oleju jadalnego lub technicznego. Ziarno wykorzystywane jest również przez przemysł farmaceutyczny przy wyrobie penicyliny, środków dezynfekcyjnych i gliceryny, jak również w przemyśle fermentacyjnym do produkcji alkoholu i specjalnych gatunków piwa oraz w krochmalnictwie

Gatunek ten osiąga pełnię swojego rozwoju na glebach żyznych, zasobnych w składniki pokarmowe, ciepłych, przewiewnych, o dużej pojemności wodnej, zabezpieczających jego wysokie wymagania wobec wody. Nie posiada natomiast większych wymagań co do odczynu.

Na ziarno kukurydza powinna być uprawiana wyłącznie w plonie głównym. Najlepszym przedplonem kukurydzy są: rośliny okopowe uprawiane na oborniku, a zwłaszcza buraki. Dobrymi przedplonami są również rośliny strączkowe, mieszanki zbożowych i strączkowych, mieszanki traw z roślinami motylkowymi oraz wieloletnie rośliny motylkowe.

Produkty w uprawie