Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

DK Exited, DK Exima, Dekalb, bayer, Plon nasion, zaolejenie, wirus żółtaczki rzepy, DK Plasma, DK Immortal

Celem jest wysoki plon nasion rzepaku

Ogromny wybór odmian rzepaku ozimego na naszym rynku sprawia, że rolnicy często czują się zdezorientowani. Wszelkie dylematy znikają, kiedy decyzja padnie na odmiany marki Dekalb, które pod wieloma względami są bezkonkurencyjne.

Odmiana mieszancowa rzepaku ozimego DK Excited
Odmiana mieszańcowa rzepaku ozimego DK Excited jest obecnie niekwestionowanym liderem plonowania w Polsce.

 

Strategia budowania wysokiej jakości plonu rzepaku zaczyna się w chwili wyboru nasion. Odporność odmiany na nieprzewidywalne obecnie warunki pogodowe czy możliwość przeciwdziałania patogenom już w chwili wysiewu często okazują się kluczowe dla ostatecznego zbioru. Szeroka oferta rzepaku DEKALB pozwala na dobranie najbardziej optymalnego rozwiązania dla konkretnego gospodarstwa. Wówczas osiągnięcie ponadprzeciętnych wartości plonowania staje się dużo prostsze.

DK Excited:

Średni plon 2020/21 (PDO) z 26 lokalizacji wyniósł

5,59 t/ha (117% wzorca)

Nadwyżka w stosunku do wzorca to aż

+800 kg nasion

Numer jeden w plonowaniu – odmiana DK Excited

Już kolejny raz DK Excited jest niekwestionowanym liderem plonowania według wstępnych wyników COBORU w okresie 2021/2022. W tym trudnym dla rzepaku roku średnia wielkość plonu z 26 lokalizacji wyniosła 5,45 t/ha (111% wzorca). Z kolei w doświadczeniach porejestrowych (PDO) z sezonu 2020/2021 średni plon wyniósł 5,59 t/ha, czyli 117% wzorca. Z kolei średni wynik plonowania z doświadczeń rozpoznawczych (CCA) z 12 lokalizacji osiągnął poziom 5,93 t/ha (119% wzorca). 

Top 10 odmian rzepaku ozimego - DK Excited
Odmiana mieszańcowa rzepaku ozimego DK Excited jest obecnie niekwestionowanym liderem plonowania w Polsce.

 

Zalety odmiany DK Excited 

Swoimi pozostałymi walorami DK Excited powinna zainteresować wielu rolników w całym kraju. Przede wszystkim nie jest zbyt wymagająca pod względem jakości gleb. Cechuje się też znakomitym wigorem rozwoju początkowego, co jest bardzo przydatne w razie konieczności opóźnienia siewu, np. z powodu nadmiernego przesuszenia gleby. Może to być istotne w jesiennej strategii zwalczania szkodników. Później wschodzące rośliny są mniej atakowane przez takie szkodniki, jak pchełkiśmietka czy gnatarz rzepakowiec. Odmiana DK Excited posiada genetyczną odporność na wirusa żółtaczki rzepy, dlatego mszyce, które przenoszą tego wirusa, nie stanowią większego zagrożenia.

 

Na jesiennym etapie wegetacji rośliny nie wykazują tendencji do nadmiernego wyrastania ku górze, co bardzo korzystnie wpływa na zimowanie DK Excited. Wiosną umiarkowanie wcześnie wznawia wegetację, dość wcześnie kwitnie i średnio wcześnie dojrzewa. Rośliny są dość wysokie, ale o niskiej skłonności do wylegania. Odmiana DK Excited wytwarza obfitą masę wegetatywną, która skupia potencjał do wykształcenia i utrzymania licznych łuszczyn o niskiej skłonności do pękania i osypywania się nasion.

 

DK Exima - stabilne plonowanie na różnych typach gleb 

Wiele podobieństw do wyżej przedstawionej odmiany można znaleźć w mieszańcu DK Exima. Ta tradycyjna hybryda również cechuje się wysokim i stabilnym plonowaniem, co potwierdzają oficjalne badania CORORU. Jest przydatna do uprawy we wszystkich stanowiskach, włącznie z lżejszymi. Ponadto dobrze znosi opóźnienie siewu i nie wyrasta nadmiernie przed zimą, dzięki czemu bardzo dobrze zimuje.

