Crop Science Polska

Uprawy sadownicze

Uprawy sadownicze

Przeczytaj, czym charakteryzują się poszczególne rodzaje sadów

Sady

Uprawy roślin trwałych, których plon główny stanowią jadalne owoce. Wśród upraw sadowniczych znajdują się drzewa owocowe, krzewy a także plantacje owoców jagodowych. Rośliny sadownicze wśród upraw w Polsce stanowią 2,5% użytków rolnych. Największy udział w strukturze roślin sadowniczych ma jabłoń, a Polska jest trzecim producentem jabłek na świecie.

Technologia uprawy - jabłoń

Program Ochrony Roślin - Jabłoni

Produkty w uprawach sadowniczych

Skontaktuj się z doradcą

Masz pytania dotyczące upraw ogrodniczych. Skontaktuj się z naszym doradcą.
;