Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

bezpieczeństwo, ochrona, uprawa, plon, nawożenie, oprysk, warunki pogodowe

Kształtowanie rolnictwa jutra

Misja Climate Corporation, rolniczego działu cyfrowego grupy Bayer, jest prosta: pomoc wszystkim rolnikom na świecie w zwiększeniu produktywności dzięki narzędziom cyfrowym. Rolnictwo precyzyjne to sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej. Opracowaliśmy FieldView, strategiczną w branży cyfrową platformę rolniczą, używaną obecnie na ponad 36 mln hektarów w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Europie.

Pięć lat sukcesu na całym świecie, teraz dostępna w Polsce. FieldView, po raz pierwszy wprowadzona na rynek w Stanach Zjednoczonych w 2015 roku, jest uważana za najbardziej uniwersalną platformę w branży. Rolnicy otrzymują lepszy wgląd w ich pola, dzięki czemu mogą podejmować bardziej świadome decyzje operacyjne w celu optymalizacji plonów, maksymalizacji wydajności i zmniejszenia ryzyka. Michał Skomiał (pracownik działu obsługi klienta) zapewnia: „Polscy rolnicy będą mogli bezproblemowo gromadzić dane, szybko je wizualizować i uzyskiwać spersonalizowane informacje, aby zoptymalizować działania agronomiczne i podejmować właściwe decyzje zarządcze, które mają wpływ na zrównoważoną produkcję roślinną. Aplikacja Climate FieldView jest wyjątkowo przyjazna i intuicyjna dla użytkownika. Cieszymy się, że polscy rolnicy będą mogli skorzystać z tego nowoczesnego rozwiązania.”.

 

Efektywne zarządzanie zasobami

Wykorzystanie analizy danych do pracy w gospodarstwie miało miejsce również przed erą cyfrową. Jednak obecnie, dzięki precyzyjnym maszynom rolniczym i narzędziom cyfrowym takim jak FieldView, rolnicy mogą prowadzić uprawy z dokładnością co do metra i korzystać z danych generowanych przez platformę. Łatwe zarządzanie i dystrybucja wszelkiego rodzaju zasobów – od nasion po nawozy i wodę – pozwala zaplanować ich maksymalne wykorzystanie w procesie produkcji roślinnej.

 

Dane polowe z FIELDVIEW™ jako podstawa świadomych decyzji rolnika

Dzięki sprzętowi, oprogramowaniu i modelom analitycznym współpracującym ze sobą i tworzącym jeden ekosystem rolnicy mogą wizualizować dane ze swoich pól i uzyskiwać wgląd w szczegóły uprawy roślin. Tych danych użyją w momencie podejmowania ważnych decyzji agronomicznych.

 

FieldView wspiera rolnika  w optymalizacji plonów,  maksymalizacji wydajności  i zmniejszeniu ryzyka.

Dane pozyskane dzięki FIELDVIEW™ są podstawą ważnych decyzji  agronomicznych.

Platforma Climate FieldView działa poprzez integrowanie danych rolniczych z wielu płaszczyzn:

  • informacji pochodzących z maszyn, przesyłanych za pośrednictwem urządzenia FieldView Drive (patrz Fot. 1 FieldView Drive podłączonego przez port ISOCAN),
  • zdjęć geoprzestrzennych,
  • danych z czujników,
  • informacji o pogodzie,
  • historycznych danych  produktywności pól,
  • map zużycia wody dla upraw.

 

Krok pierwszy: zgromadź wszystkie dane w jednym miejscu

Podejmowanie decyzji agronomicznych w oparciu o dane jest trudne, ponieważ przechowywane są one często przez systemy współpracujące z różnymi maszynami rolniczymi w plikach programu Excel lub fizycznie na kartkach papieru. FieldView pomaga w łatwym gromadzeniu, przechowywaniu i analizie różnego rodzaju informacji zbieranych przez cały sezon. Dzięki kompatybilności z wieloma typami urządzeń, markami i modelami Climate FieldView Drive™ jest urządzeniem, które z łatwością przesyła dane z pola bezpośrednio na konto Climate FieldView rolnika. Dodatkowo współpraca z firmami takimi jak CLAAS, John Deere Operations Centers czy AGCO i Precision Planting, związana z przekazywaniem danych, zapewnia plantatorom jeszcze większe możliwości analizy i podejmowania decyzji agronomicznych.

