Crop Science Polska

Informacje

Data

Tagi

kukurydza, kukurydza w Polsce, ochrona kukurydzy, odchwaszczanie kukurydzy

Capreno 547 SC - w drodze do czystego pola kukurydzy

Capreno 547 SC jest herbicydem do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych (w tym komosę białą, szarłat szorstki i rdesty) i niektórych jednoliściennych (w tym chwastnicy jednostronnej) w uprawie kukurydzy.

Zachwaszczenie pola kukurydzy
Chwasty w kukurydzy.

 

Odporność chwastów na herbicydy

Efektem używania jednego herbicydu na tym samym stanowisku przez kilka lat jest wyselekcjonowanie z populacji chwastów osobników, które już wcześniej nabyły odporność na stosowaną substancję czynną. Wskutek tego rozwijają się i rozmnażają osobniki zawierające dany gen odporności. W następnym roku, przy zastosowaniu tej samej substancji aktywnej powiększa się populacja chwastów niewrażliwych, niereagujących na herbicyd zastosowany do ich zwalczania. Dlatego też produkty przeznaczone do walki z niepożądanymi na plantacji roślinami przestają działać efektywnie. Aby działały skutecznie należy je rozważnie stosować. Przede wszystkim trzeba  korzystać z dostępnych herbicydów o potwierdzonej, najwyższej skuteczności, najlepiej fabrycznych mieszanin co najmniej dwóch substancji aktywnych. Powinno się stosować je naprzemiennie. Takie działanie niweluje ryzyko powstawania odporności.

 

Capreno 547 SC – mieszanina substancji aktywnych

Przy wyborze herbicydu na kukurydzę należy zwrócić uwagę na jego skład. Warto wybrać taki, który jest mieszaniną substancji aktywnych o różnych mechanizmach działania. Skuteczne rozwiązanie to na przykład połączenie tembotrionu z tienkarbazonem metylu. Pierwsza substancja należy do grupy trójketonów. Związek jest szybko transportowany w całej roślinie. Hamuje proces biosyntezy karotenoidów. Z kolei drugi pochodzi z grupy ALS. Hamuje wzrost i rozwój roślin chwastów. Substancja ta pobierana jest przez liście, a także przez korzenie, dzięki czemu możliwa staje się częściowa ochrona plantacji przed wtórnym zachwaszczeniem. Przykładem preparatu zawierającego te dwie substancje aktywne jest Capreno 547 SC. W jego składzie znajduje się również sejfner – izoksadifen etylowy. Zwiększa on aktywność metaboliczną kukurydzy, przyspieszając rozkład substancji czynnych. W sytuacji, gdy rolnik zaobserwuje na swoim polu obecność chwastów odpornych na substancje czynne z grupy inhibitorów ALS, ten herbicyd może być rozwiązaniem w strategii antyodpornościowej. Wynika to z faktu, iż do tej pory odnotowano zaledwie znikomą ilość odpornych chwastów na tembotrion.

 

Silne działanie powschodowe herbicydu Capreno 547 SC

Capreno 547 SC jest herbicydem do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych (w tym komosy białej, szarłatu szorstkiego i rdestów) i niektórych chwastów jednoliściennych (w tym chwastnicy jednostronnej) w uprawie kukurydzy. Środek najskuteczniej zwalcza młode i intensywnie rosnące gatunki chwastów od fazy siewek do fazy 2-4 liści właściwych. Preparat należy stosować po wschodach kukurydzy w fazie 3-5 liści właściwych roślin kukurydzy (BBCH 13-15).

 

Wschodząca kukurydza

Wschodząca kukurydza.

 

Mechanizm działania Capreno 547 SC

Po zastosowaniu herbicydu następuje  niemal natychmiastowe zatrzymanie wzrostu chwastów w kukurydzy (1-3 dni). Następnie żółknięcie (chloroza) i/lub pojawienie się czerwonawej barwy na liściach (4-10 dni). W końcu postępujące brązowienie pędów (nekroza) i ich obumieranie (7-20 dni.) Aktywność resztkowa w glebie blokuje pojawianie się nowych chwastów, jeśli warunki otoczenia sprzyjają ekspresji aktywności w glebie.

 

Przeciwdziałanie odporności chwastów na herbicydy

Głównymi czynnikami sprzyjającymi pojawianiu się odpornych chwastów jest nieodpowiednie zmianowanie, przywiązanie do ulubionych środków ochrony oraz przekonanie, iż przemysł agrochemiczny rozwiąże problem – wprowadzi na rynek nowy preparat, który efektywnie wyeliminuje niepożądane na plantacji rośliny.

 

Rezultaty pojawiania się odporności roślin na substancje aktywne zawarte w preparatach przeznaczonych do ich zwalczania są bardzo poważne. Oprócz strat finansowych, skutkiem może być konieczna reorganizacja struktury zasiewów, a nawet i rezygnacja z dotychczas uprawianych roślin. Należy zatem stosować odpowiednio dobrane mieszaniny substancji aktywnych i pamiętać o rotacji preparatów. Do skutecznej ochrony plantacji kukurydzy warto wybrać Capreno 547 SC wraz ze wspomagaczem Mero 842 EC.

Polecane produkty: