Crop Science Polska

Żyto

 

W Polsce uprawiane jest głównie żyto ozime, żyto jare ma niewielkie znaczenie w rolnictwie. Żyto ma niskie wymagania wodne dzięki silnemu systemowi korzeniowemu, uprawiane jest na glebach słabszy. Toleruje niskie pH, jednak istotne jest aby gleba była dobrze zaopatrzona w magnez. Żyto jest bardzo odporne na mróz, nawet wtedy gdy brak jest okrywy śnieżnej. Na tle innych zbóż jest bardziej odporne na choroby grzybowe i zachwaszczenie. Ze względu na swoją wysokość jest za to podatne na wyleganie. Żyto używane jest w celach paszowych a także do produkcji mąki na chleb.