 

Krok drugi: Twórz własne  zalecenia siewu

FieldView oferuje świetne rozwiązania służące do zarządzania zmienną żyznością pól, tj. tworzeniem zaleceń siewu dostosowanych właśnie do tej zmienności. Oferuje także narzędzia do analizy plonów, które pomogą sprawdzić, co zadziałało, a co nie. Dzięki temu plantator może podejmować lepsze decyzje w następnym sezonie. Zalecenia siewu w postaci map zmiennej ilości nasion potencjalnie zwiększają plony, pomagając dostosować ilość wysiewanych nasion do zmiennej żyzności pola.

Krok trzeci: Przegląd pól, czyli rozwiązywanie problemów

Zarówno małe, jak i duże działki stawiają przed plantatorem te same wyzwania. Z reguły uszkodzenia na plantacji spowodowane przez szkodniki, choroby lub inne zdarzenia (np. szkody zalewowe) zauważa się po tym, jak wystąpią. Funkcja podglądu pól FieldView pomaga rolnikowi znaleźć te problematyczne obszary i podjąć działania, zanim będzie za późno. Mapy satelitarne oszczędzają cenny czas i zasoby oraz pomagają rolnikom od razu zlokalizować miejsce, w którym muszą interweniować. (Fot. 2)

Krok czwarty: Chwila prawdy – analiza plonów

Analiza plonów jest jednym z najważniejszych czynników w procesie decyzyjnym związanym z rolnictwem. Wszystkie praktyki agronomiczne wpływają na plon, tylko że na różne sposoby. Najważniejszy cel tego działania to uniknięcie praktyk prowadzących do strat i przyjęcie rozwiązań prowadzących do sukcesu.  (Fot. 3)

 

Wszystkie praktyki agronomiczne wpływają na plon.

Narzędzie do analizy plonów w FieldView umożliwia porównywanie plonowania poszczególnych pól czy wybranych odmian w gospodarstwie. Po zbiorach rolnik może zmierzyć wpływ swoich decyzji agronomicznych na plon w odniesieniu do każdej strefy pola. FieldView tworzy, według wskazań rolnika, zestawienie danych plonowania w celu zidentyfikowania rejonów pól o niższej produktywności w celu ich dalszej analizy.

 

Wzrost z sezonu na sezon

Narzędzie do analizy plonów FieldView sprawia, że każde pole można zmienić w poletko doświadczalne. Za pomocą jednego kliknięcia rolnik dokonuje analizy plonowania i upewnia się, która odmiana sprawdziła się najlepiej.

 

Skrypty wysiewu nasion – nowoczesność w służbie rolnika

Najbardziej innowacyjną funkcją, którą FieldView oferuje profesjonalistom, są skrypty (zalecenia) wysiewu nasion. Umożliwiają one rolnikom automatyczne tworzenie map wysiewu ze zmiennymi dawkami ilości siewu dla każdego pola. Skrypty nasion FieldView to połączenie wiedzy płynącej z badań dotyczących wydajności odmian hybrydowych kukurydzy DEKALB i dokładnego modelowania danych w celu automatycznego określania optymalnej ilości siewu – według strefy pola. Obecnie zalecenia dotyczące zmiennej ilości siewu obejmują 49 odmian hybrydowych kukurydzy DEKALB.

 

Więcej informacji

na stronie:   www.climatefieldview.com.pl.

Zapraszamy!

Wybierz swoją ofertę

Aplikacja FieldView jest dostępna w dwóch wersjach.

  1. FieldView Prime oferuje podstawowe narzędzia do szybkiego podejmowania decyzji, takie jak informacje o pogodzie, zdjęcia satelitarne, w tym narzędzia do podglądu zdrowotności pól i pomocne wizualizacje danych. Koszt: 500 zł rocznie.
  2. Aplikacja FieldView Plus zapewnia wszystkie funkcjonalności opcji Prime oraz płynną integrację danych i ich analizę dla głębszego zrozumienia gospodarstwa. Zawiera następujące cenne funkcje: analiza plonów, raporty dotyczące pojedynczych stref pól, mapy zmiennej ilości wysiewu nasion, mapy zmiennej ilości nawożenia mineralnego, dzielenie ekranu, widok zdalny, a także FieldView Drive – urządzenie służące do transmisji danych z pracujących na polu maszyn rolniczych – koszt urządzenia: 1 200 zł. Koszt subskrypcji programu: 18 zł/ha rocznie.