Crop Science Polska

Informacje

Kategoria

Artykuł

Data

Tagi

Dekalb, Buteo Start, Scenic Gold, siew rzepaku, obsada rzepaku, wschody rzepaku, rzepak ozimy, rzepak, uprawy rzepaku, siewnik do rzepaku, przezimowanie rzepaku, Odmiany rzepaku, odmiany mieszańcowe

Dobrymi nasionami rzepaku można obsiać więcej

Na dobre wschody rzepaku obok stanu doprawienia gleby duży wpływ wywiera technika siewu oraz jakość materiału siewnego. Optymalizacja tych czynników stwarza również możliwości do oszczędzania.

Siew punktowy rzepaku

Siew punktowy rzepaku wymaga dostępu do zaawansowanej techniki. Jednak stwarza roślinom komfortowe warunki do rozwoju w całym okresie wegetacyjnym.

 

Gruntowne odnowienie parku maszynowego przez polskich rolników zaowocowało ogromnym postępem w prowadzeniu upraw. Szczególnie dużo zmian dotyczy techniki przygotowania gleby i siewu rzepaku ozimego. Dzięki temu ilość wysiewu ustala się na podstawie założonej obsady nasion (szt./m 2), którą następnie przelicza się na zużycie materiału siewnego (kg/ha).

 

Roślina rzepaku nie lubi sąsiadów

Do obsiania znaczącej części areału rzepaku nadal używa się siewników zbożowych, chociaż nowsze konstrukcje umożliwiają precyzyjniejsze dozowanie nasion. Do rozstawu rzędów podchodzi się uznaniowo i zastosowanie ma rozstaw zbożowy lub poszerzony dwu- lub trzykrotnie. Użycie siewnika zbożowego umożliwia przestrzeganie zaleceń obsady siewu w zakresie 30-60 nasion/m², ale nie można już wpływać na równomierność rozmieszczenia nasion w rzędzie. Nasiona często upadają w bliskim sąsiedztwie i rośliny już od wschodów ze sobą konkurują.

 

Gospodarstwa dysponujące siewnikami punktowymi starają się je wykorzystywać do wysiewu rzepaku. Maszyny pracują w szerszym rozstawie międzyrzędzi oraz umieszczają nasiona w regularnych odstępach w rzędzie. Takie parametry techniczne umożliwiają wykorzystanie kluczowych cech wysokiej jakości certyfikowanego materiału siewnego, którymi wyróżniają się wszystkie odmiany Dekalb. Każda partia nasion cechuje się bardzo wysoką siłą kiełkowania i jest zaprawiona przeciwko chorobom i szkodnikom zaprawami Buteo Stary i Scenic Gold. Dzięki temu można elastycznie kształtować obsadę (tabela).

 

Warianty obsady siewu rzepaku w zależności od techniki i ryzyka braku wschodów

Typ siewnika (rozstaw międzyrzędzi)

Zalecane ilości wysiewu (nasion/m2 lub kg/ha)
w zależności od stopnia ryzyka strat we wschodach:

Pożądana obsada wschodów

małe (11%)

średnie (27%)

duże (33%)

szt./m2

kg/ha*

szt./m2

kg/ha*

szt./m2

kg/ha*

Zbożowy 20-30 cm

45

1,8-2,2

55

2,2-2,7

60

2,4-3,0

40 szt./m2

Punktowy 45 cm

35

1,4-1,7

45

1,8-2,2

50

2,0-2,5

do 15 szt./m.b. rzędu

Punktowy 55 cm

30

1,2-1,5

40

1,6-2,0

45

1,8-2,2

* przedział wagowy podano dla nasion o masie 1000 nasion (MTN) 4-5 g

 

Przy siewach punktowych obsada siewu może być mniejsza, gdyż osobno rosnące rośliny rzepaku doskonale wykorzystują otwartą przestrzeń. Jest to szczególna właściwość odmian mieszańcowych. Porównując kilka tygodni po wschodach plantacje zasiane punktowo z sianymi siewnikiem zbożowym, łatwo zauważyć że przy siewie punktowym rośliny są większe i silniejsze. Ma to duże znaczenie dla opierania się kolejnym atakom szkodników oraz zdolności do przezimowania.

 

Nasiona do gleby na głębokość 2-4 cm

Decyzja dotycząca głębokości siewu powinna wynikać ze stanu uwilgotnienia gleby:

  • ok. 2 cm – uwilgotnienie optymalne;
  • ok. 4 cm – gleba wyschnięta do głębokości 3-4 cm;
  • 1,5-2 cm – gleba wysuszona na głębokość 5 cm i więcej (nasiona muszą czekać na opady).

 

Ocena wschodow rzepaku ozimego 

Główną ocenę wschodów rzepaku ozimego na ogół przeprowadza się 3-4 tygodnie po siewie.

 

Dynamika wschodów rzepaku ozimego bywa bardzo różna. W znakomitych warunkach glebowych i przy użyciu pełnowartościowych nasion pierwsze wschody można obserwować już po 4-5 dniach od siewu. Zazwyczaj po 2 tygodniach więcej niż połowa siewek rzepaku jest na powierzchni. Jednak właściwej oceny wschodów dokonuje się po 3-4 tygodniach od daty siewu. Jeśli do tego czasu wzejdzie 90% wysianych nasion, to wschody uznaje się za bardzo dobre. Przy 80% wydaje się ocenę dobrą. Natomiast wschody poniżej 70% uznaje się za przerzedzone. Tego parametru już nie da się poprawić. Pozostaje jedynie liczyć na równomierne pokrycie pola roślinami, ich dobre przezimowanie i bujny rozwój w wiosennej części wegetacji.

Polecane produkty