Odmiana rzepaku DK Exima
Atutami odmiany DK Exima są przede wszystkim wysokie plonowanie i zaolejenie oraz bardzo dobra zdrowotność roślin.

 

Do wysoko cenionych zalet odmiany DK Exima niewątpliwie należy bardzo dobra zdrowotność. Dzięki genetycznie warunkowanym cechom odporności potrafi oprzeć się atakom ze strony suchej zgnilizny kapustnychzgnilizny twardzikowej i chorób podstawy źdźbła. DK Exima ma zdolność do utrzymywania wysokich i stabilnych plonów w różnych warunkach uprawowych.

DK Plasma:

Odmiana została zarejestrowana w Polsce. Przebadano ją pod kątem tolerancji w stosunku do lokalnie występujących szczepów kiły kapusty.

Większe bezpieczeństwo na polach porażonych kiłą kapusty - DK Plasma

DK Plasma to nowa, średniowczesna odmiana mieszańcowa o standardowej biomasie, posiadająca cechę tolerancji na kiłę kapusty. Zapewnia podwójną ochronę przed suchą zgnilizną kapustnych warunkowaną genami RLM-7 i -3. Na zainfekowanych polach DK Plasma osiąga wysokie plony przy bardzo wysokiej zawartości tłuszczu w nasionach. Ponadto odmiana została zarejestrowana w Polsce, co oznacza, że przebadano ją pod kątem tolerancji w stosunku do lokalnie występujących szczepów kiły kapusty.

 

DK Sephor - prosta w uprawie i łatwa do zbioru

DK Sephor to rzepak o niskiej biomasie, umożliwiający szybki i łatwy zbiór. Odmiana jest przeznaczona na średnie i słabsze stanowiska oraz tereny, na których rośliny mogą być narażone na wymarzanie. DK Sephor charakteryzuje się umiarkowanym tempem rozwoju jesiennego i nie ma tendencji do wydłużania szyjki korzeniowej. Produkt tworzy rozłożyste rozety liściowe, mocno przylegające do ziemi i nie wymaga stosowania regulatorów wzrostu, a wykazuje absolutny brak tendencji do wylegania.

Rzepak Dekalb | Bayer
DK Sephor umożliwia szybki i łatwy zbiór.

 

DK Sephor to rzepak ekonomiczny w uprawie, który pozwala osiągnąć wierność i stabilność plonowania nawet przy niższych nakładach. Potwierdzają to tegoroczne wstępne wyniki badań COBORU doświadczeń rozpoznawczych (CCA) z 14 lokalizacji. Średnie plony odmiany osiągnęły zaskakująco wysoki dla półkarła poziom 47,5 t/ha (101,5% wzorca). 

 

Innowacyjna odmiana do upraw w technologii Clearfield®1

DK Immortal CL łączy w sobie dwie cechy: możliwość uprawy w technologii Clearfield®1 oraz odporność na wirusa żółtaczki rzepy. Odmiana posiada odporność na substancję czynną imazamoks, która pozwala na łatwą i skuteczną kontrolę chwastów w uprawie rzepaku ozimego. DK Immortal CL uzyskuje bardzo wysokie plony o wysokiej zawartości tłuszczu w nasionach. Ponadto ma bardzo dobrą zdrowotność oraz doskonałą zimotrwałość.  

 

Warto pamiętać, że wszystkie nasiona odmian rzepaku ozimego marki Dekalb są zabezpieczone przed wczesnymi atakami chorób i szkodników oryginalnymi zaprawami Scenic Gold i Buteo Start. Obie zaprawy są specjalnie dedykowane rzepakowi. Ich działanie ochronne zapewnia młodym roślinom szybki i niezakłócony rozwój.

 

®1 - zarejestrowany znak towarowy firmy BASF.

Polecane produkty