Crop Science Polska

Informacje

Kategorie

Uprawa

Tagi

uprawa pszenżyta, pszenżyto ozime, choroby pszenżyta, szkodniki pszenżyta, chwasty w pszenżycie, żyto, pszenica, zboża

Pszenżyto jare

 

Pszenżyto jare ma mniejsze znaczenie gospodarcze niż pszenżyto ozime. Podobnie jak pszenżyto ozime, jest tolerancyjne na zakwaszenie i może być uprawiane na glebach słabszych niż pszenica. Wczesny wysiew umożliwia lepszy rozwój systemu korzeniowego, dzięki czemu rośliny są bardziej odporne na suszę. Jest to zboże późno dojrzewające o najdłuższym okresie wegetacji. Wykorzystywane na cele paszowe. Znaczenie chorób w pszenżycie jarym jest znacznie niższe niż pszenżycie ozimym.

Produkty w uprawie