Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

DK Exited, DK Exima, Dekalb, bayer, Plon nasion, zaolejenie, wirus żółtaczki rzepy

Celem jest wysoki plon nasion i oleju

Ogromny wybór odmian rzepaku ozimego na naszym rynku sprawia, że rolnicy często czują się zdezorientowani. Wszelkie dylematy znikają, kiedy wybór padnie na odmiany marki Dekalb, które pod wieloma względami są bezkonkurencyjne.

 

Wymagania producentów rzepaku względem odmian rosną szybciej niż kiedykolwiek. Z jednej strony kształtuje je dobra koniunktura na rynku, a z drugiej rosnąca liczba problemów agrotechnicznych. Toteż plantatorzy rzepaku ozimego poszukują odmian o wysokim potencjale plonowania i bardzo dobrym zaolejeniu nasion, a także o dobrej zimotrwałości oraz odporności na choroby i liczne czynniki stresowe. Znakomitą większość tych oczekiwań spełniają odmiany Dekalb.

 

Najlepsza na naszym rynku

 

Odmiana mieszancowa rzepaku ozimego DK Excited 

Odmiana mieszańcowa rzepaku ozimego DK Excited jest obecnie niekwestionowanym liderem plonowania w Polsce.

 

Niekwestionowanym liderem plonowania w oficjalnych badaniach COBORU jest obecnie odmiana mieszańcowa DK Excited. Za ostatnie 3 lata wydała plon nasion o 34% większy niż średnia dla grupy odmian stanowiących wzorzec, przy ponadprzeciętnym zaolejeniu – ponad 43%. Swoimi pozostałymi walorami również powinna zainteresować wielu wymagających rolników w całym kraju. Przede wszystkim nie jest zbyt wymagająca pod względem jakości gleb. Cechuje się też znakomitym wigorem rozwoju początkowego, co jest bardzo przydatne w razie konieczności opóźnienia siewu, np. z powodu nadmiernego przesuszenia gleby. Ta właściwość jest też istotna w jesiennej strategii zwalczania szkodników. Później wschodzące rośliny są mniej atakowane przez takie szkodniki, jak pchełki, śmietka czy gnatarz rzepakowiec. Natomiast mszyce przenoszące wirusa żółtaczki rzepy nie stanowią większego zagrożenia, bo odmiana DK Excited posiada genetyczną odporność na sprawcę tej choroby.

Na jesiennym etapie wegetacji rośliny nie wykazują tendencji do nadmiernego wyrastania ku górze, co bardzo korzystnie wpływa na zimowanie odmiany. Wiosną umiarkowanie wcześnie wznawia wegetację, dość wcześnie kwitnie i średnio wcześnie dojrzewa. Rośliny są dość wysokie, ale o niskiej skłonności do wylegania. Odmiana DK Excited wytwarza obfitą masę wegetatywną, w której skupia potencjał do wykształcenia i utrzymania licznych łuszczyn o niskiej skłonności do pękania i osypywania się nasion.

 

Ceniona za rewelacyjną zdrowotność

 

Odmiana rzepaku DK Exima 

Atutami odmiany DK Exima są przede wszystkim wysokie plonowanie i zaolejenie oraz bardzo dobra zdrowotność roślin.

 

Wiele podobieństw do wyżej przedstawionej odmiany można znaleźć w mieszańcu DK Exima. Ta odmiana również cechuje się wysokim i stabilnym plonowaniem, co potwierdzają oficjalne badania CORORU. Jest przydatna do uprawy we wszystkich stanowiskach, z lżejszymi włącznie. Ponadto dobrze znosi opóźnienie siewu i nie wyrasta nadmiernie przed zimą, dzięki czemu bardzo dobrze zimuje.

Do wysoko cenionych zalet odmiany DK Exima niewątpliwie należy bardzo dobra zdrowotność. Dzięki genetycznie warunkowanym cechom odporności potrafi oprzeć się atakom ze strony suchej zgnilizny kapustnych, zgnilizny twardzikowej i werticiliozy. Cechuje się też znikomą podatnością na wyleganie aż do zbioru oraz pękanie łuszczyn i osypywanie nasion.


Warto pamiętać, że wszystkie nasiona odmian rzepaku ozimego marki Dekalb, w tym także przedstawionych odmian DK Excited i DK Exima, są zabezpieczone przed wczesnymi atakami chorób i szkodników oryginalnymi zaprawami Scenic Gold i Buteo Start. Obie zaprawy są specjalnie dedykowane rzepakowi. Ich działanie ochronne zapewnia młodym roślinom szybki i niezakłócony rozwój.


#DEKALBpoczujROZNICE

Polecane produkty