Crop Science Polska

Informacje

Data

Tagi

bezpieczeństwo, bioróżnorodność, natura, ochrona, równowaga

Bioróżnorodność

W ostatnich latach firma Bayer w ramach akcji Grunt to bezpieczeństwo propagowała wiedzę o bioróżnorodności oraz konieczności jej ochrony. Bioróżnorodność to bogactwo gatunków, które żyją obok siebie – i dzięki sobie – w dynamicznej równowadze. Bayer jako świadomy uczestnik rynku rolniczego wie, że Ziemia nie jest nieograniczonym zasobem. Już dziś należy o nią zadbać, zachowując jej naturalne mechanizmy regulujące. Ludzie powinni stać się równie zrównoważeni w swoich działaniach jak natura.

 

Bioróżnorodność

 

Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin to jedno z istotnych działań profilaktycznych człowieka. W ten sposób chroni się:

 • owady zapylające i inne pożyteczne organizmy,
 • glebę,
 • wodę.

Trzeba pamiętać, że utrzymanie życia mikrobiologicznego w glebie i wodzie warunkuje żyzność gleby i pozwala na samooczyszczanie się zbiorników wodnych. W efekcie zyskują: środowisko, rolnik oraz konsument.

 

 

JAKIE NAJWAŻNIEJSZE WSKAZÓWKI DLA ROLNIKÓW PŁYNĄ Z KAŻDEGO Z TYCH TRZECH WAŻNYCH OBSZARÓW, KTÓRE WINNY PODLEGAĆ OCHRONIE?

 

 

MAŁE WIELKIE OWADY

 

Rolnicy bardzo potrzebują obecności owadów pożytecznych, czyli takich, które sprzyjają ich plantacjom. Należą do nich naturalni wrogowie szkodników oraz zapylacze. W Polsce ponad 60 gatunków roślin uprawnych reaguje zwyżką plonu na odwiedziny owadów zapylających (niektóre gatunki nawet do 60‑80%!). Co ważne, zyskuje także jakość plonu, niemożliwa do osiągnięcia jedynie środkami chemicznymi lub zabiegami agrotechnicznymi. Naturalni wrogowie szkodników z kolei ograniczają liczbę owadów obniżających wartość plonu. Ich obecność na plantacji gwarantuje mniejsze zapotrzebowanie na chemiczną ingerencję w walkę z niepożądanymi insektami. A to sprzyja środowisku i chroni bioróżnorodność.

 

 

Bioróżnorodność – owady

 

 

TYLKO 5% ZE 100 TYSIĘCY GATUNKÓW OWADÓW TO SZKODNIKI!

 

 

MIKROŚWIAT UKRYTY W GLEBIE

 

Kiedy mowa o dbałości o żyzność gleby, zwraca się uwagę głownie na nawadnianie, nawożenie i uprawę. Niestety zapomina się o bogactwie organizmów żyjących w glebie. Tymczasem to przecież one odgrywają główną rolę w tworzeniu próchnicy. W Polsce to szczególnie ważny proces ze względu na postępujące zakwaszanie gleb. Jak Ty możesz postępować, by jednocześnie chronić bioróżnorodność i dbać o żyzność gleb?

 • Ogranicz w uprawie gleb orkę, szczególnie na glebach lekkich.
 • Zwiększ różnorodność gatunków uprawianych roślin poprzez uprawę poplonów i międzyplonów.
 • Jeśli nie masz obornika, zachowaj całą masę resztek pożniwnych. Wymieszana z glebą stanowi doskonały substrat do produkcji próchnicy. 
 • Stosuj węglanowe nawozy wapniowo-magnezowe do nawożenia słomy. W ten sposób stymulujesz procesy syntezy próchnicy.
 • Analizuj gleby, by adekwatnie prowadzić nawożenie makro- i mikroskładnikami.
 • Podziel na 3‑4 dawki nawóz azotowy.

 

Bioróżnorodność – gleba 

 

 

W GLEBIE NATURALNEJ SUBSTANCJE PRÓCHNICZE ROZPADAJĄ SIĘ NAWET PRZEZ KILKA TYSIĘCY LAT. W GLEBACH UŻYTKOWANYCH ROLNICZO TEN PROCES GWAŁTOWNIE PRZYSPIESZA.

 

 

BEZCENNE ŹRÓDŁO ŻYCIA

 

Woda w gospodarstwie ma znaczenie nie tylko dla człowieka i roślin uprawnych, ale także dla dzikiego ptactwa oraz owadów pożytecznych i zapylających. Wiele organizmów wodnych jest cichymi sprzymierzeńcami ludzi – np. zjadają larwy uciążliwych muchówek. Trzeba wiedzieć, że rzeki i jeziora, zasilane wodą spływającą z pól, to podstawowe źródła wody pitnej oraz siedlisko niezwykłej fauny i przebogatej flory. Nie do przecenienia dla plonów rolnika.

 

Bioróżnorodność - woda

 

Warto wiedzieć

Ryzyko spływu powierzchniowego powstaje już w przypadku nachylenia wynoszącego 2%. Wzrasta ono na glebach trudno przyjmujących wodę opadową i z ukształtowaniem sprzyjającym tworzeniu się tzw. dolinek spływu. Skutki redukujemy poprzez zabiegi agrotechniczne oraz tworzenie struktur powstrzymujących przemieszczanie się wody na polach.

Ochrona wód przed zanieczyszczeniami środkami ochrony roślin ma również znaczenie ekonomiczne – umożliwia rejestrację większej palety takich preparatów. Trzeba zaznaczyć, że stosunkowo prostymi sposobami można uniknąć miejscowych i rozproszonych skażeń gleb i wód w gospodarstwie. Oto bezcenne wskazówki:

 • Przechowuj środki ochrony roślin oraz sporządzaj ciecz roboczą w miejscu z nieprzepuszczalnym podłożem, nie bliżej niż 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • Opryskiwacz myj na utwardzonej i nieprzepuszczalnej powierzchni, umożliwiającej zbieranie zanieczyszczonej wody. Zachowaj odległość przynajmniej 30 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • Bezpiecznie zagospodaruj pozostałości po myciu opryskiwacza: wypryskaj je na uprzednio opryskaną powierzchnię lub wykorzystaj stanowiska typu Phytobac®.
 • Zwracaj opłukane opakowania po środkach ochrony roślin do miejsca ich zakupu.
 • Dobieraj rozpylacze ograniczające znoszenie cieczy roboczej oraz wykonuj oprysk przy prędkości wiatru nie większej niż 2,5 m/s (ustawowa granica to 4 m/s).
 • Przestrzegaj wyznaczonych i zapisanych w etykiecie stref buforowych.

Należy na każdym kroku pamiętać, że dbając o zasoby wodne naszej planety, tak naprawdę dbamy o swoje interesy: dom, uprawę i pieniądze.