Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

zainfekowana, zboża, ziarno, choroby zbóż, uprawa zbóż, ochrona, środki ochrony roślin

Powiązane strony

Dezynsekcja pustych magazynów przed zbiorami zbóż

Puste magazyny ziarna mogą stanowić siedlisko wielu owadów gotowych, aby porazić napływające ziarno. Aby zapewnić środowisko wolne od szkodników magazynowych działania zapobiegawcze należy podjąć dużo wcześniej przed przyjęciem ziarna. Samo czyszczenie ani samo zastosowanie pestycydów nie zagwarantuje wyeliminowania zagrożenia w postaci szkodników w pustych magazynach zbożowych. 

Maj/czerwiec to idealne miesiące do zastosowania działań prewencyjnych, które przyczynią się do ochrony zboża przed szkodnikami magazynowymi.  Na jakie kwestie warto zwrócić uwagę?

 

1. Konserwacja urządzeń

 • Czyścić, sprawdzać i serwisować sprzęty w magazynie.
 • Przeglądać zabezpieczenia elektryczne oraz mechaniczne.

 

2. Naprawa problemów konstrukcyjnych magazynu

 • Naprawić wszystkie przecieki w dachu lub uszkodzone rynny.
 • Sprawdzić pod kątem uszkodzeń ścian lub śladów napływu wód gruntowych.
 • Usunąć ślepe przestrzenie, które łapią kurz i powodują problemy z czyszczeniem.
 • Zabezpieczyć przed dostępem gryzoni oraz ptaków. Magazyny monitorować pod kątem obecności gryzoni.
 • Dopilnować, aby gatunki nie będące przedmiotem zwalczania nie miały dostępu do środków gryzoniobójczych.
 • Stosować nietłukące się pokrywy, aby uniknąć zanieczyszczenia szkłem w momencie przyjęcia.

 

3. Higiena magazynowania

 • Stosować odkurzacze przemysłowe.
 • Usunąć śmieci (w tym zawartość odkurzacza) natychmiast po zakończeniu sprzątania.
 • Śmieci utylizować z dala od magazynu.
 • Zredukować ryzyko obecności szkodników.
 • Dokonać końcowej inspekcji pod kątem pozostałości wody.
 • Wszystkie pasze oraz podobne materiały przechowywać z dala od głównego magazynu.

 

4. Monitorowanie i dezynsekcja

 • Monitorować pod kątem owadów, umieszczając pułapki na owady w rogach oraz na łączeniach ścian/posadzek co 4–5 metrów i sprawdzać je regularnie. W przypadku znalezienia żywych owadów lub śladów bytności szkodników należy wykonać dezynsekcję budynku preparatem K-Obiol Max. Nie magazynować żadnych ziaren do momentu całkowitego wyschnięcia wszystkich pokrytych powierzchni.

 

Warto podkreślić zaletę K-Obiol Max jaką jest ochrona do 2 miesięcy  – preparat utrzymuje się na powierzchni ścian w tym okresie w przeciwieństwie do krótkotrwałej metody fumigacji. Ponadto K-Obiol Max może być używany w pomieszczeniach o niskiej gazoszczelności.


K-Obiol Max należy stosować za pomocą sprzętu do opryskiwania, który umożliwia zabezpieczenie struktury budynku do wysokości 15 metrów. Jest to produkt przeznaczony dla profesjonalistów do stosowania na czyste, puste magazyny do przechowywania ziarna. Należy zadbać o odpowiednie ciśnienie, które zapewni przeniknięcie preparatu do trudno dostępnych miejsc na belkach oraz przestrzeni dachowej. Obszary te mogą być częstym siedliskiem owadów. 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.